Наукова діяльність. Наукова активність студентів.

Додаткова інформація

1. Наукова діяльність кафедри: напрямки діяльності, договори про співпрацю, конференції

2. Наукова активність студентів

 

1. Наукова діяльність кафедри 

 Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

1. Лінгвокомунікативні  та педагогічні аспекти підготовки фахівців нафтогазової галузі.

2. Переклад різножанрових текстів: рівні лінгвального перетину.

3. Сучасний літературний процес.

Викладачі постійно оновлюють методичне забезпечення навчальних дисциплін. Вони є авторами і співавторами посібників, словників, методичних вказівок. Викладачі здійснюють дослідження у різних галузях: теорії перекладу, загального та порівняльного мовознавства, прикладної та структурної лінгвістики, загального та порівняльного літературознавства, комунікації теорії та методики професійної освіти викладання іноземних мов та перекладу.

На даний час кафедра співпрацює з різними вузами, а саме:

 •  з кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови, кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету ім. Т. Г.Шевченка,

 • Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича,

 • з кафедрою перекладознавства та прикладної лінгвістики ім. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка,

 •  з факультетом іноземної філології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,

 • Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, 

 • з гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (м. Київ),

 •  зі Східноукраїнським національним університетом ім. В.Даля,

 •  з Житомирським державним університетом імені Івана Франка,

 •  з Київським університетом імені Бориса Грінченка,

 •  з Національним університетом «Києво-Могилянська академія»,

 •  ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»,

 •  Івано-Франківським національним медичним університетом.

Кафедра також тісно співпрацює з:

 •  Британською Радою,

 • Американським Корпусом Миру в Україні,

 • Українською асоціацією перекладачів,

 • Гірничо-металургійною академією ім. С.С. Сташина (Університет гірської справи і металургії, Краків, Польща),

 • Вищою Професійною Державною Школою (Хелм, Польща),

 •  Академією ім. Яна Длугоша (Ченстохова, Польща),

 • Університетом НОРД (Норвегія),

 • Університетом Бумердесім. М.Бугара (Алжир),

 •  Вищою спеціальною школою техніки, економіки і соціального обслуговування Циттау Герлітц (Федеративна Республіка Німеччина),

 • Університетом Реджайни (Канада).

 • Університет Марії Кюрі-Склодовської м. Люблін (Польща);

 • Пряшівський університет м. Пряшів (Словаччина). .

 •  “Вавилонська бібліотека”

 • Наукове товариство Польщі

 • “Європейська освіта і наука в Україні”

Договори про співпрацю:

Договір про співпрацю_Університет м. Гільдесгайм (Німеччина) (завантажити)

Договір про співпрацю_Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (завантажити)

Договір про співпрацю_Пряшівський університет, м. Пряшів (Словаччина) (завантажити)

Договір про співпрацю_Державна вища професійна школа, м. Хелм (Польща) (завантажити)

Договір про співпрацю_Гданський університет (Польща) (завантажити)

Договір про стажування науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (завантажити)

Договір про стажування науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (завантажити)

Договір про стажування науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в Івано-Франківському національному медичному університеті (завантажити)

Основними напрямами співпраці сторін є обмін досвідом в навчально-методичній, науково-дослідній роботі, співпраця в покращенні навчальних програм та організації навчального процесу. Викладачі кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського державного університету ім. Івана Франка (д.ф.н., проф. Зорівчак Р.П., к.ф.н., доц. Грабовецька О.С.) читали курси з перекладу для студентів спеціальності «Переклад».

Викладач кафедри теорії і практики перекладу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови, д.ф.н., проф. Кияк Т.Р. читав курс «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови».

Перекладацька діяльність кафедри філології та перекладу

 • Переклад документації для Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство Чорноморнафтогаз»

 • Переклад сайту університету англійською мовою

 • Переклад договорів про співпрацю між ІФНТУНГ та університетами НОРД у м. Бая Маре (Румунія), Академією ім. Яна Длугоша (Ченстохова, Польща), Пряшівським університетом у Пряшеві (Словаччина), з норвезькою компанією Keystone Academic Solutions 

 • Анотацій для фахових видань ІФНТУНГ;

 • Проект «Україна-Норвегія» письмовий та послідовний переклад під час візиту норвезьких партнерів та військового аташе посольства Королівства Норвегії в Україні.

 • Навчальна програма курсу свердловинного контролю IWCF.

 • Послідовний переклад на Міжнародній науково-практичній конференції «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції» та Міжнародному туристичному форумі міст-побратимів.

 • VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика-2017»

 •  «Стратегія розвитку Івано-Франківської області до 2020 року»

 • Інформаційні буклети ІФНТУНГ

Викладачі та студенти кафедри активно займаються перекладацькою діяльністю. Вони переклали низку наукових монографій, підручників та довідкових матеріалів:

1. «Насосні штанги свердловинних установок для видобування нафти» (переклад монографії проф., д.т.н. Б. В. Копея)

2. Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії (переклад монографії проф., д.т.н. В. С. Костишина)

3. Проектна технічна документація. Будівельні роботи (довідкові матеріали)

4. Інструкція з використання бурових розчинів (довідкові матеріали)

5. Інструкція з установки та експлуатації термопластових трубопровідних систем (довідкові матеріали)

6. Керування свердловиною: принципи та методики (довідкові матеріали) «Мобільні установки, обладнання, та інструмент для спорудження і ремонту свердловин» (промисловий каталог)

7. Каталог нафтогазового обладнання компанії «Варко» (промисловий каталог).

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, форумах.

Цікавим досвідом стали міжнародна економічна конференція (2005), міжнародний семінар з енергозбереження (2008), міжнародна науково-технічна конференція (2009).

 

Конференції:

1. І Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Текст у медіакультурному просторі»

 

11 травня 2018 р., в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу  відбулася Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Текст у медіакультурному      просторі».

 Конференція відбулася за підтримки Міністерства науки та освіти України та за організації кафедри  філології та перекладу ІГПДУ ІФНТУНГ та кафедри іноземних мов та перекладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Учасники заходу високо оцінили значення проблематики конференції, адже людина живе у медіакультурному просторі і часто цього не помічає, хоча є активним користувачем соціальних мереж, споживачем інформації, реклами тощо. Без творення та сприйняття тексту неможлива жодна комунікація і, зокрема наукова, яка тісно пов’язана з термінологією.  

На Пленарному засіданні були представлені доповіді Андрейчук Н. І. (доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Львівський національний університет імені Івана Франка), Іваненко С. М. (доктор філологічних наук, профессор, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова), Моклиці  М. В. (доктор філологічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), Романенко О. В. (доктор філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Понад 100 вітчизняних та іноземних учасників працюватимуть у секціях за такими напрямами:

 1. Літературознавство.

 2. Перекладознавство.

 3. Мовознавство.

 4. Текст в аспекті  управління, документообігу, філософії та історії.

До слова, Україну на Конференції представляють провідні ЗВО з Бердянська, Києва, Кривого Рогу, Ніжина, Тернополя, Сум, Одеси, Луцька, Житомира, Острога, Ужгорода, Харкова, Миколаєва, Львова, Дніпра, Івано-Франківська.

 

2. ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична дистанційна конференція «ТЕКСТ У МЕДІАКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

конференція «ТЕКСТ У МЕДІАКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

15-16 жовтня 2020 р.на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводилася ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична дистанційна конференція «ТЕКСТ У МЕДІАКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ», яка об’єднала філологів Прикарпаття, різних регіонів України та наших європейських сусідів.

На пленарному засідання виступила Юрчук О. О.  доктор філологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка із доповіддю «Міфологеми стихій у збірці оповідань Катерини Калитко «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки».

На конференції працювали секції мовознавства, перекладознавства, літературознавства та транскордонного співробітництва у медіакультурному просторі, на яких було розглянуто та обговорено актуальні питання сучасної лінгвістичної науки та літератури. До дискусії долучилися також студенти другого курсу та магістри першого року навчання спеціальності «Філологія та переклад».

 

2. Наукова діяльність студентів. Участь у конкурсах

Студенти кафедри філології та перекладу є учасниками всеукраїнських та університетських студентських олімпіад, конференцій та конкурсів перекладацької майстерності та студентських наукових робіт.

 • Участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних та онлайн-конференціях.
 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
 • Конкурси студентських творчих робіт з художнього та технічного перекладу та І етап Всеукраїнської студентської олімпіади.
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
 • Доповіді для виступів на семінарах  Центру педагогічної майстерності ІФНТУНГ
 • Участь у студентських наукових гуртках («ПEРEКЛАДАЦЬКI ТРАНСФОРМАЦIЇ ТА IНТEРПРEТАЦIЯ ТEКСТУ» і «МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ»)
 • Наукові публікації студентів (див. список нижче)

   

Зокрема, 9-11 квітня 2024 р. на кафедрі філології та перекладу проходила ХXХVI науково-технічна конференція студентів ІФНТУНГ. Робота велась у трьох секціях: англійської мови та перекладу; німецької і французької мов; української мови. У роботі секцій взяло участь 38 студентів. Студенти-філологи III та IV курсів представили свої доповіді з актуальних проблем перекладознавства та  зіставної лінгвістики англійської і української мов. 

З результатами роботи конференції можна ознайомитись за покликанням.

 29 листопада 2023 р. відбувся обласний етап XXIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Почесне перше місце (другий рік поспіль!) виборола студентка ІФНТУНГ Шутка Владислава (група ФІЛ-22-2). (перейти за покликанням)

 4-5 грудня 2023 р. магістри та бакалаври спеціальності 035 Філологія взяли участь у роботі науково-педагогічного форуму «Інноваційні технології в освіті», започаткованому цьогоріч ІФНТУНГ. (перейти за покликанням)

У 2022 р. студенти-перекладачі були призерами XXІІ (Головльова Сніжана Володимирівна, студентка 2 курсу групи ФІЛ-20-1, посіла 2 місце на обласному турі) та XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (1. Шутка Владислава Олегівна, група ФІЛ-22-2, посіла перше місце на обласному турі; 2. Паньків Тетяна Іванівна, група ФІЛм-22-2, посіла друге місце на обласному турі). (перейти за покликанням)

У 2022 р. студенти ІІ курсу бакалаврату опанували розроблений за сприяння  Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компонента проєкту EU4USociety онлайн курс медіаграмотності «Подумай двічі» і отримали 28 сертифікатів. (перейти за покликанням)

Студенти гр. ФІЛ-21-1 С. Косович та М. Гуменюк (команда «Прометей») посіли третє місце в Регіональному дебатному турнірі з політичних реформ в місті Івано-Франківську від Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» при ГО «Всеукраїнське громадське об'єднання «Інститут «Республіка», 19.10.2022 жовтня. (перейти за покликанням)

Зусиллями наших викладачів організовано університетську виставку «Величний ювілей», присвячено до 200-ліття від дня народження Кобзаря, конкурс читців поезій Тараса Шевченка, флешмоби, конкурс есеїв, виставку сучасних перекладів «Перекладаю українською».

Щороку кафедра залучає студентів університету до участі в написанні радіодиктанту з української мови. (перейти за покликанням)

ДОЗВІЛЛЯ

Майбутні перекладачі не лише старанні у навчанні, а й знаходять час розвивати свої таланти і займатися художньою самодіяльністю. Вони беруть активну участь у культурно-пізнавальних заходах як в університеті, так і поза його межами. Наприклад, Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» щорічно збирає не менше 250 майстрів з 24 країн світу, що дає можливість студентам спробувати свої сили як перекладачам-волонтерам, а також вивчити культуру та звичаї інших країн. (перейти за покликанням)

До Міжнародного дня перекладача, що відзначається 30 вересня, проводиться урочистий концерт та посвята першокурсників у перекладачі. (перейти за покликанням)

ГУРТКИ

Студенти беруть активну участь у роботі наукових гуртків кафедри філології та перекладу: «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Перекладацькі трансформації та інтерпретація тексту», «Інтертекст». (перейти за покликанням)

 

Наукова робота студентів спеціальності 035 Філологія

за 2023-2024 н.р. 

 

Статті 4 (з них 3 статті  у  Фахових виданнях (категорія Б), Index Copernicus і 1 стаття  - міжнародна)

тез –  55

участь у конференціях  75 (в тому числі 20 доповідей на II етапі XXXVI науково-практичної конференції студентів ІФНТУНГ)

 

Статті зі студентами

 

 1. Гордій О.М., Чигура Н.М. Переклад англійської ідіоматики у сучасній художній прозі (на прикладі роману Донни Тартт «Таємна історія») Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 34 (73) №6. С. 102-107. DOI https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.6/19 Фахове видання (категорія Б). Index Copernicus. https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/6_2023/19.pdf 

 2. Романенко Н. В., Фуфалько Я. Д., Перекладацький аспект сучасного етапу рецепції творчості Е. Гемінґвея в Україні (на прикладі роману «Мати і не мати»). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 64. С. 282–285. DOI https://doi.org/10.32782/2409-1154.2023.64.60  Фахове видання (категорія Б). Index Copernicus Internationalhttp://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v64/62.pdf 

 3. Старчевська К.М., Гордій О.М. Словотвір англомовної науково-фантастичної термінології та особливості його перекладу (на прикладі твору «Дюна» Френка Герберта). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія« Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2024. Вип. 16(84). Фахове видання (категорія Б). Index Copernicus.

 4. Tymkiv, N., & Tymkiv, S. (2023). Engineering Pedagogy as the Theoretical Basis of Training Engineers. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 36(3), 79–91. DOI: 10.17951/j.2023.36.3.79-91

 Тези

Тези магістрів ФІЛм-22 (ІІ курс)   

 

 1. Андрійчук Ніна,  Когут Оксана. Семантико-стилістичні проблеми перекладу художнього тексту (на матеріалі роману Поли Гоукінз «Дівчина у потягу»). Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столум. Івано-Франківськ, 30 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2023. С. 41-43

 2. Беник Юлія, Когут Оксана. Сучасні кулінарні назви страв України (перекладацький аспект) Bread and circuses (хліба і видовищ). Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (18 травня 2023 року). Вид-во Бердянського державного педагогічного університету. 2023 р.

 3. Било А. А., Павлик В. І.  Фінансова грамотність в сучасному світі: термінологія та переклад. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigenWelt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 42 – 45.

 4. Богуш Петро, Когут Оксана. Переклад метафори у науково-технічній літературі (на матеріалі текстів галузі водного господарства). Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столум. Івано-Франківськ, 30 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2023. С. 47-48

 5. Венгринюк М. І., Лавринович А. Л. Функціональне навантаження засобів діалогізації в науково-популярному тексті.  Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 25—26.

 6. Венгринюк М. І., Нагірний Р. М. Особливості перекладу англомовних термінів у галузі кіберзахисту та інформаційної безпеки. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 79—80.

 7. Герасимів Наталія, Когут Оксана. Способи досягнення адекватності перекладу офіційно-ділових документів (на прикладі щомісячного звіту ОПЕК - березень 2023). Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столум. Івано-Франківськ, 30 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2023. С. 62-64.

 8. Гопко С. С. Функціональне навантаження виражальних засобів у виданні Мічіо Кайку "Майбутнє розуму" : Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». Вип. 11. Дніпро: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2023. C. 77-80.

 9. Демкович І. М., Янишин О. К. Проблематика перекладу нормативної документації. Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Львів, 17 листоп. 2023 р./ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2023. С. 376–377. URL: https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/ukr-17.11.2023/52. DOI10.36074/liga-ukr-17.11.2023. ISBN 978-617-8126-72-8.

 10. Дудич Іван, Когут Оксана. Використання лексико-граматичних трансформацій при перекладі англомовних текстів нафто-газової сфери. Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столум. Івано-Франківськ, 30 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2023. С. 82-86.

 11. Жидецька Ю. А., Павлик В. І  Дослідження особливостей термінологічного перекладу науково-технічного тексту на прикладі геоінформаційних систем контролю водних поверхонь. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 68 – 72.

 12. Ковальчук О. Я., Кукіль Н. І. Лексико-стилістичні особливості промов в українському перекладі (на матеріалі виступів політичних діячів США та Великобританії) // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 526-534. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-18-20-01-2024-vankuver-kanada-arhiv/

 13. Паньків Т. І., Ріба-Гринишин О. М. Особливості перекладу термінології кіберпанку у творі «нейромант» Вільяма Гібсона. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 143-147.

 14. Паранич І. М., Стахмич Ю. С. Структурні особливості англійської економічної термінології. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 148 – 150.

 15. Романенко Н. В., Гуцуляк М. М. Юридична документація в галузі метрології: мовно-стилістичні та перекладацькі особливості. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 91—94.

 16. Романенко Н. В., Євченко О. Г.  Лінгвостилістичні та прагматичні особливості перекладу науково-популярної літератури у сфері соціальної психології. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 95—97.

 17. Романенко Н. В., Уманців О. О. Науково-популярна література з порівняльної політології я проблема перекладознавства. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 84—85.

 18. Сабадуха В. О., Паньків Т. І.  Парадокс персоналізації та деперсоналізації у сучасній культурі. Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності : зб. тез IX Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – С. 130-134.

 19. Старчевська К. М., Гордій О. М. Словотвір у науковій фантастиці та особливості його перекладу (на прикладі твору "Дюна" Френка Герберта). Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні напрями й течії філологічних досліджень: нове та традиційне». Полтава, 3-4 листопада 2023 – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 47-49. https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/view/65/1040/2163-1

 20. Стахмич Ю., Бринда В. Структурно-cемантичні особливості міфонімів у романі Джона Толкіна «Гобіт, або туди і звідти». Теоретичні та практичні проблеми розвитку теоретико-методологічних та прикладних аспектів філології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 24 листопада 2022 р.). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022. С. 48-52.

 21. Тацишин М. І., Стахмич Ю. С. Структурні особливості англійської економічної термінології. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 182 – 184.

 22. Тимішак Д. Б., Штогрин М. В. Англійська фахова мова лісівництва: трансляційні особливості. Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 185 – 187.

 23. Тимофій Ольга, Когут Оксана. Лексико-граматичні особливості перекладу текстів альтернативної енергетики. Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столум. Івано-Франківськ, 30 травня 2023 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2023. С. 208—211.

 24. Федорко Микола, Когут Оксана. Труднощі перекладу англійського гумору. «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столу. Випуск 2». Івано-Франківськ-Хелм 2023.

 25. Штогрин М. В., Савчук Н. І. Особливості перекладу англомовної термінології зеленої економіки. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 січня 2024 року. Львів : Львівський науковий форум, 2024. С. 106—108.

 26. Яремко Н. А., Павлик В. І  Медична термінологія в серіалі «Доктор Гаус» (перекладацький аспект). Навчання і викладання у багатомовному світі у цифровому форматі. Digitales Lernen und Lehren in der mehrsprachigen Welt : матеріали Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції 1-2 грудня 2023 року. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 205 – 207.

Тези  магістрів ГФм-23 (І курс)  

 1. Березовський І. І., Николин Ю. А. Можливості використання онлайн ресурсів у викладанні англійської мови в епоху постправди / Березовський І. І., Николин Ю. А. Наук. керівник –Янишин О. К. // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. – Тернопіль: ТНПУ, 2023. – С. 211–213. – URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/31228/1/Stud_Konf_Pereklad.pdf

 2. Кушлик І. В., Афтанас С. О., Плитчук М. В. Досвід використання засобів генеративного штучного інтелекту у вищих навчальних закладах США / Кушлик І. В., Афтанас С. О., Плитчук М. В. Наук. керівник –Янишин О. К. // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. – Тернопіль: ТНПУ, 2023. – С. 225–226. URL: Stud_Konf_Pereklad.pdf (tnpu.edu.ua).

 3. Лічнер А. В., Млиниська І. К., Чернега Д. М. Використання штучного інтелекту у формуванні перекладацької компетентності здобувачів освіти у ЗВО / Лічнер А. В., Млиниська І. К., Чернега Д. М. Наук. керівник –Янишин О. К. // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. Тернопіль: ТНПУ, 2023. – С. 228–230. – URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/31228/1/Stud_Konf_Pereklad.pdf.

 4. Панчишин Я., Дубницька С. Застосування штучного інтелекту у професійній підготовці майбутніх перекладачів / Панчишин Я., Дубницька С. Наук. керівник –Янишин О. К. // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. – Тернопіль: ТНПУ, 2023. – С. 232–234. URL : Stud_Konf_Pereklad.pdf (tnpu.edu.ua).

 5. Сенчук І. Р., Качанюк Н. C. Етичні принципи та проблеми впровадження штучного інтелекту у сфері освіти: з досвіду англомовних країн / Сенчук І. Р., Качанюк Н. C. Наук. керівник –Янишин О. К. // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. – Тернопіль: ТНПУ, 2023. –. С. 240–242. URL : Stud_Konf_Pereklad.pdf (tnpu.edu.ua).

 6. Янишин О. К., Мандзюк О. М., Сеньків А. М. Впровадження цілей сталого розвитку у викладання англійської мови (на матеріалі навчальної мережі видання "The Economist") Інноваційні технології в освіті: зб. тез доповідей науково-педагогічного форуму (Івано-Франківськ, 4-5 грудня 2023). Івано-Франківськ, 2023. С. 54–57.

 7. Янишин О. К., Міщук В. В., Говенчук О. М., Бабак Н. М. Можливості використання штучного інтелекту у вищій школі.  Global science: prospects and innovations : мат. V Міжнар. наук.-практ. конф., Ліверпуль, Велика Британія, 28–30.12.2023 р. Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2023. – С. 487–491. URL : https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-28-30-12-2023-liverpul-velikobritaniya-arhiv/

 8. Tymkiv S. Structural and Semantic Peculiarities of English Geodetic Terminology. Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. Тернопіль: ТНПУ, 2023. С. 204-206. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/31228/1/Stud_Konf_Pereklad.pdf. (Наук. керівник – д. пед. н., проф. Тимків Н. М.) 

 9. Tymkiv S. Semantic constituents of a scientific and technical term. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». Вип. 11. Дніпро: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2023. С. 228–231. (Наук. керівник – д. пед. н., проф. Тимків Н. М.)

 10. Tymkiv S., Tymkiv N. Peculiarities of intercultural communication in the professional training of future translators. Наука і молодь у ХХІ сторіччі: матеріали ІХ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30 листопада 2023 року). Полтава: ПУЕТ, 2023. С. 636–639.

 

Тези бакалаврів

 1.  Ковальчук О. Я., Риндзак В. А. Компаративна характеристика емотивної лексики в романах Люко Дашвар “Ініціація” та Маргарет Етвуд “Оповідь служниці”. Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2023. Pp. 510-515. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-andsociety-modern-trends-in-a-changing-world-18-20-12-2023-viden-avstriya-arhiv/

 2. Гема А. Особливості перекладу фахової мови у сфері комп'ютернитехнологій. Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 2-5 квітня 2024). Київ, 2024. С. 117-118. (Науковий керівник- доц. Кобзей Н. В.)

