Анотації вибіркових дисциплін (кафедральний каталог): бакалаврат

Додаткова інформація

1. Освітньо-професійна програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська"

2. Освітньо-професійна програма "Англійська філологія та переклад"

 

 

1. Освітньо-професійна програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 2023

До уваги студентів групи ГФ-23. Для вибору дисциплін із кафедрального каталогу  на 2024/2025 н.р. заповніть форму за посиланням: форма вибору дисциплін

Бланк письмової заяви (завантажити).

Результати голосування: 

 

Перелік дисциплін, анотації та кредити у таблиці:

Назва дисципліни

Шифр за ОПП

Вид контр

Сем.

Кред.

Всього

Лек

Практ

Лаб

Самроб.

*Галузева термінологія

ПО 1.13

залік

3

3

90

18

26

-

46

**Науково-технічна термінологія

ПО 1.14

залік

3

3

90

18

26

-

46

*БНД3 Основи підготовки гідів-перекладачів. Культорологічний аспект. Лінгвістичний аспект.

ПО 1.05

залік

3,4

5

150

14

60

-

76

*БНД3 Педагогіка. Методика навчання іноземних мов і культур 

ПО 1.06

залік

3,4

5

150

14

60

-

76

*БНД4 Сучасна література англомовних країн. Література Великої Британії. Література США.

ПО 1.07

залік

3,4

5

150

32

42

-

76

**БНД4 Література Великої Британії та США ХХ-ХХІ ст. Англомовна література першої половини ХХ ст. Англомовна література другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.

ПО 1.08

залік

3,4

5

150

32

42

-

76

*Ділова англійська мова

ПО 1.01

залік

4

3

90

-

44

-

46

**Ділова кореспонденція (англійська)

ПО 1.02

залік

4

3

90

-

44

-

46

 

 

2. Освітньо-професійна програма "Англійська філологія та переклад"

До уваги студентів гр. ФІЛ - 22-1 та ФІЛ-22-2Для вибору дисциплін із кафедрального каталогу на 2024/2025 н.р. заповніть форму за посиланням (форма вибору дисциплін).

Бланк письмової заяви (завантажити).

Вибіркові дисципліни для здобувачів груп ФІЛ-22-1 та ФІЛ-22-2 на 2024–2025 н. р. 

Без військової кафедри

Із військовою кафедрою

5 семестр

 

1)  * Друга іноземна мова (німецька): (практика мовлення і переклад) (від першого курсу на весь період навчання)

    або

    ** Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька) 

 

Якщо здобувачі спеціальності 035 «Філологія» обрали військову кафедру, то на третьому курсі вони не вивчають жодної вибіркової дисципліни з каталогу кафедри філології та перекладу

 

2)  *Педагогіка  

      або 

     **Політологія

3) *Основи нафтогазової промисловості

    або 

    ** Основи виробничих процесів 

6 семестр

4)  Ділова англійська мова

5 та 6 семестри

5) БНД 4 Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект 

 

Анотації та обсяг вивчення дисциплін (у кред. ECTS) за семестрами див. у таблиці. 

Вибіркові дисципліни для студентів груп ФІЛ-22-1 та ФІЛ-22-2 на 2024 –2025 н. р.

Назва дисципліни

Шифр за ОПП

Вид контр.

Сем.

Кред.

Усього

Лек.

Практ.

Лаб.

Сам. роб.

* Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад

СГСЕ.02А

Залік

5

10

300

-

54

-

96

Іспит

6

-

72

-

78

*  Педагогіка 

ВСГСЕ.01А

Залік

5

3

90

18

18

-

54

** Політологія

ВСГСЕ.01Б

Залік

5

3

90

18

18

-

54

*Основи нафтогазової промисловості

ВСГСЕ.04А

Залік

5

3

90

18

18

-

54

**Основи виробничих процесів

ВСГСЕ.04Б

Залік

6

3

90

18

18

-

54

БНД 4 Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект

ВСГСЕ.02

Залік

5

5

150

18

18

-

24

Залік

6

18

18

-

54

Ділова англійська мова 

ВСГСЕ.05

Залік

6

3

90

0

36

-

54

Військова кафедра

СВВ 01

Залік

5,6

8

240

-

120

-

120

 

 

До уваги студентів гр. ФІЛ - 21-1 та ФІЛ-21-2Для вибору дисциплін із кафедрального каталогу на 2024/2025 н.р. заповніть форму за посиланням (форма вибору дисциплін).

Бланк письмової заяви (завантажити).

 

Вибіркові дисципліни для студентів груп ФІЛ-21-1 та ФІЛ-21-2 на 2024–2025 н.р.

 

Без військової кафедри

Із військовою кафедрою

7–8 семестр

1)  * Друга іноземна мова (німецька): (практика мовлення і переклад) (7–8 сем., від першого курсу)

     або

     ** Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька) 

 

У групах ФІЛ-21-1 та ФІЛ-21-2

таких здобувачів немає

2)  (в)*Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн

      або 

      (в)**Спецкурс з другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)

7 семестр

3)   * (в) Правознавство

       або

       **в) Основи екології

4)      Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі 

5) * Виробнича практика (перекладацька)

     або

    ** Педагогічна практика

8 семестр

6)   (в) Комп’ютерний переклад

7)   * Практикум з письмового перекладу

      або 

      ** Основи послідовного перекладу 

8) * Спеціалізований переклад 1. Переклад науково-технічної термінології. Переклад текстів нафтогазової сфери 

      або 

       **Спеціалізований переклад 2. Переклад юридичної  літератури. Художній переклад 

Анотації та обсяг вивчення дисциплін (у кред. ECTS) за семестрами див. у таблиці. 

Вибіркові дисципліни для студентів груп ФІЛ–21–1 та ФІЛ–21–2 на 2024–2025 н. р.

Назва дисципліни

Шифр за ОПП

Вид контр.

Сем.

Кред.

Всього

Лек.

Практ.

Лаб.

Сам. роб.

*Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад

СГСЕ.02А

іспит

8

7

210

48

42

32

88

Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн

СГСЕ.03А

залік

7,8

5

150

32

48

70

** Спецкурс з другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)

СГСЕ.03Б

залік

7,8

5

150

32

48

70

* Правознавство

ВСГСЕ.03А

залік

7

3

90

16

16

58

** Основи екології

ВСГСЕ.03Б

залік

7

3

90

16

16

58

Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі

ВСГСЕ.06

залік

7

3

90

16

16

58

Виробнича практика (перекладацька)

СПП.03А

залік

7

3

90

90

** Педагогічна практика

СПП.03Б

залік

7

3

90

90

Комп’ютерний переклад

ВСГСЕ.07

залік

8

3

90

32

58

*Практикум з письмового перекладу

СПП.01Б

залік

8

5

150

48

42

**Основи послідовного перекладу

СПП.01А

залік

8

5

150

48

42