Сисак Катерина Олексіївна

Додаткова інформація
Сисак Катерина Олексіївна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015 р.

Спеціальність

1. Документознавство та інформаційна діяльність, документознавець.

2. Екологія та охорона навколишнього середовища

Кваліфікаційний рівень

1. Менеджер інформаційних систем

2. Еколог

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доцент каедри екології

Наукові інтереси

Екологічний моніторинг, Екологічний аудит

Загальна інформація

2012 – асистент кафедри екології ІФНТУНГ; 

2016 до тепер – доцент кафедри екології ІФНТУНГ.

 

В травні 2019 р. отримала сертифікат (Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International ), який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.

Навчальна робота

Моніторинг довкілля, Екологічний аудит, Основи екології в нафтогазовій справі, Організація управління природоохоронної діяльності

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: Сучасний моніторинг довкілля локального рівня для територій адміністративних районів. 21.06.01-Екологічна безпека, 2015.

 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2640-4735

Scopus ID: 57218570156

 

Учать у міжнародних проєктах:

  1. Project TACIS of European Union «The Pilot project "Assessment of impacts of anthropogenic load on the environment (EIA) Hoverla mountain and surrounding areas"» (2002-2003 рр.).
  2. Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme «The Programme is co-financed by the European Union. “Project title: (RUTEM) – Romania – Ukraine Regional Center for Training in Environment Protection, Management and Monitoring”» (2007-2008 рр.).
  3. Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013 «The Programme is co-financed by the European Union: "RoUaSoil: Romania-Ukraine cross border area - The management of the contaminated sites with oil product"» http://www.huskroua-cbc.net/en/project-database/229 (2012-2015 рр.).
  4. Programming of the 2014-2020 period in the frame of ENI CBC Project  HUSKROUA/1702/6.1/0022 «Regional Center for Training and Monitoring of the Environmental Impact of Electrical Installations – CRIMIGE» http://crimige.cunbm.utcluj.ro/en/about/ (2020 р. до тепер).
Вибрані публікації

1. V. Trysnyuk, V. Okhariev, T. Trysnyuk, O. Zorina, A. Kurylo, C. Radlovska. Improving the algorithm of satellite images landscape interpretation (Institute of Telecommunications and Global Information Space, National Academy of Sciences of Ukraine).  2. First Announcement. XVIIIth International conference “Geoinformatical and Applied Aspects”. -  Geoinformatics 2019. 15966. (13-16 May 2019, Kyiv, Ukraine),(Scopus).

2. Buletin Ştiinţific Al centrului universitar Nord din Baia Mare. Geological memory of Starunja – as the course of protection of The World natural heritage in Carpathian region of Ukraine. O. Adamenko, Y. Adamenko, K. Radlovska (Series d, mining, mineral processing, non-ferrous metallurgy, geology and environmental engineering. Volume XXXII no. 2, 2018). P. 15-26.

3. Геоінформаційно-аналітичне забезпечення захисту довкілля регіональних геосистем. О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Н. О. Зоріна, К. О. Радловська. Фізична географія та геоморфологія 92 (2018) с. 38–48.

4. Радловська К.О., Волос Х.М., Гаврилюк Х.Р., Галькевич У.В., Гринюк В.І., Мала М.О. Екологіна безпека національних парків та інших природоохоронних територій / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2015, № 1 (11). – С. 110-112.

5. Радловська К.О., Волошкіна О.С. Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області / Екологічна безпека та природокористування. - 2015. - Вип. 17. – С.83-88.

6. Радловська К.О. Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2015. - № 1 (11). – С. 127-140.

7. Радловська К.О., Зоріна Н. О., Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю.Оцінка екологічного стану атмосфери міста Івано-Франківська методом ліхеноіндикації» / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. - № 1 (13). – 70-84.

8. Радловська К.О., Зоріна Н.О., Полянський С. В. Дослідження стану атмосферного повітря в межах впливу ТзОВ промислово-виробничого підприємства «Укрлісекспорт» //  Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2 (14) – С. 29-40. 

Контакти

e-mail - kateryna.radlovska@nung.edu.ua

+3 8(066)-6462599