Перович Леся Львівна

Додаткова інформація
Перович Леся Львівна
Alma mater

    В 1994 р. закінчила Львівський торговельно-економічний інститут.
    В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті  будівництва і архітектури за спеціальністю 05.24.04- кадастр та моніторинг земель та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.
 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

 

Вчене звання

доцент (по кафедрі геодезії та землеустрою), 2021 р.

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, доцент кафедри геодезії та землеустрою

 

Наукові інтереси

•    правове регулювання кадастру нерухомості;
•    оцінка нерухомості;
•    ефективне управління земельними ресурсами;
•    розвиток ринку нерухомості;
•    інвестиційна діяльність та корпоративне управління.


Громадська діяльність:
•    Член Західного геодезичного товариства «Громадська спілка “Українське товариство геодезії і картографії ” (ГС "УТГК");


Нагороди:
Грамоти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
 

Загальна інформація

    Доцент кафедри геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук.
    Гарант магістерської освітньої програми «Оцінка землі та нерухомого майна».
    Має 20-річний практичний досвід професійної діяльності в Регіональному відділенні Фонду державного  майна України по Івано-Франківській області.

 

Навчальна робота

     Викладає дисципліни:
•    Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості;
•    Грошова оцінка землі та нерухомості; 
•    Інвестиції на ринку нерухомості та їх оцінка; 
•    Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав;            
•    Об’єкти інтелектуальної власності в оцінці  нерухомості;
•    Оціночна діяльність;
•    Управління нерухомості.

 

Наукова діяльність

•    Кандидатська дисертація на тему: Організаційно-технічні засади ефективного функціонування кадастру нерухомості  в Україні (за спеціальністю 05.24.04-кадастр та моніторинг земель).
•    Є автором понад 45 наукових публікацій, в тому числі наукових монографій «Кадастр нерухомості» та «Кадастр в системі землеустрою».


Ідентифікатор

        ORCID:http:// 0000-0001-5569-8897
        Web of  Science (ResearcherID): J-9483-2017
        Scopus (Author ID): 57203368243
        Google Scholar http://surl.li/iimrw
 

Вибрані публікації

Монографії та посібники:
•    Л.М.Перович,  Л.Л.Перович, Ю.П. Губар  Кадастр нерухомості: монографія / Л.М.Перович -Національний університет «Львівська політехніка», 2003-120с. ISBN-966-553-320-7
•    Лудчак О.Є., Перович Л.Л. Кадастр в системі землеустрою: монографія / О.Є.Лудчак-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018-144 с. ISBN-978-966-694-283-1                                             
•    Боднарук І.Л., Перович Л.Л Основи оцінки бізнесу та нерухомості:навчальний посібник / Боднарук І.Л., Перович Л.Л -Івано-Франкіськ: видавництво ІФНТУНГ, 2019-213с. ISBN-978-966-694-335-7

   Публікації, які індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS:
•    Perovych L.L.(2018) To determination of the heights on geodynamic and technogenic poligons /Lev Perovych, Ihor Perovych, Lesya Perovych, Oksana Ludchak. Geodesy and Cartography ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009 2018 Volume 44 Issue 2: 45–49 https://doi.org/10.3846/gac.2018.1703
•    Perovych L.L.(2018) Modeling the Processes of Land Resources Administration/ Lev Perovych, Ihor Perovych, Lesya Perovych, Oksana Ludchak.  GEODESY AND CARTOGRAPHY ⃝c Polish Academy of Sciences Vol. 67, No. 2, 2018, pp. 295–303 https://doi.org/10.24425/gac.2018.125475 
•    Perovych L.L.(2019) GIS technologies for integrating cartographic materials into a single coordinate system/ Perovych I.L., Perovych L.L.,Ludchak O.J.,Rodzinska O.V.  XVIIIth International Conference on Geoinformatics  13 - 16 May 2019, Kiev,
Ukraine 
•    Perovych L.L.(2019) Monitoring the actual ecological end economic situation of agricultural land use in Ukraine/ Lesya Perovych, Oleksandra Hulko.  GEODESY AND CARTOGRAPHY ⃝c Polish Academy of Sciences Vol. 68, No. 2, 2019, pp. 305–315. https://doi.org/10.24425/gac.2019.128464
•    Perovych L.L.(2020) The use and evaluation of ecological and economic efficiency of agricultural land in Ukraine/ Ihor Perovich1, Lesya Perovych,  Oleksandra Hulko, Mariia Malanchuk. GEODESY AND CARTOGRAPHY ⃝c  Polish Academy of Sciences Vol. 69, No. 2, 2020 https://doi.org/10.24425/gac.2020.131087


Публікації у фахових та закордонних виданнях:
•    Perovych L.L.(2018) Factors and Risks in Land Resources Administration System/ Perovych L.L., Perovych I.L., Ludchak O.J. Muzyka N.M.   International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT, ISSN: 2509-0119) Vol. 9, No. 1 June 2018 . рр.101-108 http://ijpsat.ijsht-journals.org
•     Перович Л.Л.(2019) До питання визначення індексу якості грунту при будівництві автомобільних доріг/ Л.М.Перович, Л.Л.Перович, Т.В.Мартинюк, Р.В.Пересоляк. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Харків, 2019 Випуск 86, т.2 ст.49-52- Режим доступу до журналу: 
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2798.  Фаховий журнал.
•    Перович Л.Л.(2022) Репрезентативність визначення індексу природної родючості грунту/ Лев Перович, Леся Перович, Тетяна Мартинюк.  Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Вип.І(41),2021,164-171с. https://vlp.com.ua/periodicals/journals/geodesy. Фаховий журнал.

•    Перович Л.Л. (2022) Типовий портрет покупця житла на ринку нерухомості / І.Л. Боднарук, Л.Л Перович.  Економічний простір, (178) 2022. - 12-17  DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/178-2  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1059 
 

Контакти

lesia.perovych@nung.edu.ua
perovichl@ukr.net