 3. Головльова С. В., Янишин О. К. Оновлення лексичного концепту «війна» в період російсько-української війни (на матеріалах українських і англійських ЗМІ). Інноваційні технології в освіті: зб. тез доповідей Науково-педагогічного форуму (Івано-Франківськ, 4–5 грудня 2023). Івано-Франківськ. – 2023. – С. 115–118.

 4. Гордій О. М., Дребот Я. Р. Ізоморфні та аломорфні ознаки прикметника в англійській та українській мовах (на прикладі твору Ф. С. Фіцджеральда “The Great Gatsby” та В. Підмогильного «Місто»). Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2023. Pp. 547-554. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-21-23-12-2023-tokio-yaponiya-arhiv/

 5. Дребот Я. (наук. керівник Ковальчук О.Я.). Синонімія в українській та англійській мовах: порівняльний аналіз (на матеріалі творів В. П. Підмогильного «Місто» та Ф. С. Фіцджеральда “The Great Gatsby”). Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. Тернопіль: ТНПУ, 2023. С.189-191. https://drive.google.com/file/d/1uqALzXMnLZOcpsmU2MmYc-nlwJMJaV9A/view?usp=sharing (наук. керівник Ковальчук О.Я.)

 6. Ковальчук О. Я., Бариляк Х. В. Лексичні особливості українських та англійських текстів у соціальній мережі Twitter” // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2023. Pp. 516-520. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-andsociety-modern-trends-in-a-changing-world-18-20-12-2023-viden-avstriya-arhiv/

 7. Ковальчук О. Я., Боєчко С. Л. Прагматика заголовків інформаційного джерела. The 4th International scientific and practical conference “Global science: prospects and innovations” (December 1-3, 2023) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2023. P. 809-814. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/GLOBAL-SCIENCE-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.12.23.pdf 

 8. Ковальчук О. Я., Гурова В. С. Омонімія в українській та англійській мовах: порівняльний аналіз (на матеріалі твору Ніла Ґеймана «Американські боги» та Богдана Коломійчука «Експрес до Галіції») // Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 811-818. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/MODERN-RESEARCH-IN-SCIENCE-AND-EDUCATION-9-11.11.2023.pdf 

 9. Ковальчук О. Я., Гурова В. С. Особливості вживання питальних конструкцій у художньому дискурсі (на матеріалі роману Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей» та Софії Андрухович «Фелікс Австрія»). Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. Pp. 801-809. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovativedevelopment-of-science-technology-and-education-14-16-12-2023-vankuver-kanadaarhiv/.

 10. Ковальчук О. Я., Діденко Д. О. Бінарні опозиції як спосіб лексико-семантичної оцінки мовних одиниць в англійській та українській мовах (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки та Томаса Еліота). Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 819-823. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/MODERN-RESEARCH-IN-SCIENCE-AND-EDUCATION-9-11.11.2023.pdf 

 11. Ковальчук О. Я., Линдюк Г. Д. Порівняльний аналіз словотворення прикметників в українській та англійській мовах (на матеріалі творів «Мелодія кави у тональності кардамону» Наталії Гурницької та «Покинь, якщо кохаєш» Колін Гувер). Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2023. Pp. 502-509. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-andsociety-modern-trends-in-a-changing-world-18-20-12-2023-viden-avstriya-arhiv/

 12. Ковальчук О. Я., Марчук А. І. Порівняльний аналіз словотворення дієслів в українській та англійській мовах (на матеріалах романів Джона Гріна “Паперові міста” та Світлани Талан “Повернутися дощем”). Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 648-653. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-20-22.11.23.pdf 

 13. Ковальчук О. Я., Роговська Х. І. Безособові речення в українській та англійській мовах: зіставний аспект (на матеріалі художніх творів о. Кобилянської «Царівна» та Дж. Гріна «У пошуках Аляски»). The 4th International scientific and practical conference “Modern research in science and education” (December 7-9, 2023) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2023. P. 783-787. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/MODERN-RESEARCH-IN-S…

 14. Литвин Н. Б., Тарантюк Н. І. Особливості, перекладу слів-маркерів національної культури й традицій українців (на матеріалі медіатекстів іноземних видань). Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн- конференції, 18 травня 2023 р. / за заг. ред. Н. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2023. - С. 118-121

 15. Чигура Н. М. (наук. керівник Ковальчук О.Я.) Засоби вербалізації концепту «злочин» в англомовному та українськомовному детективі на матеріалі детективних романів Б. Коломійчука «Візит доктора Фройда та А. Крісті «Murder on the Orient Express». Modern research in science and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/MODERN-RESEARCH-IN-SCIENCE-AND-EDUCATION-12-14.10.23.pdf 

 16. Янишин О. К., Бариляк Х. В. Лексико-стилістичні особливості англомовних текстів із соціальної мережі твіттер. Global science: prospects and innovations : Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2023. PP. 852–857. URL: GLOBAL-SCIENCE-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.12.23.pdf (sci-conf.com.ua). https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/GLOBAL-SCIENCE-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.12.23.pdf. 

 17. Гурмак Ю., Шутка В. Importance of raising consciousness of sustainable development on a global scale. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва : мaтepiaли Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. с. 343-345. URL: https://nung.edu.ua/sites/default/files/2023-05/збірник_тез.pdf ISBN 978-617-95283-3-0

 18. Гурмак Ю., Шутка В. Outlining Literary Translation: Aproaches, Methods, and Techniques. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». Вип. 11. Дніпро: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2023. C. 277-279

 19. Цюга В. В.  Перекладач як посередник у міжкультурній комунікації. Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року) / За ред. Куцої О. І. Тернопіль: ТНПУ, 2023. С.174-175 (наук.керівник - Гурмак Ю. М.)

