Вибіркові дисципліни

Додаткова інформація

Дисципліни кафедри фінансів для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 3 Семестр: 5, 6

Назва

дисципліни

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Оцінка майна та бізнесу

Для всіх спеціальностей

5

3 кред., 90 год.( лек.-18 год., пр.-18 год.,  самост. робота -54 год.)

ні

15-60

Фінансові технології у бізнесі

Для всіх спеціальностей

6

3 кред., 90 год.( лек.-18 год., пр.-18 год.,  самост. робота -54 год.)

ні

15-50

Торгівля цінними паперами

Для всіх спеціальностей

6

3 кред., 90 год.( лек.-18 год., пр.-18 год.,  самост. робота -54 год.)

ні

15-100

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4 Семестр: 7, 8

Назва

дисципліни

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Бюджетна система

Для всіх спеціальностей

7

5 кред., 150 год.( лек.-22 год., пр.-36 год.,  самост. робота -92 год.)

ні

15-100

Ризик-менеджмент у страхуванні

Для всіх спеціальностей

7

5 кред., 150 год.( лек.-22 год., пр.-36 год.,  самост. робота -92 год.)

ні

15-100

Економічне оцінювання (due diligence)

Для всіх спеціальностей

8

3 кред., 90 год.( лек.-24 год., пр.-24 год.,  самост. робота -42 год.)

ні

15-100

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Курс: 2 Семестр: 3

Назва

дисципліни

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

 

Протидія фінансовому шахрайству (форензік)

Для всіх спеціальностей

3

4 кред.,120 год.( лек.-12 год., пр.-12 год.,  самост. робота -96 год.)

Бажаним є наявність у студентів базових знань з дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг», «Аудит»

10-50