Маринчак Лілія Романівна

фото
Alma mater

Прикартатський університет ім. В. Стефаника

Спеціальність

Фінанси (диплом ВА №10622692)

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст з фінансів

Науковий ступінь

кандидат економічних наук (ДК №030783 від 29.09.2015)

Вчене звання

доцент (АД №001257 від 23.10.2018)

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ,  В.о. завідувачки кафедри фінансів, обліку та оподаткування , доцент кафедри

Наукові інтереси

Перспективи розвитку банківської системи України

 

Загальна інформація

Народилася у 1976 році в м. Івано-Франківську. З 1983 по 1993 р. навчалася у СШ№18. У 1998 році з відзнакою закінчила економічний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. 2006-2009 р. працювала керівником відділення ІФФ КБ «Киівська Русь». З 2009 року працює на кафедрі фінансів ІФНТУНГ. 2010-2015 рр – заочне навчання в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

 02.10.2023 р призначена в.о.завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування ІФНТУНГ.

Навчальна робота

Банківська система, Міжнародні економічні відносини, Основи зовнішньоекономічної діяльності, Управління фінансовою санацією підприємств

Наукова діяльність

Дисертаційна робота «Депозитна діяльність банків України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», 2015 р.

Вибрані публікації

 

44     

 

  1. Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L., & Dovgal, O. (2021). Optimization of balance components of fuel and energy resources for organizational and economic support of energy efficiency in Ukraine.Ecological Engineering and Environmental Technology, 22(6), 27-35. (Scopus) doi:10.12912/27197050/141611

  2. О. Кнейслер, Н. Спасів, Л. Маринчак (2022). Новітній інструментарій формування оптимальної структури доходів територіальних громад. Фінасово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Том 3, №44, с. 110-121. (Web of Science) DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3789

    Marynchak, L., & Masyk, I. (2020). Функціонування банківських інституцій в Україні під час пандемії. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», (1(21), 174-183. doi.org/10.31471/2409-0948-2020-1(21)-174-183

  3. Construction of Economic Models of Ensuring Ukraine's Energy Resources Economy Kneysler, O.Andrusiv, U.Spasiv, N.Marynchak, L.Kryvytska, O., 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 651–656, 9208813

  4. Deposit policy of Ukrainian banks: Current realities and prospects Kneysler, O.Spasiv, N.Marynchak, L.Khomyn, I., Banks and Bank Systems, 2019, 14(2), pp. 76–88

  5. Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine Kozlovskyi, S.Khadzhynov, I.Vlasenko, I.Marynchak, L., Investment Management and Financial Innovations, 2017, 14(4), pp. 50–59

  6. Marynchak L. А new approach to the assessment of effective management of gas supply diversification / O. Dzoba,  L. Marynchak, O.Romashko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol 3, № 1. – Р. 24-30. (Web of Science)
      
Контакти

lmarynchak@yahoo.com