Хомин Володимир Романович

професор кафедри "Геології та розвідки нафтових і газових родовищ"
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

"Геологія нафти і газу"

Кваліфікаційний рівень

Гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Доктор геологічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри "Геології та розвідки нафтових і газових родовищ"

Загальна інформація

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (2012 р.), Лауреат Стипендії Кабінету Міністрів України для талановитих молодих учених (2002 р.), автор (співавтор) близько 170 наукових і навчально-методичних праць, з яких 9 монографій та 2 електронні посібники.

Експерт секції "Науки про Землю" Наукової ради Міністерства освіти і науки України (2016-2018 рр.). Член науково-методичної комісії з біології, природничих наук та математики НМК-7 (галузь знань – природничі науки, підкомісія – 103, спеціальність – науки про Землю) сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016-2018 рр.); член науково-методичної комісії з біології, природничих наук та математики НМК-6 (галузь знань – природничі науки, підкомісія – 103, спеціальність – науки про Землю) сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2019-2022 рр.).

 

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень – дослідження актуальних проблем геології нафти і газу, прогнозування нафтогазоносності надр і обґрунтування перспектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів, геолого-статистична обробка первинної геологічної інформації, геологічні аспекти екологічної безпеки пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу, інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування.

Тема дисертації: "Геоекологічні засади пошуку вуглеводневого газу в слабопроникних породах-колекторах Карпатського регіону"

Ідентифікаційні наукометричні дані:

ORCID ID: 0000-0002-7787-6903

Scopus: 57200169594

Google Scholar:  Volodymyr Khomyn

Web of Science: ABF-6893-2020

Вибрані публікації

 1. Хомин В. Геолого-промислові особливості розкриття та випробування слабопроникних газонасичених відкладів / В. Хомин, В. Цьомко, Н. Гоптарьова, Н. Броніцька, А. Трубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. – Випуск 1 (84). – C. 42-48. (Реферується у БД WoS)  

2. Хомин В. Вплив седиментаційних і постседиментаційних перетворень на колекторські властивості гірських порід / В. Хомин, М. Манюк, О. Манюк, А. Поплюйко, Н. Хованець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. – Випуск 4 (87). – C. 14-19. (реферується у БД WoS).

3. Yakovyna O. Evaluation of success geological-exploration works within Boryslavsko-Pokutska zone at Precarpathian foredeep /O. Yakovyna, V. Khomyn, M. Maniuk, O. Maniuk, I. Piatkovska, M. Medvid // Materials of the XVIIIth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 13-16 May 2019 in Kiev. (Paper number: 16109, реферується у БД Scopus)

4.Khomyn Y. Application of special petrophysical algorithms for select classes of reservoir rocks / Y. Khomyn, M. Maniuk, V. Khomyn, O. Paliychuk, I. Piatkovska, O. Maniuk // Materials of the XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11‐14 May 2020 in Kiev. (Paper number: 17661, реферується у БД Scopus).

5. Yaremak R. Information criteria for oil and gas content Boryslav-Pokutska area of the Precarpathian deflection / R. Yaremak, G. Zhuchenko, V. Khomyn, G. Gorvanko, N. Goptarova // Materials of the XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11‐14 May 2020 in Kiev. (Paper number: 17799, реферується у БД Scopus).

6. Khomyn Y. Application of special petrophysical algorithms for select classes of reservoir rocks / Y. Khomyn, M. Maniuk, 
V. Khomyn, O. Paliychuk, I. Piatkovska, O. Maniuk // Materials of the XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11?14 May 2020 in Kiev. (Paper number: 17661, реферується у БД Scopus).


7. Yaremak R. Information criteria for oil and gas content Boryslav-Pokutska area of the Precarpathian deflection / 
R. Yaremak, G. Zhuchenko, V. Khomyn, G. Gorvanko, N. Goptarova // Materials of the XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11?14 May 2020 in Kiev. (Paper number: 17799, реферується у БД Scopus).

8. Мончак Л.С. Графічний простий спосіб визначення висотного положення нафтогазоводяних контактів / Л.С. Мончак, Ю.Л. Мончак, В.Р. Хомин, Н.В. Броніцька, Ю.В. Хомин // Нафтогазова галузь. – 2020. – №2. – С. 13-15.

9. Хомин В.Р. Закономірності зміни структури пустотного простору порід у розрізі надглибоких свердловин Передкарпатського прогину / В.Р. Хомин, М.І. Манюк, О.Р. Манюк, В.М. Манюк // Нафтогазова галузь. – 2020. – №2. – С. 16-19.

10. Zuzuk L. Certain aspects of risk influence assessment of the river basin / Zuzuk L., Goptarova N., Khomyn V., Paliychuk O., Zhuchenko G. // ХХth International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects 2021 (Paper number: 21121, реферується у БД Scopus).

11. Maniuk V. Study of structure oil deposits in Boryslav sandstone at Boryslavske field / V. Maniuk, V. Khomyn, 
M. Maniuk, I. Piatkovska, O. Maniuk // ХХth International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects 2021 (Paper number: 21030, реферується у БД Scopus).

12. Voitovych Ya. Features of research of hydrological conditions and hydrogeochemical regime of the river basins / Ya. Voitovych, N. Goptarova, V. Khomyn, N. Bronitska, O. Paliychuk, L. Uhrak // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану довкілля», Київ, 17-19 листопада 2021 р. (реферується у БД Scopus).


 

Контакти

volodymyr.khomyn@nung.edu.ua