Кафедра філології та перекладу

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

Україна 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра філології та перекладу, корпус 0, кабінет 0428

Кафедра філології та перекладу

 

На підставі ухвали Вченої Ради (протокол  № 07/418 від 19.07.2004 р.) з 01.09.2004 року ( Наказ №106 від 30.09.2004 р.) на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності було створено кафедру перекладу як струкстурний підрозділ факультету управління та інформаційної діяльності.

На підставі пропозиції експертної акредитаційної комісії та ухвали Вченої Ради від 28.03.2007 р. протокол № 03/454 назву  "кафедри перекладу"  було переіменовано на "кафедру теорії та практики перекладу" з 20 квітня 2007 року ( Наказ № 46 від 08.04.2007 р.).

Відповідно до Наказу № 46 від 26.04.2013 року "Про зміни в структурі університету" з 01.07.2013 року назву Кафедри теорії та практики перекладу було змінено на Кафедру філології та перекладу у звязку із змінами організації праці та необхідності оптимізації  структури університету відповідно до нових завдань діяльності.

 Кафедра  забезпечує  навчальний  процес  за  програмою  підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія».

 - створення методичного забезпечення навчального процесу: підготування підручників і навчальних посібників; розроблення навчально- методичних матеріалів для проведення всіх видів занять; розроблення посібників, що передбачають використання найдоцільніших форм і методів навчання, раціональне поєднання методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування;

 - керівництво навчальними і виробничими практиками, виконання курсових та магістерських робіт.

У період з 19.06.2017 р. по 21.06.2017 р. на кафедрі філології та перекладу ІФНТУНГ згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1009-А від 06 червня 2017 р. працювала експертна комісія для проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 “Філологія”.

У лютому 2018 р. акредитовано освітньо-професійну програму «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (наказ Міністерства освіти і науки України № 204 від 27 лютого 2018 р.).

Новини

У рамках асистентської (педагогічно-наукової) практики студентів-магістрів першого курсу ОП «Германські мови та літератури (переклад включ

У межах вивчення дисципліни «Ділова англійська мова» кафедрою філології та перекладу ІФНТУНГ було проведено конкурс на написання кращого резюме.

Спілкування викладачів кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ та студентів-філологів не обмежується лише ви

Студенти-магістри спеціальності 035 Філологія ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (групи ГФм-23-1, ГФм-23-2) прослухали цікаву лекцію, присвячену організації проєктної діяльності.