Державна підсумкова атестація

Додаткова інформація

 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення державної атестації за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2022-2023 навчальному році

 

ПРОГРАМА комплексного державного екзамену за освітньо-професійною програмою вищої
освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий
 ринок»
 (2023)

 

Відповідно до Положення про екзаменаційну комісію Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, затвердженого наказом ректора від 25.02.2019 р. № 61. ( діє на поточний момент 2023 р.) 

Склад екзаменаційної комісії (ЕК) з випуску фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2022-2023 н. р. спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування») 

Голова комісії:

Фадєєва Ірина Георгіївна – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів.

Члени комісії:

Крихівська Н.О. – к. е. н., доц. кафедри фінансів;  

Ромашко О. М. – к.е.н., доц. кафедри фінансів; 

Витвицька У. Я. – к.е.н., доц. кафедри фінансів. 

Секретар:

Король С.В. – к.е.н., доц. кафедри фінансів. 

Засідання ЕК відбудеться 26 червня 2023 року з 10.00 год

Положення про проведення державної атестації за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за I (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Програма комплексного державного екзамену за освітньо-професійною програмою вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.