Загальна інформація, історія кафедри

Додаткова інформація

 

Кафедра філології та перекладу була створена на підставі ухвали Вченої Ради від 19.07.2004 р., протоколу № 07/418 на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Передумови та історія створення.

За часу набуття Україною незалежності різко зросло соціальне замовлення на фахівців, які володіють іноземною мовою. Розвиток міжнародних зв'язків України з іноземними державами передбачає формування відповідної моделі спілкування та організації ділових відносин, рівень яких значною мірою залежить від адекватного супроводу іноземною мовою. Розширення міжнародної співпраці у нафтогазовому комплексі України також вимагає кваліфікованих перекладачів, які розуміють сутність галузі. Власне, ці передумови зумовили прийняття рішення про відкриття напряму підготовки «Філологія / переклад» у нашому університеті.

2002

Втілили у життя цю ідею доктор філософських наук, професор Дмитро Іванович Дзвінчук, канд. наук з держ.управління, доцент Андрій Вальдемарович Мазак, канд.філологічних наук, професор Богдан Петрович П’ятничко.

Спеціальність «Переклад» сформувалася на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності, яку очолював професор Богдан Петрович П’ятничко.

2004 

Створення кафедри перекладу, завідувачем якої була кандидат філологічних наук Емма Тіберівна Дерді.

2007 

Перейменування  кафедри перекладу  на кафедру теорії і практики перекладу.

2013

Відбулася реорганізація кафедри теорії і практики перекладу, створено кафедру філології та перекладу, яку очолила доктор філологічних  наук, професор Оксана Володимирівна Когут.

Червень 2016 

Ліцензія 035 «Філологія» за освітнім ступенем «магістр».

Листопад 2017

Розширено ліцензійний обсяг до 50 осіб.

Лютий 2018

 

Червень 2023

 Акредитовано ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов».

Кафедру філології та перекладу очолила кандидат філологічних наук, доцент Мар’яна Володимирівна Штогрин

Вересень 2023

Здійснено набір здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Підготовка перекладачів, здатних фахово забезпечувати міжкультурну взаємодію представників української та світової науково-технічної та бізнесової спільноти, безпосередньо спрямована на реалізацію місії Івано-Франківського національного технічного університету, спрямованої на  забезпечення сталого розвитку суспільства шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок, створення умов для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі. Активна участь здобувачів вищої освіти у міжнародних проєктах із зарубіжними університетами-партнерами сприяє впровадженню найефективнішого досвіду університетів світу в практику підготовки перекладачів.

Упродовж свого існування кафедра підготувала численних фахівців з перекладу для нафтогазової промисловості, закладів освіти, державного управління, видавничої справи, ЗМІ. Випускники кафедри працюють на підприємствах по всій Україні: Книгницька Юліанна  – перекладач у Івано-Франківській торгово-промисловій палаті; Пенцак Мирослав – керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків (компанія з управління активами «ІС-Холдинг», м. Івано-Франківськ; Козак  Анатолій – ФОП, керівник перекладацького агенства “ProTranslate”, м. Івано-Франківськ; Одновол Віталій   – виконавчий директор компанії «Vidma Security»; Федорів Еліза  – перекладач у ТОВ Інвест Енерго Трейдінг, Івано-Франківськ; Соломон Роксолана – вчитель англійської мови (ліцей №18, м. Івано-Франківськ); Чопей Віктор – менеджер проектів, фандрейзер/перекладач («Громадський Форум Івано-Франківська»).

Випускники нашої спеціальності реалізують свій творчий потенціал у Чехії, Польщі, Німеччині, Австрії, Норвегії, США, Канаді та ОАЕ: Бучовська Надія – керівник відділу контрактів компанії Trelleborg Middle East, м. Дубай; Васильєв Олексій – аналітик із захисту інтелектуальної власності у компанії «Corsearch Inc.». (норвезьке управління праці та соціального забезпечення, відділ інтеграції), Бабій Діана – радниця депутата у Палаті громад Канади.

Склад кафедри:

На кафедрі працює 27 викладачів, які викладають англійську, німецьку, французьку та українську мову. З них: 2 доктори  наук та 19 кандидатів наук.

НПП кафедри залучаються до експертизи інших ЗВО України, виступають науковими консультантами різних організацій (Когут О. В.), рецензують науково-методичні видання (Штогрин М. В., Романенко Н. В., Янишин О. К., Павлик В. І.), опонують дисертації (Когут О. В., Ріба-Гринишин О. М., Павлик В. В.), мають членство фахових громадських організацій. Думки провідних філологів відображено у виступах на  щорічній конференції «ТЕКСТ У МЕДІА КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ», започаткованій кафедрою філології та перекладу у 2018 році, та публікаціях її матеріалів.

Проводиться викладання німецької та французької мови на усіх факультетах і для усіх спеціальностей ІФНТУНГ. 

Завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Мар’яна Володимирівна Штогрин. Відповідно до наданої ліцензії кафедра має право підготовки фахівців за  програмою  підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія». 

Студенти опановують вміння користуватися електронними словниками у процесі перекладу, здійснювати швидкісний комп’ютерний набір перекладеного матеріалу, коректувати електронний варіант перекладеного матеріалу, знаходити необхідний матеріал в мережі Інтернет шляхом використання автоматизованих інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, здійснювати комп’ютерну обробку документів та їх верифікацію, забезпечувати стилістичну якість перекладених документів, створювати та вести персональні електронні словники, здійснювати обмін інформацією та захист баз даних.

Фахівець з перекладу може працювати на таких посадах, як:

- редактор-перекладач;

- перекладач технічної літератури;

- перекладач-консультант;

- гід-перекладач;

- філолог;

- лінгвіст;

- керівник підрозділу міжнародних зв’язків у політичних, громадських організаціях, органах влади, на радіо і телебаченні;

- керівник інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;

- викладач іноземних мов в закладах освіти.

Випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» спеціальності 035 «Філологія» може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти та у закладах професійно-технічної освіти (завдяки наявності у програмі підготовки психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідної практики); у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агенціях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Бази практик студентів:

• ІФНТУНГ (кафедра філології та перекладу, комп’ютерні класи, Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, міжнародний  відділ);

• Департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій івано-франківської міської ради;

• ТОВ «Електросвіт»;

• Управління економічного розвитку міста калуської міської ради;

• Комунальний навчальний заклад івано-франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

• Агентство «ProTranslate» (ФОП Козак А.С.);

• Управління економічного та інтеграційного розвитку ВК Івано-Франківської міськради;

• НГВУ «Долинанафтогаз»;

ТзОВ «Мейджклауд»;

• ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»

• ФОП Василишин Д.О.

• ТзОВ «Фірма Надія».