Перелік відповідальних осіб щодо навчання в ІПО за спеціальностями та ОПП

Додаткова інформація
Контактна інформація відповідальних працівників за спеціальностями та ОПП
шифр назва спеціальності освітня навчальна програма шифр групи Прізвище, ім'я, по батькові куратора номер телефону електронна адреса, соціальні мережі сторінка на сайті ІФНТУНГу
29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації ІСК-22-ІПО- Демчина Любов іванівна 380990348566   https://nung.edu.ua/person/demchina-lyubov-ivanivna-0
51 Економіка Бізнес-економіка ЕК-22-ІПО Гобир Ірина Борисівна 380509814438 irynagobyr@gmail.com https://nung.edu.ua/person/gobir-irina-borisivna
71 Облік і оподаткування - ОП-22-ІПО- Степанюк Ольга Сергіївна 380676097096 stepoljas@gmail.com https://nung.edu.ua/person/stepanyuk-olga-sergiivna
72 Фінанси, банківська справа та страхування - ФН-22-ІПО- Маринчак Лілія Романівна 380992428218 lmarynchak@yahoo.com https://nung.edu.ua/person/marinchak-liliya-romanivna
73 Менеджмент Менеджмент та адміністрування МН-22-ІПО- Пенкальська Марія Володимирівна 380506225327    
101 Екологія - ЕКО-22-ІПО- Радловська Катерина Олексіївна 380666462599 kateryna.radlovska@nung.edu.ua https://nung.edu.ua/person/radlovska-katerina-oleksiivna

103

Науки про Землю Геофізика

НЗГ-22-ІПО-

Федоришин Дмитро Дмитрович (зав. каф.) 380505388415 geophys@nung.edu.ua https://nung.edu.ua/person/fedorishin-dmitro-dmitrovich
        Федак Ігор Орестович 380669589420 geophys@nung.edu.ua
103 Науки про Землю Геологія нафти і газу НЗФ-22-ІПО- Михайлюк Ірина Романівна 380501591847   https://nung.edu.ua/person/mikhaylyuk-irina-romanivna
103 Науки про Землю Інженерна геологія та гідрогеологія НЗП-22-ІПО- Хомин Володимир Романович ( зав.каф.) 380667867952
volodymyr.khomyn@nung.edu.ua
https://nung.edu.ua/person/khomin-volodimir-romanovich
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення ІП-22-ІПО- Шекета Василь Іванович ( зав. каф.) 380973376402 vasylsheketa@gmail.com https://nung.edu.ua/person/sheketa-vasil-ivanovich
123 Компютерна інженерія Компютерна інженерія КІ-22-ІПО- Кропивницька Віталія Богданівна     https://nung.edu.ua/person/kropivnicka-vitaliya-bogdanivna
131 Прикладна механіка Зварювання та споріднені технології ПМЗ-22-ІПО- Матвієнків Олег Михайлович 380505646751 Olegmatvienkiv@gmail.com https://nung.edu.ua/person/matvienkiv-oleg-mikhaylovich
131 Прикладна механіка Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування ПМК-22-ІПО- Медвідь Юлія Василівна 380977453281 medvid.yulya@ukr.net https://nung.edu.ua/person/medvid-yuliya-vasilivna
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання ЕТС-22-ІПО- Гладь Іван Васильович 380503388904
ghladj@ukr.net
https://nung.edu.ua/person/glad-ivan-vasilovich
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент ЕТМ-22-ІПО- Ващимак Ірина Романівна 380993086744 savchyn.ira@gmail.com https://nung.edu.ua/person/vaschishak-irina-romanivna
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг   Дем'янчук Ярослав Михайлович 380679696467   https://nung.edu.ua/person/demyanchuk-yaroslav-mikhaylovich
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АКП-22-ІПО- Борин Василь Степанович 380674156061   https://nung.edu.ua/person/borin-vasil-stepanovich
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка МТТ-22-ІПО- Піндус Наталія Миколаївна 380664954221   https://nung.edu.ua/person/pindus-nataliya-mikolaivna-1
184 Гірництво Буріння нафтових і гозових свердловин ГР-22-ІПО-

Гораль Любов Романівна

380990493946

   
185 Нафтогазова інженерія та технології пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин НБ-22-ІПО-
185 Нафтогазова інженерія та технології видобування нафти і газу НІВ-22-ІПО- Гіна Лілія Богданівна 380997598057    
185 Нафтогазова інженерія та технології Спорудження та ремонтр газонафтопроводів та нафтогазосховищ НІС-22-ІПО- Стасюк Роман Богданович 380951399852 stax5552005@gmail.com https://nung.edu.ua/person/stasyuk-roman-bogdanovich
  Нафтогазова інженерія та технології Проектування та ремонтр газонафтопроводів та нафтогазосховищ НІС-22-ІПО- Люта Наталія Вікторівна 380964021608 n.v.liuta@gmail.com https://nung.edu.ua/person/lyuta-nataliya-viktorivna
185 Нафтогазова інженерія та технології Обладнання нафтових і газових промислів НІО-22-ІПО- Михайлюк Василь Володимирович 380978984786 myhajlyukv@ukr.net https://nung.edu.ua/person/mikhaylyuk-vasil-volodimirovich
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Б-22-ІПО- Фафлей Олег Ярославович 380687640014   https://nung.edu.ua/person/fafley-oleg-yaroslavovich
193 Геодезія та землеустрій Геодезія ГЗГ-22-ІПО-

Ільків Євген Юрійович

380978058179

geodesy@nung.edu.ua

https://nung.edu.ua/person/ilkiv-yevhen-yuriyovych

193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр ГЗЗ-22-ІПО-
193 Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна ГЗО-22-ІПО- Перович Леся Львівна 380676488840 perovichl@ukr.net https://nung.edu.ua/person/perovich-lesya-lvivna
193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології ГЗІ-22-ІПО- Ільків Євген Юрійович 380978058179 geodesy@nung.edu.ua https://nung.edu.ua/person/ilkiv-yevhen-yuriyovych
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт ФЕ-22-ІПО- Гнип Марія Михайлівна 380972348609 marichka_gnip@ukr.net https://nung.edu.ua/person/gnip-mariya-mikhaylivna