Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

 

Створена в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) матеріально-технічна база дозволяє організувати освітню та наукову діяльність на належному рівні.

Підготовка фахівців спеціальності 035 Філологія (за освітньо-професійними програмами «Англійська філологія та переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» другого (магістерського) рівня вищої освіти здебільшого здійснюється у головному (нульовому) корпусі університету.

Так, у корпусі № 0 для забезпечення навчального процесу студентів, що навчаються за спеціальністю 035 Філологія двох освітніх рівнів, обладнано навчальну мультимедійну лабораторію (ауд. 0302), де усі робочі місця мають доступ до мережі Інтернет. Крім того, у корпусі № 5 функціонує лінгафонний комп’ютеризований кабінет (ауд. 5501).

Студенти та викладачі університету, залучені до підготовки фахівців за спеціальністю 035 Філологія, користуються послугами Інтернету та корпоративної електронної пошти. До мережі Інтернет підключено бібліотеку, усі структурні підрозділи і навчальні класи з ПЕОМ. Для потреб викладачів обладнано викладацькі кафедри філології та перекладу (ауд. 0428, 0436, кабінет української мови 0413).

Основна навчальна, методична та наукова література, періодичні видання зібрані у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. http://library.nung.edu.ua/

Загальний бібліотечний фонд, який використовується у процесі підготовки фахівців з філології, охоплює джерела як державною, так і іноземними мовами.налічує Для пошуку необхідних джерел студенти мають змогу користуватися як традиційним бібліотечним каталогом, так і електронним за допомогою мережі Інтернет. До послуг здобувачів освіти також читальня ONLINE ІФНТУНГ.

Велика кількість навчальної літератури зосереджена у методичному кабінеті кафедри ФП (ауд. 0415), фонд якого постійно оновлюється. У навчальному процесі також використовуються матеріали збірників та журналів, включених до чинного переліку фахових наукових видань з філології.

Кафедра філології та перекладу є офіційним учасником програми академічного партнерства з SDL Trados (детальніше про програму).

Для здобувачів освіти та працівників університету створено належні умови для фізичного розвитку та занять спортом. До послуг студентів – спортивно-оздоровчий комплекс, де функціонують 3 спортзали, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж. Є лижна база. Більшість культурно-просвітницьких заходів в університеті відбуваються в актовій залі на 400 місць.

Більш детальна інформація про матеріально-технічне забезпечення ІФНТУНГ тут:  https://nung.edu.ua/node/2274

Матеріально-технічна база кафедри філології та перекладу включає також розміщену в корпусі № 7 лабораторію (ауд. 7103), в якій функціонують студентські наукові гуртки кафедри.

Серед аудиторного фонду окреме місце належить сучасній просторій лекційній аудиторії 01 у корпусі № 0, яка обладнана стаціонарним проектором та проекційним екраном.

У спільному користуванні з кафедрами Інституту нафтогазової інженерії перебувають лекційна аудиторія 02 та два компютеризовані класи (0433 та 0435).

Нижче подано повний перелік закріплених приміщень та посилання на фотозвіт навчальних аудиторій: