Підвищення кваліфікації НПП

Додаткова інформація

НПП

посада

період стажування

місце проходження

тема

к-сть годин, кредитів

номер свідоцтва

дата свідоцтва

Венгринюк М.І.

доцент

07.10.2019 - 15.11.2019

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Новітні підходи до викладання дисциплін мовознавчого циклу у ЗВО

180 год/6 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/286 

06.12.2019

02.10.2023-

09.10.2023

Міжнародна фундація науковців та освітян

Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні

45 год. / 1,5 кред. ЄКТС

ES№16478

09.10.2023

 

Гордій О. М.

 

доцент

06.05.2019-12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Роль фразеології сучасної німецької мови у формуванні іншомовної компетенції студентів-перекладачів

 

довідка № 01-23/102

11.06.2019

11.11.2019-20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра німецької філології

Підготовка теоретичного та практичного матеріалу з теорії та практики перекладу з німецької мови, розділи «Лексикологічні особливості перекладу» та «Синтаксис»

180 год/6 кредитів ЄКТС

довідка № 01-23/339

28.12.2019

10.07.2022-24.07.2022

Онлайн-курси для викладачів через платформу масових відкритих онлайн-курсів ПРОМЕТЕУС.

Застосування теоретичного знання на практиці у викладанні дисципліни «Академічна доброчесність».

60 год/2 кредити ЄКТС

Ідентифікаційний номер сертифікату 0ff4dcae3fc540b4a51810f6b9bc078d

24.07.2022

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№ GDTfE-02-06516

18.09.2022

19.09.2022-25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

№ GDTfE-02-С-00481

25.09.2022

11.11.2022-12.11.2022

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки»

8 год/0,3 кредит ЄКТС

сертифікат

12.11.2022

 

 

26.12.2022-18.02.2023

Навчальна онлайн платформа edX, курс розроблений Університетом  Квінсленду в рамках програми UQx  (розробка курсів онлайн навчання)

Англійська граматика та стиль (Write101x: English Grammar and Style)

32 год (1 кред. ECTS)

Сертифікат з ID додається

Valid Certificate ID

5403e002e89d45a39c5329c01b9330f1)

18.02.2023

 

Гурмак Ю. М.

 

доцент

 

03.06.2019- 30.06.2019

 

 

Науково-методичний центр Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Онлайн-курс «Додатки Google в освітній діяльності»

 

60 год, 2 кредити ECTS

сертифікат № БЦ-С-4455

02.07.2019

 

 

07.04.2022- 08.04.2022

 

 

Національний університет «Острозька академія»

Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

60 год, 2 кредити ECTS

 

сертифікат СП №00671/22

 

08.04.2022

 

 

22.08.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

Вебінар «Цифрові інструменти Google для освіти»

 

2 год, 0,07  кредиту ECTS

сертифікат №GDTfE-ВПП-03622

22.08.2022

05.09.2022- 18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

 

Онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти», базовий рівень

30 год, 1 кредит ECTS

сертифікат №GDTfE-02-04594

18.09.2022

19.09.2022- 25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

 

Онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти», середній рівень

15 год, 0,5 кредиту ECTS

 

сертифікат №GDTfE-02-С-01876

 

25.09.2022

08.04.2023- 12.04.2023

ТОВ «Наукові публікації»

Освітні вебінари по наукометрії “International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science”

30 год, 1 кредит  ECTS

сертифікат №AD 1461

12.04.2023 р.

 

 

 

29.07.2023- 09.08.2023

Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща

Міжнародне науково-педагогічне стажування «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти»

180 год, 6 кредитів  ECTS

сертифікат №FSI-290906-KSW

09.07.2023 р.

липень-серпень 2023

САТ « DELAIR », м. Лабеж, Французька Республіка

Міжнародне стажування з перекладу

180 год, 6 кредитів  ECTS

сертифікат від 11 серпня 2023 р.

11.08.2023 р.

 

Дзівідзінська І. С.

доцент

06.06.2019 – 12.07.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Фоносемантизм на фонологічному рівні

 

довідка № 01-23/98

 

 

11.06.2019

27.11.2019 –27.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Труднощі перекладу художньої літератури. Шляхи їх подолання.

 

 

довідка

 

6.11.2021 – 12.12.2021

Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow

Career Development Center of NGO Sobornist

Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід

180 год. / 6 ECTS кредитів

Series and registration number: SZFL-001044

12.12.2021

 

 

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-01636

18.09.2022

19.09.2022 –

25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-С-01161

25.09.2022

22.08.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”.

2 год/0,07 кредити ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-BПП-03213

22.08.2022

 

Когут О. В.

професор, доктор філол. наук

09.12.2018 – 11.12.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

«Teoretyczne i metodyczne aspekty kształcenia tłumaczy w szkołach wyższych»

30 год.

№6/2018

15.12.2018

24.06.2018 – 27.06.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

«Aktualne problemy terminologii w zakresie technologii górnictwa»

65 год.

№2/2018

27.06.2018

01.11.2018-30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і перекладу

«Формування лінгвістичної компетентності майбутніх перекладачів»

  •  

№ 01-15/03/2050

03.12.2018

17.06.2019- 19.06.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

«Intertekst w przestrzeni mediów kultury»

24 год.

№ 3/2019

19.06.2019

24.05.2019-  25.06.2019

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

«Особливості мовної підготовки іноземців»

108 год.

№02-01-1160

26.06.2019

11.11.2019- 20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і перекладу

«Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. Система аналізу навчального процесу»

180 год.

№01-23/338

28.12.2019

 

Коржак З.З.

доцент

 13.05.2019 -13.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Методи роботи над німецькими загальнотехнічними та науково-популярними текстами

180 год/6 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/107

11.06.2019

11.11.2019 -20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра німецької філології

Підготовка теоретичного та практичного матеріалу для дистанційної, денної та заочної форм навчання у викладанні дисциплін «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням

180 год/6 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/340

28.12.2019

03.09.2020-15.09.2020

ГО «Асоціація проектних менеджерів України», фундація Central European Academy Studies and Certifications

Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі

30 год/1 кредит  ECTS

Сертифікат №_1225.20

Вересень 2020

 

15.03.2021-31.03.2021

ТОВ «Наукові публікації− Publ.Science», м. Київ

Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science

10 год/0,3 кредитів  ЄКТС

Сертифікат № AA 1933

02.04.2021

 

23.11.2020- 30.06.2021

ЦДН ІФНТУНГ

Основи проектування електронного курсу

108 год/3,6 кредитів ЄКТС

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 02070855 /000117-21.

Сертифікат електронного курсу «Друга іноземна мова (німецька)» №000163

30.06.2021

21.10.2021-

21.10.2021

Національний університет “Острозька академія”

Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації” / of participation in International scientific and practical conference Linguo-Sociocultural Aspects of Communication

60 год/2 кредити ЄКТС

Сертифікат

СП № 568

21.10.2021

 

 

24.01.2022-06.03.2022

Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищенні кваліфікації «Управління науковими та освітніми проектами»

180 год/6 кредитів ЄКТС

Сертифікат № ADV – 240193 – OLA

06.03.2022

20.10.2022

Львів, Україна

Навчальний тренінг «Сучасні платформи для онлайн навчання»

2 год.

Сертифікат серія ТМ №2022/00879

20.10.2022

27.03.2023 – 07.05.2023

Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації за програмою «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи»

180 год/6 кредитів ЄКТС

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV – 270332 – FSI

07.05.2023

09.02.2023 – 16.02.2023

ЦДН ІФНТУНГ

Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи Moodle»

30 год/1 кредит ЄКТС

Сертифікат про підвищення кваліфікації ЦПМ дн № 23-000356

10 березня 2023

 

Клюфінська І. М.

доцент

 

23.11.2017 - 30.11.2017

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк,

Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі

 

45 год/1,5 кредита

Сертифікат № 177

15.11.2017

21.01.2019  - 25.01.2019

 ГО «Французький Альянс м. Львова».

 

Стажування екзаменаторів міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF/DALF за підтримки Посольства Франції в Україні та СІЕР (Міжнародного центру педагогічних студій)

45 год/1,5 кредита

Сертифікат про стажування № б/н

25.01.2019

06.05.2019 -12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Новітні методи викладання французької мови за професійним спрямуванням

180 год/6 кредитів ЄКТС

№ 01-23/101

11.06.2019.

16.02.2021 – 12.03.2021

ГО «Парі-ІФ», стажування викладачів французької мови за підтримки Французького інституту в Україні (Форма стажування - онлайн). 

Використання методів гри у викладанні французької мови для учнів різних вікових категорій

12 год/ 0,5 кредита

Сертифікат про стажування № б/н

12.03.2021.

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-04600

18.09.2022

19.09.2022 –

25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-С-02048

25.09.2022

22.08.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”.

2 год/0,07 кредити ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-BПП-03846

22.08.2022

 

 

21.05.2022 -24.05. 2022

Національний університет «Острозька Академія»

Стажування шляхом участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації».

 

60 год., 2 кредити ECTS

Сертифікат про стажування СП № 00670/22

24.05.2022

26.11.2022

Міжнародна науково-практична конференція

Стажування шляхом участі у конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій».

 

6 год., 0,2 кредити ECTS

Сертифікат про стажування б/н

26.11.2022

11.01.2023

Міжнародна науково-практична конференція

(м. Рівне)

Стажування шляхом участі у конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект». 

 

6 год., 0,2 кредита ECTS

Сертифікат учасника б/н

11.01.2023

18 01.2023 -20.01.2023

Міжнародна науково-практична конференція

(м. Осака, Японія).

Стажування шляхом участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції  «Наука і технології: проблеми, перспективи та інновації» («Science and technology: problems, prospects and innovations»)

24 год., 0,8 кредита ECTS

Сертифікат учасника б/н

20.01.2023

07-08.2023

Підприємство Делер Лабеж, Франція

Стажування з технічного перекладу

180 год, 6 кредитів ECTS

Сертифікат б/н

11.08.2023

 

Ковальчук О.Я.

доцент

27.01.2020 - 27.02.2020

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,     Центральний інститут післядипломної освіти.

Інноваційні методи у викладанні іноземної мови

120 год/4 кредитів ЄКТС

свідоцтво СП35830447/Д0028-20.

Реєстраційний номер 028Д/20Ц

27.02.2020

 

 

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

NoGDTfE-02-06400

18.09.2022

19.09.2022 –

25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

NoGDTfE-02-С-02413

25.09.2022

 

Мучка М. З.

доцент

09.12.2018 – 15.12.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

«Specyfika gramatyczna tekstów specjalistycznych dotyczących górnictwa»

90год.

№5/2018

15.12.2018

 

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і перекладу

«Сучасні методи і прийоми викладання другої іноземної мови і перекладу»

  •  

№ 01-15/03/2047

03.12.2018

06.05.2019- 12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Лексичні труднощі перекладу»

 

№ 01-23/104

11.06.2019

11.11.2019- 20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Лексичні труднощі перекладу (англіцизми в німецькій мові)»

 

№ 01-23/343

28.12.2019

 

Малик Г. Д.

доцент

12.07.2019 - 16.08.2019

HI-TECH PARADIGM SOLUTIONS INC. (Winnipeg, Canada)

Ділові комунікації

120 год / 4 кредити

30.10.2019

30.10.2019

19.08.2019 -18.10.2019

HI-TECH PARADIGM SOLUTIONS INC. (Winnipeg, Canada)

Технічна документація

30 год / 1 кредит

30.10.2019

30.10.2019

13.01.20 р. - 22.01.20

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Модуль 1: Компетентнісно орієнтована освіта. STEM-освіта. Управлінські технології. Методика краєзнавчої роботи. Нормативно-правові документи. Управління якістю освіти. Інноваційні методики та технології.

76 год / 2,5 кредити

№ПК02136376/КЗПО/01/000782/20

24.01.2020р

25.01.21 - 05.02.21

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Модуль 2 (поглиблений): Компетентнісно орієнтована освіта. STEM-освіта. Управлінські технології. Методика краєзнавчої роботи. Нормативно-правові документи. Управління якістю освіти. Інноваційні методики та технології.

