Освітня програма "Системна інженерія - Інтернет речей" - рівень бакалавр

 

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ - ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»

спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

(до 16 грудня 2022 року 151 Автоматизації та комп'ютерно-інтегровані та технології)

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Відомості самооцінювання ОПП "Системна інженерія - Інтернет речей"

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Системна інженерія - Інтернет речей"

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Системна інженерія – Інтернет речей» базується на загальновідомих та спеціальних знаннях, результатах сучасних наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, комп’ютерні наук, комп’ютерної інженерії, автоматики і комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмування та орієнтує на актуальну спеціалізацію. Програма акцентується на розробці пристроїв інтернету речей, оснащення вбудованими комп'ютерами та сенсорами предметів побуту, систем управління рухомими об’єктами (WEB – орієнтованих), вузлів технологічних процесів, обробці інформації, що надходить із навколишнього середовища, її обміном, накопиченням і аналізом, з метою реалізації систем «розумне місто» та «розумний будинок».

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно включаються в Індустрію 4.0, що характеризується повністю автоматизованими виробництвами, на яких управління всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов, такий напрям стає дедалі актуальнішим.

В процесі навчання ви пройдете такі профільні дисципліни, як «Основи програмування», «Основи наукових досліджень і технічної творчості», «Теорія автоматичного керування», «Алгоритми та структури даних», «Основи електротехніки», «Системний аналіз процесів управління», «Організація баз даних», «Основи електроніки», «Цифрова і аналогова схемотехніка», «Сенсори та виконавчі механізми», «Методи і засоби штучного інтелекту», «Основи промислових систем автоматики», «Комп'ютерні мережі», «Основи WEB-розробки», «Проектування web-орієнтованих систем управління», «Основи теорії надійності і технічної діагностики систем», «Розпізнавання та ідентифікація об'єктів», «Організація промислових комунікацій», «Проектування інтернет речей», «Хмарні технології».

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускники можуть займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на промислових підприємствах автоматизації, які впроваджують Індустрію 4.0 в різних галузях виробництва, в службах обслуговування інформаційних технологій.

 

ОПП «Системна інженерія-Інтернет речей» реалізується на кафедрі Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, яка є спадкоємницею кафедри Інформаційно-вимірювальної техніки і промелектроніки (ІВТіПЕ), що була утворена у результаті розділу кафедри Автоматизації процесів видобутку і переробки нафти дві кафедри: Автоматизації виробничих процесів (перший завідувач кафедри - ректор ІФІНГ Локотош Б.М.) та ІВТіПЕ (перший завідувач кафедри - д-р. техн. наук Штамбергер Г.А.) відповідно до наказу № 48 від 01.09.1970 р.

У 1995 році кафедру очолив Заміховський Л.М., який є її завідувачем до нинішнього часу.

За час існування кафедри ІВТ і ПЕ її було перейменовано декілька раз:

В 1987 році кафедру ІВіПЕ було перейменовано на кафедру Автоматики і телемеханіки (АіТ).

У листопаді 1995 року кафедра АіТ перейменовується на кафедру Автоматизованого управління в технічних та організаційних системах - АУ (наказ № 65 від 03.11.95р.).

У вересні 2001 року кафедра АУ була перейменована на кафедру Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики (КТіСУ), що було обумовлено відкриттям на кафедрі нової спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі».

У зв’язку з відкриттям спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» кафедра в 2016 році отримала нинішню назву Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем – ІТТС (наказ № 36 від 16.03.2016р.).

ОПП «Системна інженерія-Інтернет речей» в рамках спеціальності 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» була започаткована у 2020 році.

Передумовою відкриття ОПП було проведення в березні 2018 році на базі ІФНТУНГ, ініційованого кафедрою ІТТС, круглого столу на тему «Розвиток інноваційних систем в промислових хайтек на Прикарпатті».

Співорганізаторами проведення круглого столу виступили Асоціація «промислових підприємств автоматизації України» (АППАУ), кафедра ІТТС та ТОВ «МІКРОЛ» – місцевий виробник засобів автоматизації.

