Проєкти та співпраця

Додаткова інформація

Спільне засідання кафедр фінансів ІФНТУНГ та НУ "Львівська політехніка" (березень 2023)

 

СІМА Спеціальна пропозиція ІФНТУНГ :

СІМА акредитувала програми бакалаврського та магістерського рівня підготовки за спеціальністю "Облік та оподаткування" та магістерів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування". Від здачі  3 іспитів першого рівня звільняються і можуть розпочати професійну кваліфікацію СІМА з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра) випускники 10 акредитованих ВНЗ , в т.ч. ІФНТУНГ

 

Професор Л.Гораль на Міжнародному галузевому формі з енергетичної безпеки (Полтава 2023): домовленості про розширення співпраці, місця практики, формування групи стейхолдерів 

Плідне опонування та договір про співпрацю та академічні обміни в НУ Чернігівська  Політехніка ( березень 2021)

Про Академічну мобільність : Поморська Академія в Слупську ( лютий 2023)