Освітні програми 2020-2022

Додаткова інформація

Зміст вкладки:

Рівень вищої освіти - МАГІСТР

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

 

Рівень вищої освіти - МАГІСТР

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ

Відомості самооцінювання ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (завантажити)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити)

ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2022 р. (магістр) (завантажити)

Витяг з протоколу № 5 засідання кафедри філології та перекладу  від 22.12.2022 р. (завантажити)

Протокол змін до освітньої програми «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2022 року затвердження підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти (завантажити)

Наказ 275 про "Затвердження гарантів освітніх програм" від 09.10.2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2022 р. (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2022 р. (завантажити)

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ / КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ (завантажити). Результати опитування (завантажити)

 

 

ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2021 р. (магістр) (завантажити)

Навчальний план 2021 р. (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2021 р. (завантажити)

ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2019; 2020 р. (чинна ОПП 2019 р.) (магістр) (завантажити)

Навчальний план 2019; 2020 р. (чинний НП 2019 р.)  (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2019 р.; 2020 р. (завантажити)

Висновки експертної комісії щодо проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (завантажити)

 

Витяг з протоколу№ 2 засідання кафедри філології та перекладу та робочої групи з оптимізації ОПП від 04.10.2021 (завантажити)

Витяг з протоколу № 5 засідання кафедри філології та перекладу та робочої групи з оптимізації ОПП від 16.12.2020 (завантажити)

Витяг з протоколу № 3 засідання кафедри філології та перекладу та робочої групи з оптимізації ОПП від 02.11.2020 (завантажити)

Витяг з протоколу3 засідання кафедри філології та перекладу та навчально-методичного об’єднання спеціальності від 01.10.2019 (завантажити).

Аркуш обліку змін ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем (завантажити)

 

ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІФНТУНГ за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (магістр)   2023 (3 сем) (завантажити анкету)

Результати опитування (завантажити)

Аналіз результатів опитування здобувачів другого рівня вищої освіти  спеціальності 035 Філологія за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» у весняному семестрі 2022-2023 н.р. (проведено відділом забезпечення якості освіти ІФНТУНГ) (завантажити)

Аналіз результатів опитування здобувачів другого рівня вищої освіти  спеціальності 035 Філологія за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» щодо проведення самостійної роботи у весняному семестрі 2022-2023 н.р. (проведено відділом забезпечення якості освіти ІФНТУНГ) (завантажити)

Результати опитування СТУДЕНТІВ ІФНТУНГ за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (магістр) 2021  (завантажити)

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІФНТУНГ ЩОДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (магістр) Осінь, 2023 (завантажити)

Результати опитування (завантажити)

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (магістр) 2023  (завантажити анкету)

Результати опитування (завантажити)

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  ІФНТУНГ за ОПП «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» 2022-2023 н.р. (завантажити)

Результати опитування  2021 (завантажити)

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов»  (РВО "Магістр") 2022-2023 н.р. (завантажити)

Результати опитування 2023 (завантажити)

Результати опитування 2021 (завантажити)

 

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ / КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 2023/2024 (завантажити)

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ / КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 2022/2023 (завантажити)

Результати опитування (завантажити)

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ / КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 2021 (завантажити)

Результати опитування (завантажити)

 

 

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Англійська філологія та переклад» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ

ОПП «Англійська філологія та переклад» 2023 р. (дійсна ОПП 2020 р.) (бакалавр) (завантажити)

Навчальний план 2023/2024 р. (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП «Англійська філологія та переклад» 2023 р. (дійсна ОПП 2020 р.) (завантажити)

 

ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ / КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ (завантажити)

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 – Філологія ОПП «Англійська філологія та переклад» щодо самостійної роботи (грудень 2023 – січень 2024) (завантажити)

 

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 – Філологія ОПП «Англійська філологія та переклад» щодо якості викладання дисциплін (грудень 2023 – січень 2024) (завантажити)

 

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 – Філологія ОПП «Англійська філологія та переклад» щодо якості освітньої програми (грудень 2023 – січень 2024) (завантажити)

 

Аналіз результатів опитування здобувачів першого рівня вищої освіти  спеціальності 035 Філологія за ОПП «Англійська філологія та переклад»  щодо проведення самостійної роботи у весняному семестрі 2022-2023 н.р. (проведено відділом забезпечення якості освіти ІФНТУНГ) (завантажити)

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ  ІФНТУНГ за ОПП "Англійська філологія та переклад" (бакалавр) 2023 (завантажити анкету)

Результати опитування ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ  ІФНТУНГ за ОПП "Англійська філологія та переклад" (бакалавр) 2021 (завантажити)