Круглий стіл був спланований в рамках серії заходів АППАУ з розвитку регіональних Центрів 4.0. Участь в роботі запланованого заходу прийняли керівники і провідні фахівці державних і приватних промислових підприємств, ІТ-компаній, організацій та навчальних закладів Прикарпаття.

За результатами проведення круглого столу та з метою вирішення завдань Індустрії 4.0 і з врахуванням досвіду кафедри ІТТС, яка до 2016 року здійснювала підготовку бакалаврів за напрямком «Системна інженерія», а також наявної потужної лабораторної бази кафедри, виникла ідея започаткувати нову ОПП - «Системна інженерія-Інтернет речей» в рамках 151 спеціальності.

ОПП обговорювалася з керівниками та фахівцями таких підприємств, як ТОВ «Оператор газотранспортної системи України (Західний регіон)», ТОВ «МІКРОЛ», ТОВ «PADANA CHEMICAL COMPOUNDS», ПрАТ «Івано-Франківськцемент», Івано-Франківський центр розробки програмного забезпечення міжнародної ІТ-компанії Perfectial, Івано-Франківська філія ІТ-компанії SoftServe, ТОВ «Coax Soft Ware Ukraine».

Наказом від 24 грудня 2019 року №346 було введено в дію освітньо-професійну програму «Системна інженерія – інтернет речей».

В 2020 році відбувся перший набір студентів на базі загальної освіти, а в 2022 році – за скороченою формою навчання на освітню програму «Системна інженерія-Інтернет речей».

В 2021 році у зв’язку із оптимізацією формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів з кафедрального вибіркового блоку частину дисциплін перенесено в інститутський вибірковий каталог. Для підсилення фахових дисциплін частину дисциплін кафедрального вибіркового блоку перенесено у обов’язковий блок.

В 2023 році в червні місяці у зв’язку зі зміною галузі знань із 15 (Автоматизація та приладобудування) на 17 (Електроніка, автоматизація та електронні комунікації) та зміни назви спеціальності на «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (Постанова Кабінету Міністрів України №1392 від 16.12.2022 р.) було внесено зміни у робочі програми дисциплін та профіль ОП.

У зв’язку із пропозиціями стейкхолдерів та науково-педагогічного персоналу у 2023 році в листопаді місяці відбулось чергове коригування ОПП. Було підсилено фахові дисципліни шляхом впровадження дисципліни з вивчення «основ робототехніки», розширено тематику інших дисциплін, здійснено коректування послідовності вивчення дисциплін. До обговорень та узгоджень залучались здобувачі, стейкхолдери і представники академічної спільноти.

 

Освітньо-професійна програма Системна інженерія - Інтернет речей 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Левицького І.Т.: ivan.levytskyi@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Системна інженерія - Інтернет речей» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Протоколи та витяги засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Системна інженерія - Інтернет речей» 2021 р. (завантажити)

Навчальний план 2021 р. денна форма (завантажити)

 

ОПП «Системна інженерія - Інтернет речей» 2020 р. (завантажити)

Навчальний план 2020 р. денна форма (завантажити)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури

Основи академічного письма

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство

Психологія та соціальна комунікація

Дисципліни професійної підготовки

Вища математика

Фізика

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Основи метрології

Інженерна та комп`ютерна графіка

Основи екології

Економіка підприємства

Основи програмування

Основи наукових досліджень і технічної творчості

Теорія автоматичного керування

Алгоритми та структури даних

Основи електротехніки

Системний аналіз процесів управління

Організація баз даних

Основи електроніки

Цифрова і аналогова схемотехніка

Сенсори та виконавчі механізми

Методи і засоби штучного інтелекту

Основи промислових систем автоматики

Комп'ютерні мережі

Основи WEB-розробки

Проектування web-орієнтованих систем управління

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем

Розпізнавання та ідентифікація об'єктів

Організація промислових комунікацій

Проектування інтернет речей

Хмарні технології

Системи і компоненти альтернативної енергетики

Виробнича практика

Переддипломна практика

Бакалаврська робота

 

Вибіркова частина

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із інститутського каталогу (перехід на каталог вибору дисциплін);

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог).