80 год / 2,5 кредити

ПК02136376/КЗПО/01/000697/21

15.01.2021р

 

Литвин Наталія

Богданівна

доцент

07.10.2019 -15.11.2019

 

 

ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Особливості мовної підготовки студентів-іноземців у ЗВО

180 год. / 6 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/249 

22.11.2019

17.06. 2021 -

 26.06 2021

Волинський національний університет
імені Лесі Українки

Науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи»

45 год/1,5 кредитів ЄКТС

Сертифікат

Серія н/с №414/21

29.06.2021

16.05.2022-

26.06.2022

Куявський університет у Влоцлавеку,  м. Влоцлавек, Республіка Польща

Науково-педагогічне стажування у на тему: «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну самосвідомість» у галузі знань «Філологія».

 Тема доповіді «Викладання української мови як іноземної в умовах дистанційного навчання».

 180 годин/6

кредитів

CERTIFICATEFSI-162610-KSW

26.06.2022

 

 

25.09.2023-

01.10.2023

Волинський національний університет
імені Лесі Українки

Науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи»

30 год./1 кредит ЄКТС

Сертифікат

Серія  АС №2023-5270

02.10.2023

 

Павлик В.І.

Доцент

 

23.03.2017 24.04.2017

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов та перекладу

Корпусна лінгвістика в процесі засвоєння фахової мови

180 год/6 кредитів ЄКТС

свідоцтво

№ 01-15/03/689 від 12.05.2017

12.05.2017

21.11.2018  25.11.2018

ДААД-Україна, Конгрес центр Сумського національного унівенситету

Курс-семінар ДААД із фахової мови «Суспільні науки»

40 год/1,5 кредита ЄКТС

сертифікат

25.11.2018

01.11.2018 30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов і перекладу

Вікіпедія як засіб популяризації фахових термінів в процесі засвоєння фахової мови нафтогазової галузі

180 год/6 кредитів ЄКТС

свідоцтво

№ 01-15/03/2048

03.12.2018

15.04.2019 – 20.04.2019

ДААД-Україна, Конгрес центр Сумського національного унівенситету

Курс-семінар DAAD з фахової мови «Країнознавство – дидактика та мережа»

40 год/1,5 кредита ЄКТС

сертифікат

20.04.2019

06.05.2019 – 12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Стилістика тексту в процесі засвоєння фахової мови нафтогазової галузі

180 год/6 кредитів ЄКТС

свідоцтво № 01-23/106

11.06.2019

11.11.2019 –20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра німецької філології

Екстралінгвальні та лінгвістичні елементи перекладацького аналізу

180 год/6 кредитів ЄКТС

свідоцтво

№ 01-23/341

28.12.2019

25.09.2020 –

26.09.2020 

Асоціація українських германістів

Германістика в транс культурному вимірі: теорія та практика

15 год/0,5 кредитів ЄКТС

сертифікат

26.09.2020 

29.03.2021 –

02.04.2021 

Компанія «Наукові публікації – Publ. Science»

Голоні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science

10 год/0,5 кредитів ЄКТС

Сертифікат

№ АА 1791

02.04.2021 

24.09.2021 –

25.09.2021 

Асоціація українських германістів

Германістика і виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація

15 год/0,5 кредитів ЄКТС

сертифікат

25.09.2021 

 

 

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-06651

18.09.2022

19.09.2022 –

25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-С-01831

25.09.2022

22.08.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”.

2 год/0,07 кредити ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-BПП-03016

22.08.2022

 

 

27.10.2022

Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія» факультету романо-германських мов,  кафедра індоєвропейських мов

«Мовленнєві особливості жанрової системи німецьких мас-медіа»

60 год / 2 кредити ЄКТС

СП№00835

27.10.2022

 

Романенко Н.В.

Доцент

21.03.2017 - 21.04.2017

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

«Методичні засади формування соціолінгвістичної іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів». 

100 год.

№ 01-15/03/609

 

Довідка ПНУ від 26.04.2017

01.11.2018 -30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

«Формування  іншомовної граматичної компетенції у майбутніх перекладачів»

100 год.

№ 01-15/03/2046

 

Довідка ПНУ від 03.12.2018

06.05.2019 - 12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Сучасні інформаційно-комунікативні технології в навчанні іноземних мов»

100 год.

№ 01-23/99

 

 

Довідка від 11.06.19

30.11.2020  -

24.12.2020

Навчальна платформа Coursera в рамках «Ivano-Frankivsk National Technical University on Coursera» (курс розроблено — Каліфорнійський университет в м. Ірвайн (США), платформа надана — ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ)

“Academic Listening and Note-taking” (“Прослуховування та конспектування академічних лекцій”)

32 год., безкредитний

Verify at

coursera .org /verify/8K3G C M ZQM A RL

Сертифікат від 26 грудня 2020 р

21.09.2020  - 

21.12.2020

Вища технічна школа м. Катовіце, Республіка Польща

«Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін»

180 год. /6 кредитів ECTS

№ 91/12/2020.

Сертифікат від 21 грудня 2020 р

 

11.01.2021 - 29.01.2021

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області

«Використання цифрових інструментів Google для організації роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти»

30 годин /1 кредит ECTS

№ 3285

Сертифікат від 03.02.2021 р.

04.10.2021–18.10.2021

Академія цифрового розвитку (м. Київ)

“Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”

30 год./ 1 кредит ECTS

 № 19 GW-229

сертифікат від 19.10.2021,

 

 

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-05128

18.09.2022

19.09.2022 –

25.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Середній рівень.

15 год/0,5 кредит ЄКТС

сертифікат

NoGDTfE-02-С-02413

25.09.2022

4.12.2022-

26.01.23

Навчальна онлайн платформа edX, курс розроблений Гарвардським університетом в

рамках програми HarvardX (розробка курсів онлайн навчання)

«Сучасні шедеври світової літератури»

(«Modern Masterpieces of World Literature»)

48 год/1,5 кред. ECTS

Сертифікат

Valid Certificate ID

6fa4298185614abda8dc636ce6fca9c4

26.01.2023

 

Ріба-Гринишин О. М.

доцент

01.11.2018 -30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

«Теоретичні засади та методичні підходи до організації навчання аудіювання майбутніх перекладачів»

 

довідка № 01-15/03/2044а 

03.12.2018

06.05.2019 - 12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

«Лексичні труднощі перекладу»

 

довідка № 01-23/103

11.06.2019

11.11.2019 -20.12.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

«Теоретичні засади та методичні підходи до організації навчання усного мовлення майбутніх перекладачів»

180 год/6 кредитів ЄКТС

довідка № 01-23/344

28.12.2019

29.05.2020 - 30.05 2020

НПУ імені М.П. Драгоманова

«Використання Інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови»

6 год

сертифікат № 135996344

30.05.2020

25.09. 2020- 26.09 2020

Львівський національний університет імені Івана Франка, Асоціація українських германістів

«Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis»

15 год

сертифікат

26.09.2020

29.10.2021

НПУ імені М.П. Драгоманова

"Світ мови - світ у мові"

0,3 кредиту ECTS

сертифікат

29.10.2021

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-01-12526

18.09.2022

01.08.2023- 20.08.2023

Платформа масових відкритих онлайн –курсів Prometheus / Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наукова комунікація в цифрову епоху

90 год (3 кредити ЄКТС)

сертифікат

21. 08. 2023

 

Стахмич Ю. С.

доцент

01.11.2018 - 30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Формування лінгвокультурологічної компетенції майбутніх перекладачів у процесі перекладу пареміологічних одиниць

150 год/5 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-15/03/2043

03.12.2018

03.05.2019 – 04.05.2019

International TESOL/TEFl Conference (м. Київ)

Курс підвищення кваліфікації викладання англійської мови «Teaching lexically»

14 год/0,5 кредита ЄКТС

Сертифікат

04.05.2019

03.05.2019 – 04.05.2019

International TESOL/TEFl Conference (м. Київ)

Курс підвищення кваліфікації викладання англійської мови «Teaching English Globally»

16 год/0,5 кредита ЄКТС

Сертифікат

04.05.2019

06.05.2019 - 12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Особливості відтворення метафор в українському перекладі з англійської мови

150 год/5 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/97

11.06.2019

17.06.2019 - 19.06.2019

Інститут неофілології Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща)

Особливості перекладу термінології у документах ОБСЄ

24 год/1 кредит ЄКТС

Довідка № 4/2019

19.06.2019

18.11.2019

ІІІ Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян) у межах Міжнародної навчально-демонстраційної сесії для освітян на базі Східно-Європейського інституту психології (м. Київ)

Програма професійного розвитку» (Prezi, Kahoot, AR-Technologies, SWAY, X-Mind, Powtoon)

12 год/0,5 кредита ЄКТС

Сертифікат № ЕЕ-98-119

18.11.2019

15.01.2020 -18.01.2020

Інститут неофілології Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща)

Особливості перекладу термінології у документах ОБСЄ

 

32 год/1 кредит ЄКТС

Довідка № 2/2020

18.01.2020

04.03.2020 -22.04.2020

World Intellectual Property Organization (WIPO)

General Course on Intellectual Property (DL101EBC20S1)

55 год/2 кредити ЄКТС

Сертифікат

30.04.2020

04.03.2020 -22.04.2020

Академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO)

 

Загальний курс з основ інтелектуальної власності (DL101R20S1)

55 год/2 кредити ЄКТС

Сертифікат

30.04.2020

25.01.2021 -05.03.2021

Вищий Духовний Семінаріум Товариства Католицького Апостольства (Польща)

Особливості впровадження принципів академічної доброчесності в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

180 год/6 кредитів ЄКТС

Сертифікат KW-050321/036

05.03.2021

 

Судук І. І. 

доцент 

02.05.2019-02.06.2019

ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Інтерактивні методи навчання на заняттях з латинської мови

180 год. / 6 кредитів ЄКТС

Довідка № 01-23/93

04.06.2019

16.05.2022-26.06.2022

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)

Викладання латинської мови для студентів-філологів в умовах дистанційного навчання

180 год. / 6 кредитів ЄКТС

Сертифікат №FSI-162616-KSW

26.06.2022

16.05.2022-26.06.2022

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)

Викладання латинської мови для студентів-філологів в умовах дистанційного навчання

180 год. / 6 кредитів ЄКТС

Сертифікат №FSI-162616-KSW

26.06.2022

 

Сокол Г.Р.

доцент

06.05.2019 -12.06.2019

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра іноземних мов

Вивчення фахової термінології на заняттях іноземної мови в технічному університеті

 

Довідка № 01-23/105

11.06.2019

11.11.2019 - 20.12.2019

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра німецької філології

 

Теоретичні засади та методичні підходи для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для спеціальності. «Філологія» стаціонарної форми навчання

180 годин / 6 кредитів ЕСТS

довідка № 01-23/105

11.06.2019

03.12.2021 - 20.01.2022

 III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників

Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності

180 годин / 6 кредитів ЕСТS

Міжнародний сертифікат №5353

20 січня 2022 року

 

Штогрин М. В.

доцент

01.11.2018 - 30.11.2018

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Особливості перекладу "фальшивих друзів перекладача" у науково-технічних текстах»

 

№ 01-15/03/2044

03.12.2018

09.12.2018- 15.12. 2018

Інститут неофілології Вищої державної професійної школи в м. Хелм, Польща

Особливості перекладу текстів сфери видобування

90 год/3 кред. ЄКТС

NR 4/2018

15.12 2018

22.04.2019 -24.05.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Особливості викладання науково-технічного перекладу

 

№ 01-23/79

23.05.2019

15.07.2023-29.08.2023

Онлайн-курси для викладачів через платформу масових відкритих онлайн-курсів ПРОМЕТЕУС

Наукова комунікація в цифрову епоху

90 год/3 кред. ЄКТС

Ідентифікаційний номер сертифікату

5d7834b4c7284b6bbc71352be6b20890

 

29.08.2023

 

Янишин О. К.

доцент

 

07.05.2018 – 10.06.2018

«Вікно в Америку», Івано-Франківськ,

Університету штату Пенсільванія (США)

«English for Media Literacy» (за сприяння Відділу з питань вивчення та викладання англійської мови при Бюро з питань освіти та культури Держдепартаменту США)

45год/1,5 кредитів ЄКТ

Сертифікат від Університету штату Пенсильванія (США) про проходження очного курсу (у межах безкоштовної програми за підтримки Посольства США в Україні)

10.06.2018

03.05.2019 – 04.05.2019

Тренінговий центр “Сертифіковані українські технології освіти” (СУТО),

Київ, Lexical Lab (the UK)

“TEACHING LEXICALLY” Lexical Lab Ltd.