 

2022

1. Микитин К. М., Венгринюк М. І. Особливості вербалізації етнічних і гендерних стереотипів у романі Гарпер Лі “Вбити пересмішника”. Тези доповідей ХХІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (4 лютого 2022 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. C. 21-23.

2. Веляник Ю. Л., Венгринюк М. І. Актуалізація категорії інтенсивності в романі Донни Тартт “Щиголь”. Тези доповідей ХХІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (4 лютого 2022 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. C. 101-102

3. Мельник О. М., Соловій С. Я. Особливості перекладів сучасних науково-популярних заголовків. Тези доповідей ХХІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (4 лютого 2022 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 85-87.

4. Янишин О., Головльова C. Сучасна російська художня література як засіб пропаганди в російсько-українській війні. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі : зб. тез VII Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2022 р.) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. С. 147–151. URL: http://surl.li/cnshz.

5. Каламбет Я. І, Шкляр В. І.         Структурно-функціональні особливості прецедентних імен у творах Дена Брауна. Тези доповідей ХXІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. С. 10-12.

URL:http://foreign-languages.karazin.ua/resources/80862374f506db7e55a4cf5f6472a3fd.pdf

6. Криховецька А.М., Романенко Н.В. Новітній воєнно-політичний дискурс: лінгвопрагматичні та перекладацькі особливості (на матеріалі промов президентів України та США). Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку: збірник тез доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Львів–Торунь: Liha-Pres, 2022.

7. Афтанас С. Лексичні трансформації омофонів за романами Айн Ренд «Джерело», Ayn Rand “The Fountainhead”. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки, 9-11 листопада 2022 р., м. Чернівці.

8. Трощук І. Вербалізація концепту «злочин»  за романом Поли Гоукінз «Дівчина у потягу». IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку», 25–26 листопада 2022 року, м. Одеса.

9. Багрій О. Способи вербалізації емоцій в англомовному художньому дискурсі на матеріалі творів Ніла Геймана та Террі Пратчетта «Good Omens» та Дари Корній «Гонихмарник». Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки, 9-11 листопада 2022 р., м. Чернівці.

10. Ковальчук О.Я., Тимків С.О. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку», 25–26 листопада 2022 року, м. Одеса.

11. Чернега Д. Фемінітиви у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою». Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки, 9-11 листопада 2022 р., м. Чернівці.

12. Ковальчук О.Я., Мандзюк О. М. Емоційний компонент конотації у лексичному значенні слів  за романом «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку», 25–26 листопада 2022 року, м. Одеса.

13. Ковальчук О.Я., Тимків О. Ю. Структурні особливості фразеологізмів в англійській і українській мовах. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку», 25–26 листопада 2022 року, м. Одеса.

14. Міщук В. (наук. керівник Ковальчук О.). Культурні реалії як відображення національних особливостей у «Лісовій пісні» Лесі Українки та «Пісні про Гайавату» Генрі Лонґфелло. ІV Міжнародна наукова конференція здобувачів освіти «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі». 28-29 листопада 2022р. м.Кам’янець-Подільський.

15. Романенко Н.В., Петришак Ю.І. Стимулювання рецепції творчості Е. Гемінґвея в Україні засобами перекладу (на матеріалі новітньої версії мемуарів “Свято, яке завжди з тобою”).  Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах : збірник тез доповідей  міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 28 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022.  C. 30-32

16. Янишин О. К., Данилишин Ю. В. Переклад та оцінювання освітніх документів в умовах глобалізації освітнього простору з використанням сайту компанії Scholaro, Inc.: міжкультурний аспект. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку» 25–26 листопада 2022 року м. Одеса, Україна

17. Янишин О., Николин Ю.  Використання онлайн-перекладів сучасних медіатекстів для формування перекладацької компетентності. Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав, 30 листопада 2022 року) / Гол. ред. К.І. Мізін; Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Переяслав, 2022. С. 223–227 (Електронна книга).

18. Янишин О. К., Гема А. В. Міжнародний досвід використання навчальної платформи Sanako для професійної підготовки перекладачів. Trends in the Development of Science and Practice : тези XV Міжнародної науково-практичної конференції. 27–29 грудня 2021 р., м. Мадрид, Іспанія. С.  237–240. URL: https://eu-conf.com

19. Мельник О. М., Паньків Т. І. Відтворення термінів астронавтики (на матеріалі книги Кріса Гедфілда «Посібник астронавта з життя на Землі»). V Міжнародна науково-практична конференція “Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя”, 23 листопада 2022 р.

 

20. Венгринюк М., Гурська М. Особливості відтворення комунікативних девіацій у перекладі роману Теодора Драйзера “Американська трагедія” Всеукраїнська науково-практична конференція “Філологічні дискусії: теоретико-методологічні та прикладні аспекти”, 24 листопада 2022 р.

21. Бринда В., Венгринюк М. І. Особливості перекладу міфонімів у романі Джона Толкіна “Гобіт, або Туди і звідти”

V Міжнародна науково-практична конференція “Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя”, 23 листопада 2022 р.

 

22. Yulia Kotous  Oksana Riba-Hrynyshyn Internet discourse as a type of communication  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Корпус та дискурс», 29-ого листопада 2022 р. К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  C. 68-69

2021

1. Федорів Є., Венгринюк М. Перекладознавчий аспект дослідження багатозначних слів (на прикладі роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”): матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції “Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті” (Житомир, 12-16 квітня 2021 р.). URL: https://challengesprospects.blogspot.com/

2. Ковальчук О.Я., Паньків Т.І. Ранні українські переклади лірики Г. Лонґфелло: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Торонто,11-13 серпня 2021 року). С. 345-351.

URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-11-13-avgusta-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/.

