Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

4 - РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

3- ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

6- ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

ср - САМОСТІЙНА РОБОТА

Інформація оновлюється

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 фІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (ОПП 2022)

Освітня компонента

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки  для вивчення дисципліни та самостійної роботи

Конспекти лекцій

Практикуми та курсове проектування

Підручники, посібники, рекомендовані до вивчення курсу

ЗП.01

Управління конкурентоспроможністю у фінансах, банківській справі та страхуванні

 

4

кл

 

п

ср

ЗП.02

Інноваційний розвиток підприємства

 

4

клклкл

 

ппп

срср

ЗП.03 Методологія науково-аналітичних досліджень у фінансах  

4

       
ПП.01 Фінансування та оцінка інвестиційних проектів  

4

       
ПП.02 Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу  

4

       
ПП.03 Страховий менеджмент  

4

       
ПП.04 Кредитний менеджмент  

4

       
ПП.05 Фінансовий контролінг  

4

       
ПП.06 Стратегічне управління фінансами  

4

       
ПП.07 Фінансові інструменти у публічних закупівлях   4        
ПП.08 Вартісно-орієнтоване управління фінансами  

4

       
ПП.09 Виробнича практика   4        
ПП.10 Переддипломна практика 1   4        
ПП.11 Переддипломна практика 2   4        
ПП.12 Магістерська робота   4        
ПО1.01 Моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання   

4

       
ПО1.02 Управління фінансовою санацією підприємства   4        
ПО1.03 Податковий консалтинг у бізнесі  

4

       
ПО1.04 Ринок фінансових послуг  

4

       
ПО1.05 Управління фінансовими ризиками  

4

       
ПО2.01 Системи обробки даних у фінансах   4        
ПО2.02 Інструменти міжнародного фінансового ринку  

4

       
ПО2.03 Міжнародне оподаткування  

4

       
ПО2.04 Цифрові фінанси  

4

2      
ПО2.05 Фінансовий ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі  

4

       

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Адміністрування податків 426

Аналіз банківської діяльності 4

Банківська система 4

Бюджетна система 4

Бюджетування діяльності субєктів господарювання 4

Вступ до фаху 4 2

Гроші та кредит 426

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу 4

Корпоративні фінанси 42

Міжнародна економіка 4

Міжнародні економічні відносини 4

Міжнародні розрахунки та валютні операції 4

Основи зовнішньоекономічної діяльності 4

Основи фінансової думки 4

Податки та податкова система 42

Соціальне страхування 42

Стратегічне управління фінансами 4

Страхування 4 

Фінанси 4

Фінанси, гроші та кредит 4  2

Фінанси підприємств 4

Фінансова діяльність субєктів господарювання 4

Фінансовий аналіз 4

Фінансовий ринок 4

Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері 4

 

Страхові послуги 42

Освітній рівень «магістр»

Інноваційний розвиток підприємства 4 3

Інструменти міжнародного фінансового ринку 4

Конкурентоспроможність підприємства 4

Ринок фінансових послуг 4

Страховий менеджмент 4 2

Фінансове посередництво 4

Фінансовий контролінг 4

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 4

Фінансування та оцінка інвестиційних проектів 426

Цифрові фінанси 4

Стратегічне управління фінансами 4 2