 

14 год./

0,5 кредиту ECTS)

Сертифікат від СУТО та про Lexical Lab (the UK) завершення акредитованого у Великобританії короткого курсу підвищення кваліфікації викладання англійської мови

04.05.2019

03.05.2019 – 04.05.2019

Тренінговий центр “Сертифіковані українські технології освіти” (СУТО),

Київ, International Tefl Training Institute (the USA)

“Teaching English Globally” International TESOL/TEFl Conference, Київ  

16 год./

0,5 кредиту ECTS)

Сертифікат від СУТО, International Tefl Training Institute (the USA)  

04.05.2019

06.05.2019 –12.06.2019

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра іноземних мов

Перекладацький аналіз тексту і редагування перекладу

 

 

довідка

№ 01-23/100

від 11.06.2019

22.12.2020

он-лайн платформа Zoom

ІВВО АПНУ, НАЗЯВО, British Council. Erasmus Ukraine

 «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації»

15 год./

0,5 кредиту ECTS)

Сертифікат ІХ Міжнародної Болонської конференції

22.12.2020

08.02.2020

09.09.2020

Український освітній онлайн-портал «На Урок»

«Безпека в Інтернеті», «Медіаграмотність», «ІКТ»

15 год./

0,5 кредиту ECTS)

Сертифікат К25-584791

09.02.20202

04.03.2020 –30.04.2020

World Intellectual Property Organization (WIPO)

 General Course on Intellectual Property» (DL101EBC20S1)

110 год. /  3,5 кред.  ECTS

сертифікат з QR-кодом,

визнано Вченою Радою ІФГТУНГ, протокол № 07/625

30.04.2020

30.06.2021

15.03.2020– 27.04.2020

Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO)

«Загальний курс з основ інтелектуальної власності» (DL101R20S1

 

сертифікат з QR-кодом,

визнано Вченою Радою ІФГТУНГ, протокол № 07/625

27.04.2020

30.06.2021

04.06.2020

19.11. 2020

 

Дистанційні курси Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) з англійської мови

у рамках програми «ІФНТУНГ на Coursera»,

Cпеціалізація “Academic English: Writing Specialization”(‘Grammar and Punctuation’); Cпеціалізація Learn English: Advanced Grammar and Punctuation Specialization” ( ‘Verb Tenses and Passives’; ‘Conjunctions, Connectives, and Adverb Clauses’, ‘Noun Clauses and Conditionals’; Adjectives and Adjective Clauses’)

90 год. /3 кред.  ECTS

Відповідні підтверджувальні сертифікати. визнані Вченою Радою ІФГТУНГ, протокол № 07/625

Верифікація:

coursera.org/verify/5C957HWDUA7H;

coursera.org/verify/GHMBSVG4A5XX

coursera.org/verify/SAQV8H5ZKC6K;

coursera.org/verify/C3QFPAVJDRVK;

coursera.org/verify/LFDR7BFJ3RBT

30.06.2021

18.01.2021 31.01.2021

Дистанційні курси НМЦПТО у Запорізькій області

 Використання цифрових інструментів Google для організації роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти

 

 

 

30 год. / кредит ECTS)

сертифікат № 3448

 

 

 

 

03.02.2021

15.03.2021

21.03.2021

Дистанційні курси НМЦПТО у Запорізькій області

Створення персонального сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти сертифікат від

15 год./

0,5 кредиту ECTS

сертифікат № 4323

22.03.2021

04.10.2021–18.10.2021

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”

30 год. /1 кредит ECTS

Сертифікат № 19GW-306  https://cutt.ly/eYW4RTX

19.10.2021

 

 

05.06.2022  –  18.09.2022

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

“Цифрові інструменти Google для освіти”. Базовий рівень.

30 год/1 кредит ЄКТС

сертифікат

№GDTfE-02-01624

18.09.2022

24.10.2022 – 31.10.2022

Студія онлайн-освіти EdEra за підтримки Європ. Союзу та МФ «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety

“Подумай двічі”.

 

 

16 год. /0,5 кред. ECTS. 

Сертифікат №GDTfE-02-01624 https://cutt.ly/eYW4RTX.

від 18.09.2022 р.

26.05.2023 –

27.05.2023

 

Центр  електронного навчання Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO)

 “e-Tutorial on Using Patent Information (DL-177)

 

 

8 год. /0,25 кред. ECTS

Сертифікат  2DcP09KMYF

 

від  27.05.2023