Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Додаткова інформація

Наказом ректора ІФНТУНГ №179 від 05.07.2023 р.  «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» кафедру обліку та оподаткування і кафедру фінансів було об’єднано, та з  02.10.2023 р. створено кафедру фінансів, обліку та оподаткування (ФОП). До складу колективу новоствореної кафедри увійшли 2 д.е.н, професорів, 13 к.е.н, доцентів,  1 асистент, 1 інженер 1 категорії та 1 зав.кабінетами. Очолила кафедру ФОП к.е.н., доценка, в.о. Лілія Маринчак. 
На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів за рівнями бакалавра та магістра на денній / заочній формах навчання з використанням дистанційного, асинхронного та дуального формату навчання: 
- спеціальність 071 ОПП Облік та оподаткування (рівень бакалавра); 
- спеціальність 072 ОПП Фінанси, банківська справа, страхування  (рівень бакалавра); 
- спеціальність 072 ОПП Фінанси, митна справа та фіскальне оподаткування (рівень бакалавра);
- спеціальність 071 ОПП Облік та оподаткування (рівень магістра);
- спеціальність 072 ОПП Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (рівень магістра).

 

Сайт новоствореної кафедри ФОП на стадії наповнення. Інформація оновлюється.

Загальне фото

Кафедра фінансів Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ запрошує до участі у громадському обговоренні проєкту освітньої програми «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» на 2024/2025  другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітніх програм "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Анкета для обговорення: заповнити тут.  Проєкти ОПП на 2024-2025 н.р. розміщені тут 

Нам важлива думка роботодавців, представників бізнес-структур, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

 

Новини

Митниця шукає молодих зацікавлених фахівців, вмотивованих змінювати підходи до митної справи.

 Студентів 3 та 4 курсів  бакалаврату запрошуємо 11.04.2024р на круглий стіл з Державною митною службою України  (14.00 год , ауд 7101, конференцзал) 

02.04 2024 р. відбулась гостьова лекція в межах вивчення курсу "Фінансові інструменти в HR-менеджменті"  для студентів бакалаврату  спеціальності 072 від HRD будівельної компанії Світлани Грицак. 

Протягом лютого-березня 2024 року відбувалась серія обговорень проєктів   на 2024 рік ОПП  бакалавра "Фінанси, банківська справа та страхування", та ОПП бакалавра " Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування".