Академічна доброчесність

Додаткова інформація

академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність є
способом змінити цей світ.
Але спочатку змініть
університет,
а вже потім – світ.

 

Юнгсуп Кім,

учасник Конференції

Міжнародного центру

академічної доброчесності

 

Академічна доброчесність – поняття відносно нове у вітчизняному освітньо-науковому просторі, хоча й засади доброчесності як моральної чесноти лежать в основі християнського виховання зокрема, так і функціонування гуманного суспільства загалом. Поведінка, вчинки доброчесної людини регульовані не стільки зовнішніми чинниками, скільки внутрішнім переконанням, чесністю самого з собою. Відповідно атмосфера доброчесності можлива лише там, де керуються принципами добра, взаємоповаги, де немає місця аморальності.

Процеси змін у вищій українській освіті запущено, і впровадження принципів української доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність є умовою прогресу. Якщо взяти до уваги міркування Т. Добка та В. Турчинського, що «академічну культуру не можна перенести чи запозичити, вона має бути вистраждана ціною спроб і помилок. Вона не є раз і назавжди сформованою і сталою, а потребує постійного оновлення і підживлення» (Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Київ, 2016. С. 49), то треба налаштуватись на тривалий і наполегливий шлях формування доброчесного середовища у своєму ЗВО за умови, що кожен учасник освітнього процесу готовий до змін і може брати на себе відповідальність за їхнє втілення.

На законодавчому рівні документом, що визначає, що таке академічна доброчесність є Закон України Про освіту, Стаття 42

https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm

Рекомендації з академічної доброчесності і розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності для ЗВО надало МОН України

https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti , а згодом запропонувало рекомендації В. Бахрушина, професора, доктор фізико-математичних наук, члена сектора вищої освіти науково-методичної ради МОН Ураїни щодо До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Внутрішнім документом, що регулює впровадження принципів академічної доброчесності в нашому університеті, є ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ.

Іншим внутрішнім документом є Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ, яке регулює діяльність університетського підрозділу щодо ефективності освітніх та управлінських процесів у закладі освіти.

З 2020 року студенти ІФНТУНГ вивчають курс «Основи академічного письма», викладання якого забезпечує кафедр філології та перекладу. З метою пропагування принципів академічної доброчесності Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ розширив лекційний блок, доповнивши його темами з академічної доброчесності та академічного плагіату, читання яких теж забезпечує кафедра філології та перекладу.

Корисні посилання:

Шкала плагіату - Чи я плагіював?

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Випуск 1.  Як мені писати без академічного плагіату?

Випуск 2.  Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 3. Як вижити без самоплагіату?

Випуск 4.  Скільки відсотків можна? (Як користуватися антиплагіатними програмами?)А

Академічна доброчесність. Підвищення кваліфікації НПП кафедри філології та перекладу (завантажити сертифікати)

Академічна доброчесність. Презентація. (завантажити)

Академічна доброчесність. Рекомендації методради ІФНТУНГ (завантажити)

Більше інформації - на сторінці Відділу забезпечення якості освіти ІФНТУНГ