ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Додаткова інформація

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

Громадське обговорення освітньої програми «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» на 2023-2024 навчальний рік другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафедра фінансів Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ запрошує до участі у громадському обговоренні проєкту освітньої програми «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» на 2023/2024 другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Анкета для обговорення: заповнити тут.  Проєкт ОП "Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу" на 2023-2024 н.р. розміщений тут 

Нам важлива думка роботодавців, представників бізнес-структур, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

Також свої зауваження, пропозиції або побажання Ви можете надіслати на поштову скриньку liliana.goral@gmail.com , liliana.goral@nung.du.ua

Зробимо освіту кращою разом!

 Обгоровення ОПП "Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу" для студентів 2 (магістерського) рівня на спільному засіданні кафедр фінансів ІФНТУНГ та НУ "Львівська політехніка" (28.03.2023)

 

Друзі та колеги!

З метою удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК " кафедра фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) проводить опитування серед стейкхолдерів освітніх програм: здобувачів вищої освіти. абітурієнтів, роботодавців

Такий зворотний зв’язок дозволить адаптувати підготовку здобувачів освіти до потреб ринку праці, а відтак – підвищить їх запотребованість, відповідність вимогам роботодавців, пофесійну та соціальну ефективність. 

Висловлені Вами побажання будуть використані для покращення якості освітніх послуг, що надаються ІФНТУНГ. Вдячні за співпрацю!

Протокол зустрічі із потенційними роботодавцями №.. від ... року.

Протокол зустрічі із стейхолдерами №.. від ...року та результати проведеного опитування.  Більше інформації про зустрічі тут

Інформація оновлюється

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сертифікат про акредитацію ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Назва ОПП Профіль Навчальний план Відгуки стейкхолдерів
Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП-2019

чинна ОПП-2018

2018 (для денної форми навчання)  / 2018 (для заочної форми навчання)

 

Відгуки 1-2, Відгук 3
  ОПП-2020

2020 (для денної форми навчання)   / 2020 (для заочної форми навчання)

Відгук 1, Відгуки 2-5,
 

ОПП-2021

чинна ОПП-2020 р

   
  ОПП- 2022 

2022 (для денної форми навчання) 

/ 2022 (для заочної форми навчання)

 

 Відгук 1, Відгук 2, Відгук 3
 
Фінанси, банківська справа , страхування та фондовий ринок ОПП-2023     
  проєкт ОПП 2024   обговорення*
Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

ОПП-2021

2021 Відгуки 1,2
  ОПП-2022   2022 (для денної форми навчання)  -
    2023  (для денної форми навчання)  

 

* обговорення - анкета яка пропонується для заповнення, пропозиції необхідно надіслати до 01.04.2023 р. на пошту гарантів ОПП:

les.rom@ukr.net  , (Олександра Ромашко , гарант ОП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок")
 i.fadyeyeva@gmail.com ( Ірина Фадєєва , гарант ОП "Фінанси, митна справа та фіскальне оподаткування")

 

 

Аркуш обліку змін ОП "Фінанси, банквська справа, страхування та фондовий ринок" (завантажити)

Витяг з протоколу засідання кафедри від .. та протокол змін (завантажити)

Витяг з протоколу засідання кафедри від ...2020 та протокол змін (завантажити)

Витяг з протоколу засідання кафедри від ...2022 та протокол змін (завантажити)

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва ОПП Профіль Навчальний план Відгуки стейкхолдерів
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
ОПП-2018 2018 Відгуки
 

ОПП-2019 

Чиннй ОПП-2018

2019

-
  ОПП-2020

2020 

Відгуки
 

ОПП- 2021

Чинна ОПП 2020 р

 Чинний НП 2020 Відгуки
  ОПП-2022 

 НП 2022 

Відгуки
  ОПП-2023 проєкт  

 **обговорення

Відгуки 

Рецензія1 Рецензія 2

* обговорення - анкета яка пропонується для заповнення, пропозиції необхідно надіслати до 01.04.2023 р. на пошту  гаранта ОПП liliana.goral@nung.edu.ua