Кафедра фінансів

фото

 
Розклад проведення викладачами консультаційних занять на осінній семестр 2023/2024 н.р.

Викладач Вид робіт

Посилання на on-line зустріч,

offline -  аудиторії 1519, 1516

консультації відпрацювання
Фадєєва І.Г.

середа 15.00-16.00 год

середа 15.00-16.00 год

Гораль Л.Т.

вівторок 15.00-16.00 год

четвер 15.00-16.00 год

Орищин Т.М.

вівторок 15.00-16.00 год

четвер 15.00-16.00 год

Витвицька У.Я.

середа 15.00-16.00 год

середа 15.00-16.00 год

Маринчак Л.Р.

середа 15.00-16.00 год

середа 15.00-16.00 год

Ромашко О.М.

вівторок  15.00-16.00 год

вівторок 15.00-16.00 год

Шийко В.І.

вівторок 15.00-16.00 год

четвер 15.00-16.00 год

Крихівська Н.О.

вівторок15.00 - 16.00 год

вівторок 15.00 - 16.00 год

Король С.В.

середа, 15.00 - 16.00 год

понеділок 15.0 год - 16.00 год

Савчин Л.М. з 20.03. середа 15.00-16.00 год з 20.03. четвер 15.00-16.00 год

 

Відкриття кафедри “Фінанси” пов’язане з великою потребою України в спеціалістах з фінансів високої кваліфікації. Фінанси – це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукту, вираженої у грошовій формі, між різними суб’єктами господарювання, напрямами цільового використання.

Фінанси незалежно від суспільної формації завжди спрямовані на розробку ефективної системи формування і використання фондів і доходів, які мають забезпечувати виконання державою своїх функцій.

Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління фінансами на макрорівні з врахуванням галузевих особливостей. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, здатних формувати та створювати нові специфічні механізми на галузевому та регіональному рівнях.

Аналіз потреб нафтогазового комплексу у фахівцях економічного профілю засвідчує гостру потребу саме у фахівцях зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, які б володіли знаннями з фінансового аналізу, управління фінансовими потоками, фінансового обліку з урахуванням специфіки роботи розвідувальних, бурових, видобувних, газотранспортних, нафтопереробних, газопереробних, газорозподільчих підприємств і організацій, підприємств системи нафтопродуктопостачання.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сфери державних та місцевих фінансів, страхування, фінансового ринку, бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем.

Для підготовки фахівців залучаються висококваліфіковані викладачі випускної та інших кафедр університету.

Новини

Цю відзнаку вручають за жертовність та зусилля, проявлені у волонтерській діяльності, організації та наданні матеріальної, фінансової та іншої допомоги ЗСУ, іншим військовим формуванням України для відсічі збройної агресії Російської Федерації,…

27.11.2023 р відбулася гостьова лекція від стейкхолдера  Дарії Проніної, директорки КП Івано-Франківської обласної ради «Будінвест» для студентів  ОПП « Фінансовий менеджмент для бізнесу» магістерського рівня підготовки  на тему «…

06.11.2023 для бакалаврів спеціальності 072 ОПП « Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та ОПП «Фінанси, митна справа та оподаткування» відбулась  гостьова лекція на тему « Бюджетний процес та його учасники», яку провела…

06.11.2023 на 5 парі відбудеться гостьова лекція від випускниці кафедри фінансів, а сьогодні - головного економіста відділу планування та аналізу бюджету для студентів третього курсу в рамках вивчення дисципліни "Бюджетна система" (лектор - проф.…