3. Ковальчук О.Я., Веселовська С.Р. Вірш Г. Лонґфелло «The Day is Done…» в українському перекладі                    О. Филиповича: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-10 серпня 2021 року). С817-821.

 URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

4. Литвин Н. Б. Венгринюк А. А. Використання цифрових інструментів у контексті вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)": практичний досвід (Івано-Франківський національний технійчний університет нафти і газу). XXIV International Scientific and Practical Conference "About the problems of practice, science and ways to solve them". May 04-07, 2021, Milan, Italy. P.208-210

5. Малик Г. Д., Гутник Н. А. Особливості вживання форм participle в романі Ернеста Гемінґвея «Прощавай, зброє!» The World Of Science And Innovation. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom, 1-3 July 2021. Pp. 227-231.

6. Курташ, А. З., Павлик, В. І. (2021) Особливості перекладу кольоролексики з англійської на українську мову (на матеріалі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті». Керівник Павлик В.І. http://eprints.zu.edu.ua/32445/

7. Карабінович, Х. І., Павлик, В. І. (2021) Метафора у романі-фентезі Дж. Мартіна "Гра престолів": перекладознавчий аспект. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті». Керівник Павлик В.І. http://eprints.zu.edu.ua/32442/

8.  Николайчук О. Б., Ріба-Гринишин О. М. Мовностилістичні засоби творення комічного у сучасних англомовних серіалах. Теоретичні та практичні дослідження в галузі філології та мовознавства. Матеріали науково-практичної конференції  (м. Київ, 17-18 вересня 2021 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений».  2021. С 70-73

9. Ріба-Гринишин О. М., Федорів Є. М. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У РОМАНІ О. УАЙЛЬДА “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ. Світ мови – світ у мові: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 29 жовтня 2021 р.; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова): тези доповідей. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. С 117-119

10. Судук І., Коропецька Ю. Вербальні та невербальні засоби привернення уваги читача в розважальних українських інтернет-журналах. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 39. Т. 3. С.128-134. http://aphn-journal.in.ua/archive/39_2021/part_3/22.pdf

11. Янишин О., Книгницька Ю. Формування медіакомпетентності майбутніх перекладачів у сфері інформаційної війни засобами МООК CourseraСучасні тенденції навчання студентів іноземних мов у мультикультурному академічному середовищі : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 17 квітня 2021 року). Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. С. 126–129. ISBN 978-617-7487-89-9. Режим доступу : http://surl.li/tpub

12. Янишин О. К., Заруба І. Д. Дидактичні можливості онлайн-сервісу QUIZLET у навчанні іншомовної термінології зі сфери глобалізації // Current trends in the development of science and practice. Abstracts of XVІІ International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel 2021. P. 158-160. Режим доступу : URL: https://bit.ly/3gc4y3q;  

13. Янишин О. К., Вацик Ю. Д.  Можливості фінської навчальної платформи Sanako для вивчення іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання. Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : збірник матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 3 грудня 2021 року) / Гол. ред. К.І. Мізін; Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Переяслав, 2021. С. 159–161 (Електронна книга). Режим доступу: Збірник (03.12.2021 р.).pdf - Google Диск.  

14. Янишин О., Дворжак А. Освітні можливості зіставної лінгвістики у фаховій підготовці майбутніх перекладачів. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР. / Наук. ред. О. Є. Висоцька. Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. С. 316–317. (Електронна книга). Режим доступу: http://surl.li/bchwb.

15. Янишин О. К., Гема А. В. Міжнародний досвід використання навчальної платформи Sanako для професійної підготовки перекладачів. Trends in the Development of Science and Practice : тези XV Міжнародної науково-практичної конференції. 27–29 грудня 2021 р., м. Мадрид, Іспанія. С.  237–240.

 

2020

1.  Мельник О. М., Нікіфорова Т. В. Відтворення реалій у науково-популярному тексті (на матеріалі розвідки Кейт Фокс “Спостерігаючи за англійцями”). Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. 2020. 1(19). С. 380-387 (фахове видання, Index Copernicus).

 

2019

1. Калин Б., Венгринюк М. Лексико-стилістичні засоби впливу на аудиторію  в англомовному політичному дискурсі. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : зб. матер. Міжнар. наук.­практ. конф. (5 груд. 2019 р.) / відп. ред. Зінченко М. О., Л. Л. Макарук. Луцьк, 2019. С. 438–439.

2. Трибухівська О., Венгринюк М. Функціональне навантаження тропів як засобів експресивності в художньому тексті. Актуальні проблеми розвитку природничих та уманітарних наук : зб. матер. Міжнар. наук.­практ. конф. (5 груд. 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 489–491.

3. Каламбет Я. І. Метафоричне перенесення як спосіб терміноутворення в нафтогазовій галузі (на матеріалі англійської та української мов) / Я. І. Каламбет, Ю. Приймак // Молодий вчений. 2019. №9. С. 175–179.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/38.pdf  (Фахове видання /Index Copernicus)

4. Когут О. В., Малярчук О. М. Нікіфорова Т. ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ОФІЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ КОРОЛІВСЬКОЇ РОДИНИ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ЗМІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ОФІЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ КОРОЛІВСЬКОЇ РОДИНИ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ЗМІ : матеріали LXXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Рівне) Рівне : С. 67-75.

5. Романенко Н.В., Юрків А.П. Англійські термінологічні метафори нафтогазової сфери: структурно-морфологічний, когнітивний та перекладознавчий аспекти / Н. В. Романенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 30 (69) № 4 Ч. 2. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  – С. 122- 127. https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/part_2/26.pdf

6. Ріба-Гринишин О. М., Кривда С. Р. Функціонально-семантичний аспект дослідження фразеології в англійському діловому дискурсі // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.». Том 30(69) № 4 2019. Частина 2. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 118-121

7. Ріба-Гринишин О. М., Рильчук К. В. Структурно-семантичні особливості англійських термінів у галузі енергозбереження // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 42 том 2, С. 102-104.

8. Янишин О. К., Зуєва Х. О. Астрономічні терміни в науково-популярній літературі для різних вікових груп. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69) № 4. С. 163–167. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/part_2/33.pdf.

 

2018

1. Венгринюк М. І., Васильєв О. О. Метафора як чинник формування геологічної терміносистеми.  Молодий вчений. 2018.  № 2 (54). С. 181–184. (Міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

2.Дзівіздінська І. С. Асиндетичні кластери : особливості перекладу / І. С. Дзівіздінська, Р. І. Боднар // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 298-302.

3. Каламбет Я. І. Прецедентні оніми Артурівського дискурсу: концептуалізація в сучасних інтернет-джерелах / Я. І. Каламбет, С. Гілевський  // Молодий вчений. 2018. №10. С. 530–533.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/124.pdf (Index Copernicus)

4. Малик Г.Д., Королюк У. В. Комунікативний потенціал рекламного слогана як інструменту формування професійної компетентності майбутнього перекладача. Вчені  записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологічні науки. Соціальні комунікації.  2018.  29 (68) № 4.  С.94 -104. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_4_20 (фахове видання).

5. Малик Г.Д. Осадчук В. В. Термінологічні особливості міжнародного нафтогазового стандарту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія».   Острог : Вид во НаУОА, 2018.   Вип. 4(72), грудень.  С. 23–28. https://eprints.oa.edu.ua/7756/1/8.pdf (фахове видання).

6. Малик Г.Д., Жидяк І. М. Субтитрування як вид навчально-професійної діяльності майбутнього перекладача. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : матеріали Міжнародної науково практичної конференції; м. Львів, 21 22 грудня 2018 р.  С.122–125.

7.  Ріба-Гринишин О. М., Калинюк Т. В. Лексико-семантичні та структурні особливості англійської термінології нафтової промисловості (на матеріалі Deepwater Horizon). Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук», Випуск № 22, 2018 р. С. 73-76

8. Ріба-Гринишин О. М., Бойко К. В. Ciльcькoгocпoдaрcькa лeкcикa у твoрi Дж. Oрвeллa “Animal farm”: пeрeклaдaцькi трaнcфoрмaцiї.  Наукові  записки  Національного  університету  «Острозька  академія»:  Серія   «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 33–36.

9. Романенко Н.В., Головатюк Т.М. Лінгвокомунікативний потенціал граматичних перекладацьких трансформацій (на прикладі української інтерпретації роману С. Кінга «Під куполом») / Н.В. Романенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – 2018 – Вип. 4(72). – С. 37-40.  https://eprints.oa.edu.ua/7759/1/11.pdf

10. Романенко Н.В., Говера О.М. Трансформації як ключовий метод перекладу текстів ІТ-сфери / Н. В. Романенко / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68) № 4. – Київ, 2018. – С. 116-120. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/23.pdf

11. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена / Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 327-334.                      

12. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака «Крадійка книжок» / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 319-326.

13. Стахмич Ю. С. Перекладацькі деформації у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу роману С. Кінга «11/22/63») / Ю. С. Стахмич, В. С. Цвеловська // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 3 (71), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 122–124.

14. Стахмич Ю. С. Термінологічна лексика у книзі Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона «Чому нації занепадають»: структурно-семантичний аспект / Стахмич Ю. С., Іордан І. В. // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 41–44.

15.   Янишин О.К., Перегінець Л. Прецедентні імена як засіб репрезентації мовця (на матеріалі книги Г. Клінтон «Важкі рішення»). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчен. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Рада молодих вчених. Дрогобич : Посвіт, 2018.Вип. 21. Том 2. С. 113–118. URL: https://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/23-6.pdf.   

16. Янишин О. К., Горюк Д. В. Детективний роман Т. Кленсі та М. Грені «Право остаточного рішення»: модернізація жанру в українському вимірі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 4 (72), 2018. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 65–68. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7767/.

17. Янишин О. К., Фрейнак М. Р. Особливості перекладу суб’єктивної модальності у британському романі ХІХ ст. (на матеріалі роману Дж. Остін «Гордість і упередження»). Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 3, Том 2. С. 170–174. URL:http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/3/part_2/36.pdf

18. Соломон Р., Мельниченко А., Янишин О.  Формування інформаційно-технологічної грамотності майбутніх перекладачів засобами хмарної технології перекладу Smartling. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 28 листопада 2018 року) : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 384–385. URL: http://confscientific.webnode.com.ua.

19. Нікіфорова Т., Нікіфорова А., Сернецька Н., Янишин О. Обізнаність учителів і батьків учнів молодших класів щодо концепції НУШ: за результатами опитування. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 28 листопада 2018 року) : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 346–349. URL: http://confscientific.webnode.com.ua.

 

2017

1.  Ріба-Гринишин Оксана, Гой Ольга Запозичення як засіб збагачення англійської та німецької технічної термінології. Текст. Контекст. Інтертекст: Науковий електронний журнал / за ред. проф. Оксани Філатової. № 2, 2017. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. Режим доступу до журналу: http://text-intertext.in.ua/index.php?id=179http://text-intertext.in.ua/index.php?id=179

2. Ріба-Гринишин О. М., Дідух М. Особливості перекладу німецьких та англійських термінів геодезії українською мовою. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації» Т. 1. Чернівці, 15-16 травня 2017 року. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки». С. 30-31

3. Ріба-Гринишин Оксана, Пінчук Анастасія Структурно-семантичні та функціональні особливості англійських та німецьких народних міфів. Текст. Контекст. Інтертекст: Науковий електронний журнал / за ред. проф. Оксани Філатової. № 2, 2017.  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. Режим доступу до журналу: http://text-intertext.in.ua/index.php?id=178