Дисципліни із інститутського каталогу

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору:

1) ознайомлення здобувачів із процедурою вибору та анотаціями вибіркових дисциплін - до 01 вересня 2023 року;

2) голосування здобувачів за дисципліни шляхом подання відповідних заяв до дирекції інститутів - до 08 вересня 2023 року;

3) узагальнення результатів та подання дирекціями інформації до навчального відділу - не пізніше 13 вересня 2023 року.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін, які внесені у інститутський каталог кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем та на основі їхнього аналізу пройти анкетування

Назва дисципліниЛекторСеместрЕСТS/год.Форма контролюАнотація
Виберіть одну дисципліну для вивчення у першому семестрі 2023-2024 н.р.
Основи кібербезпеки та захисту інформаціїВоропаєва А.О.13/90ЗалікАнотація
Програмування клієнт-серверних систем управління на базі SCADAНиколайчук М.Я.16/180ЗалікАнотація
Виберіть дві дисципліни для вивчення у другому семестрі 2023-2024 н.р.
Розроблення, реалізація та супровід комерційних проектів на базі мікропроцесорних системЛевицький І.Т.23/90ЗалікАнотація
Діагностування комп’ютеризованих систем управлінняЗаміховський Л.М.24/120ЗалікАнотація

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач вищої освіти має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з 2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6).

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

Історія України та української культури

1. Педич В.П., Білоус Л.В. Історія України та Української культури: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ ІФНТУНГ, 2023. 583 с.

2. Педич, В. П. Історія України та української культури [Текст] : конспект лекцій / В. П. Педич, Л. В. Білоус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 390 с. "

Основи академічного письма

1. Методичні вказівки "Основи академічного письма"

2. Практикум "Основи академічного письма"

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1. Грибіник Ю. І., Галай Т. М., Озарко І. І. Наукова іноземна (англійська) мова діяльності [Текст]: навчально-методичний комплекс / Грибіник Ю. І., Галай Т. М., Озарко І. І. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 97 с.

2. Галай Т. М, Грибіник Ю. І., Озарко І. І. Контрольні роботи з іноземної мови (англійської). [Текст]: Контрольні роботи / Галай Т. М, Грибіник Ю. І., Озарко І. І. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 56 с. 

Правознавство

1. Петруня-Пилявська Н.А. Правознавство:Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів ІФНТУНГ,2023-226 с. 

2. Волковецька С., Король І., Котерлін І. Правознавство: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 132 с.

3. Волковецька С.В., Вінтонів Х.М., Гривнак Б.Л. Правознавство. Курс лекцій.(українською та англійською мовами) Івано-Франківськ, ІФТУНГ. 2018

Психологія та соціальна комунікація

1. Кравченко В.Ю. Психологія комунікації. Конспект лекцій. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ. 2023. 118 с.

2. Кравченко В.Ю., Шастко І.М. Психологія. Навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ. 2021. – 182 с.

3. Кравченко В. Ю. Етика та психологія ділового спілкування: конспект лекцій. Івано-Франківськ. 2018. 109 с.

Вища математика

1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Д79 Вища математика: Навч. посібн. - К.: А.С.К., 2006. - 648с.: іл. - Бібліогр.: 632 - 633. - (університет б-ка.)

2. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник / В. П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав та ін.; За ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. - К.: А.С.К., 2005. - 480 с. : іл. - (унів. б-ка)

Фізика

1. Галущак М.О. Федоров О. Є. Курс фізики у трьох книгах. Кн.2. Електромагнетизм. Підручник з грифом. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ , 2016, 405 с.

2. Галущак М.О. Курс фізики у трьох книгах. Кн. 3. Оптика. Квантова та атомна фізика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019., 295 с.

3. Галущак М.О., Луцишин Т.І., Басараба Ю.Б. Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн. 2 Електромагнетизм. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2014, 186 с.

4. Галущак М.О., Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І. Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн. 3 Оптика. Атомна і ядерна фізика. - Івано-Франківськ, ІФТУНГ, 2015, 411 с.

5. Галущак М.О., Лучицький Р.М., Нижникевич В.В. Моделювання фізичних явищ і процесів : Лабораторний практикум (для студентів всіх спеціальностей). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, - 2009, 200с.

6. Галущак М.О., Калугін А.Г., Татарина С.А. Загальна фізика. Механіка. Лабораторний практикум. Частина І. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, - 2012, 88 с.

7. Федоров О.Є., Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І., Калугін А.Г. Електростатика, постійний струм. Лабораторний практикум. /2-ге вид,переробл.- Івано-Франківськ: 2010.-103с.

8. Басараба Ю.Б., Федоров О.Є., Калугін А.Г. Оптика. Лабораторний практикум., Ч.І. Хвильова оптика. Квантова оптика. – 2-ге вид., переробл.- ІФНТУНГ, 2010. - 123 с.

9. Басараба Ю.Б., Калугін А.Г., Луцишин Т.І.Оптика. Геометрична оптика. Взаємодія світла з речовиною: Лабораторний практикум. Ч.ІІ.// Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012, 98с.

10. Галущак М.О., Калугін А.Г., Татарина С.А.. Загальна фізика. Квантова та атомна фізика. Лабораторний практикум. Частина IV. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012. – 81 с.

Основи метрології

1. Чеховський С.А.,Петришин І.С., Піндус Н.М., Ващишак С.П., Кононенко М.А., Романів В.М., Середюк О.Є., Витвицька Л.А. Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості. Навчальний посібник.-Івано-Франківськ: Факел, 2010. - с.

2. Основи метрології [Текст] : конспект лекцій / Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 346 с. – (Каф. інформаційно-вимірювальної техніки).

3. Основи метрології [Текст] : практикум / Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 42 с. – (Каф. інформаційно-вимірювальної техніки).

4. Піндус Н.М. "Основи метрології" [Електронний ресурс] Режим доступу: https://dn.nung.edu.ua/enrol/index.php?id=291

Інженерна та комп`ютерна графіка

1. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. / Шкіца Л.Є., Тарас І.П., Корнута В. А., Витвицький В.С. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 280 с.

2. Інженерна графіка: навч. посіб. / Шкіца Л.Є., Корнута О. В., Бекіш І. О., Павлик І. В. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 301 с.

3. Шкіца Л.Є., Бекіш І.О. Інженерна та комп’ютерна графіка. Практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.125c. 

4. Шкіца Л.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка: Електронний навчальний курс. Івано-Франківськ: ЦДН ІФНТУНГ, 2022. 

5. Шкіца Л.Є., Бекіш І.О., Буй В.В. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Ч 1. Теоретичні основи побудови креслеників: методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 146 с.

6. Корнута О.В., Пітчук Л.В. Інженерна та комп’ютерна графіка: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 109 с.

7. Шкіца Л.Є.,Тарас І.П., Бекіш І.О. Методичні аспекти викладання інженерної та комп’ютерної графіки в дистанційному режимі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2021. Вип.201. С.45-48.

8. Інженерна та комп’ютерна графіка. AutoCAD: навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта; під. заг. ред. Л.І. Цвіркуна. НТУ “Дніпровська політехніка”. Дніпро: НТУ “ДП”, 2018. 209 с. 

Основи екології

1. Москальчук Н.М. Основи екології: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 82 с.

2. Москальчук Н.М. Основи екології: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022, 56 с.

Основи програмування

1. Євчук О. В. Архітектура комп'ютера та програмування: конспект лекцій ІваноФранківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 121 с.

2. Євчук О.В., Михайлів Н.Д. Програмування: лабораторний практикум. – ІваноФранківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 115 с

3. Євчук О.В. Основи програмування: лабораторний практикум, ч.2. – Електронний варіант

Основи наукових досліджень і технічної творчості

1. Основи наукових досліджень та технічної творчості: Навчальний посібник / – О. Л. Заміховська. – Івано−Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 82 с.

2. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Лабораторний практикум / – О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 119 с.

3. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання курсової роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 27с. 

Теорія автоматичного керування

1. Горбійчук М. І. Г67. Теорія автоматичного керування. Лінійні системи. Конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 159 с.

2. Горбійчук М. І. Г67. Теорія автоматичного керування. Нелінійні системи. Конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 79 с.

3. Горбійчук М.І., Чигур Л.Я. Теорія автоматичного керування. Лінійні системи. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 64 с. 

4. Горбійчук М.І., Чигур Л.Я. Теорія автоматичного керування. Нелінійні системи. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 64 с. 

5. Г Горбійчук М. І. Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до курсової роботи. Івано-Франківськ: Факел, 2021. 57 с.

6. Горбійчук М. І. Г67. Теорія автоматичного керування. Цифрові системи. Конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 87с.

Основи електротехніки

1. Курляк, П. О. Основи електротехніки [Текст] : конспект лекцій (Відео та аудіо засіб навчання) / П. О. Курляк, А. П. Боднарчук, Л. М. Шиндак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 274 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки). 

2. Габльовська, Н. Я. Електротехніка в будівництві [Текст] : практикум. Лінійні електричні кола постійного струму / Н. Я. Габльовська, А. П. Боднарчук, О. В. Саманів-Какапич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 60 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки)

3. Електротехніка та електропостачання [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев, Р. Б. Гаврилюк, І. Д. Галущак, І. В. Гладь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 28 с. – (Каф. електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

4. Боднарчук, А. П. Тестові онлайн завдання з предмету "Основи електротехніки" [Текст]. Лінійні електричні кола постійного струму / А. П. Боднарчук, Н. Я. Габльовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 сл. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

5. Боднарчук, А. П. Основи електротехніки [Текст] : практикум. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму / А. П. Боднарчук, В. І. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 136 с. 

6. Електротехніка [Текст] : лаборатор. практикум / В. М. Чорноус, В. І. Михайлів, Б. І. Карпінець [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 75 с. – (Каф. електротехніки). – 74.

Системний аналіз процесів управління

1. Малько О.Г. Основи системного аналізу: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 153 с.

2. О.Г. Малько М-21 Основи системного аналізу, Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 77 с.

3. О. Г. Малько М-21 Теорія нечітких множин. Методичні вказівки для самостійної роботи. - Івано-Франківськ: 2017. - 77 c.

4. Малько О.Г. Основи системного аналізу, Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи : Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 91 с.

Організація баз даних

1. Організація баз даних [Текст] : лаб. практикум / О. І. Белей, Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 53 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

2. Паньків, Х. В. Реляційні та нереляційні бази даних [Текст] : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 71 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

3. Паньків, Х. В. Бази даних (реляційні та нереляційні) [Текст] : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 71 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій 

4. Белей О. І. Системи управління базами даних [Текст] : лабораторний практикум / О. І. Белей, О. Ю. Мірзоєва, Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 40 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем).

5. Михайлюк, І. Р. Організація і управління базами даних [Текст] : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с. – (Каф. прикладної математики).

6. Організація баз даних [Текст] : лаб. практикум / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків, О. І. Белей, О. Ю. Мірзоєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 59 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

7. Гогерчак Г. І. Інформаційні системи та бази даних: навчальний посібник. К.:Видавництво "Лікей", 2019. 400 с.

8. Організація баз даних : навч. посібник / О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, Н. І. Логінова, І. М. Копитчук. 2-ге вид. виправ. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 246 с

9. Бази даних та інформаційні системи. рdf. [URL]: 

10. Моделі. Типи моделей. Етапи побудови інформаційних моделей. [URL]: https://www.miyklas.com.ua/p/informatica/7-klas/modeliuvannia-391341/modeli-tipi-modelei-etapi-pobudovi-informatciinoyi-modeli-391340/re-3b6d89cd-0939-4d89-8db3-42c6c1e3ac6e

11. Методи захисту баз даних. [URL]:

12. Белей, О.І. Захист інформації в телекомунікаційних системах [Текст] : лабораторний практикум / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 58 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем). Шифр: 004.056 Авторський знак: Б43

13. Що таке VPN-з'єднання і як ним користуватися. [URL]: https://netpeak.net/uk/blog/shcho-take-vpn-z-ednannya-i-yak-nim-koristuvatisya/

Сенсори та виконавчі механізми

1. Заміховський, Л. М. Cенсори та виконавчі механізми [Текст] : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, В. Б. Могилін – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – 95 с.

2. Заміховський Л.М., З-26 Сенсори та виконавчі механізми: методичні вказівки з курсового проєктування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 18 с.

3. Заміховський, Л. М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2006. – 200 с. : іл.

4. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Човнюк Ю.В. Мехатроніка. Навчальний посібник. – К., 2012. - 357 с

5. Воробйова О.М. Технічні засоби автоматизації: навч. посіб. / Воробйова О.М., Флейта. Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – 208 с

6. Бурштинський М.В., Хай М.В., Харчишин Б.М. Давачі / М.В. Бурштинський, М.В. Хай, Харчишин Б.М. – 2-ге вид. доповн. – Львів: ТзОВ „Простір М”, 2014. – 202 с.

7. Чекулаєв Є.Ф. Виконавчі механізми і регулюючі органи: Навчальний посібник. - 3-є вид., стер. - Краматорськ:ДДМА, 2008. - 196с. ISBN 966-379-044-X

Методи і засоби штучного інтелекту

1. Зікратий С. В. З-60 Системи штучного інтелекту: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 152 с.

2. О. Г. Малько М-21 Методи і засоби штучного інтелекту. Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: 2023. - 155 c.

3. Зікратий С. В., Паньків Х. В. З-12 Системи штучного інтелекту: лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

4. О. Г. Малько М-21 Теорія нечітких множин. Методичні вказівки для самостійної роботи. - Івано-Франківськ: 2017. - 77 c.

Комп'ютерні мережі

1. Комп’ютерні мережі : Навчальний посібник / О. Л. Заміховська, − Івано−Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 186 с.: іл. 

2. О. Л. Заміховська, Комп’ютерні мережі: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 84 с.

Проектування web-орієнтованих систем управління

1. Стеклов, В. К. Проектування телекомунікаційних мереж. [Текст] : підручник / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – К. : Техніка, 2002. – 792 с.

2. Заміховський Л. М. Автоматизоване проектування систем управління і діагностування обєктами нафтогазового комплексу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 314 с.

3. Николайчук, М. Я. Апаратно-програмні засоби систем промислового безпровідного зв'язку "SIEMENS" [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 305 с.

4. Левицький І. Т. Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління [Текст] : практикум / І. Т. Левицький, М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 118 с.

5. Николайчук М.Я. Проектування WEB-орієнтованих систем управління [електронний варіант]: лабораторний практикум / М.Я. Николайчук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 69 с.

6. Николайчук М. Я., Левицький І.Т. Проектування WEB-орієнтованих систем управління: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 53 с.

7. Николайчук М. Я. Автоматизоване проектування систем і засобів управління [Текст] : самостійна робота / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 10 с.

8. Николайчук М. Я. Організація і дослідження елементів комунікаційного середовища WEB-орієнтованих систем управління розподіленими технологічними об'єктами [Текст] / М. Я. Николайчук // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – № 2. – С. 133-138.

9. Николайчук М. Я. Методи і способи організації WEB-орієнтованих уніфікованих систем диспетчерського керування компресорними станціями на сонові SCADA WINCC [Текст] / М. Я. Николайчук, І. В. Назаренко // Нафтогазова енергетика. – 2010. – № 2. – С. 53-63.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем

1. Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, В. П. Калявін. – Івано-Франківськ : Полум'я, 2004. – 360 с. 

2. Заміховський, Л. М. Проектування систем діагностування [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, В. П. Калявін. – Івано-Франківськ : Полум'я, 2004. – 248 с.

3. Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 192 с.

4. Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 79 с.

Розпізнавання та ідентифікація об'єктів

1. Паньків Х. В. Розпізнавання та ідентифікація об’єктів: Конспект лекцій [Електронний но-сій] : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю.В. Паньків – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023 – 100с.

2. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.

3. Коваль А. В. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів: навч. посібник / А.В. Коваль. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 133 с.

4. Ljung L. System Identification: Theory for the User 2nd Edition. – Pearson; 2nd edition, 1998 – 640 p. ISBN ‎ 978-0136566953

5. Pintelon R. System Identification A Frequency Domain Approach / R. Pintelon, J. Schoukens – John Wiley & Sons Inc., 2012 – 788 p. ISBN 978-0-470-64037-1

6. Rolain Y. Mastering System Identification in 100 Exercises / Y. Rolain, R. Pintelon, J. Schoukens. – John Wiley & Sons Inc, 2010. – 282 с. ISBN 978-0-470-93698-6

7. Tangirala A. K. Principles of System Identification / A. K. Tangirala. – Taylor and Francis, 2014 – 910 p. – ISBN 978-1-4398-9599-3

8. Keesman K. J. System Identification An Introduction / K. J. Keesman – Springer London, 2011. – 323 p. – ISBN 978-0-85729-521-7

9. Isermann R. Identification of Dynamic Systems An Introduction with Applications / R. Isermann, M. Münchhof. – Springer Berlin, Heidelberg, 2014. – 705 p. – ISBN 978-3-642-42267-6.

10. Sage A. P. System Identification / A. P. Sage. – Academic Press, 2012. – 238 p. – ISBN 978-0124110908

11. Паньків Х. В. Розпізнавання та ідентифікація об’єктів: Лабораторний практикум. [Елек-тронний носій] : лаб. практикум / Х. В. Паньків, Ю.В. Паньків – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023 – 52с.

Організація промислових комунікацій

1. Стеклов, В. К. Проектування телекомунікаційних мереж. [Текст] : підручник / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – К. : Техніка, 2002. – 792 с.

2. Заміховський Л. М. Автоматизоване проектування систем управління і діагностування обєктами нафтогазового комплексу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 314 с.

3. Николайчук, М. Я. Апаратно-програмні засоби систем промислового безпровідного зв'язку "SIEMENS" [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 305 с.

4. Николайчук М. Я. Системи та мережі передачі даних [Текст] : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 147 с.

5. Николайчук М.Я. Організація промислових комунікацій [електронний варіант]: лабораторний практикум / М.Я. Николайчук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 96 с.

6. Проектування розподілених систем управління на базі апаратно-програмних засобів "Phoenix Contact""Siemens" [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук, Р. Б. Скрип'юк, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.

7. Николайчук М. Я. Організація і дослідження елементів комунікаційного середовища WEB-орієнтованих систем управління розподіленими технологічними об'єктами [Текст] / М. Я. Николайчук // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – № 2. – С. 133-138.

8. Николайчук М. Я. Методи і способи організації WEB-орієнтованих уніфікованих систем диспетчерського керування компресорними станціями на сонові SCADA WINCC [Текст] / М. Я. Николайчук, І. В. Назаренко // Нафтогазова енергетика. – 2010. – № 2. – С. 53-63.

Системи і компоненти альтернативної енергетики

1. Скрипюк Р.Б. Системи і компоненти альтернативної енергетики: конспект лекцій / Р. Б. Скрип’юк – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 100с.

2. Скрип’юк Р.Б. Системи і компоненти альтернативної енергетики: лабораторний практикум / Р. Б. Скрип’юк – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 46с.

Бакалаврська робота

1. Організація підготовки бакалаврів. Бакалаврська кваліфікаційна робота. Вимоги до змісту та оформлення: ме тодичні вказівки /Л. М. Заміховський, О.Л. Заміховська, С.В. Зікратий, М.Я. Николайчук М.Я – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.

 

 

Гарант освітньої програми к.т.н., доцент - Левицький І.Т. - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - ivan.levytskyi@nung.edu.ua; телефон - +380662551552

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики бакалаврських робіт здобувачів 2020 року вступу

Розпорядження директора інституту від 24.10.2023 р. №131а (переглянути)