Ващишак Ірина Романівна

Ващишак Ірина Романівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Загальна інформація

Email: iryna.vashchyshak@nung.edu.ua
Facebook: facebook_Savchin   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar
Навчальна робота

     Дисципліни, які викладаються на ОП "Інженерія відновлювальної енергетики":фон

 • Енергетичний аудит
 • Сонячна та вітрова енергетика
 • Гідроенергетика, біоенергетика та низькопотенційні джерела енергії

    Дисципліни, які викладаються на ОП "Енергетичний менеджмент":

 • Енергетичний менеджмент
 • Енергетична сертифікація
 • Управління проєктами в енергетиці
 • Науково-дослідницька практика
Наукова діяльність

фонТема дисертаційного дослідження: "Удосконалення методів безконтактного контролю стану підземних теплових мереж"" (2013)

    Наукові інтереси: енергоефективність, енергетичний менеджмент, відновлювані джерела енергії, інформаційно-вимірювальна техніка, технічна діагностика.

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

 • Отримання сертифікату про успішне засвоєння програми відкритого онлайн-курсу через платформу Prometheus на тему «Критичне мислення для освітян» тривалістю 30 год. Ідентифікаційний номер сертифікату ca313bb1bbd4419c80cc07a9bba127a8 від 10.04.2020 р.
 • Отримання сертифікату про успішне засвоєння програми відкритого онлайн-курсу через платформу Prometheus за профілем дисципліни «Управління проектами в енергетиці», що викладається: Логіко-структурний підхід у розробці проектної заявки. Ідентифікаційний номер сертифікату fa48148761e5480a8f6624e71449f725 від 11.04.2020 р.
 • Підвищення кваліфікації у Центрі педагогічної майстерності ІФНТУНГ з отриманням Сертифікату про підвищення кваліфікації згідно програми навчального курсу "Підвищення цирових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle - система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання" обсягом 2 кр/60 год. Сертифікат № ЦПМ-20-000026, виданий 30 10.2020р.
 • Workshop “Elaboration of Active House Concept for Public Buildings“, organized by Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, which is part of the 'Cross-border Network of Energy Sustainable Universities' project (HUSKROUA/1702/6.1/0075, NET4SENERGY) supported by the program HUSKROUA ENI CBC 2014-2020, which covered the following modules: active house concept in public building; self-sufficiency concept for the resource centre (April 20, 2021certificate № WS21-0140)
 • Training “Energy Management in Public Institutions“ (project NET4SENERGY) (17-31 May 2021, 1 ECTS Credits (30 hours, certificate № TR21-0285)
 • Тренінг-інтенсив «Промиловий енергоаудит» проведено Асоціацією Інженерів Енергетиків України в рамках проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності» (14-18 червня 2021 року, сертифікат, 44 академ.год.)
 • Отримання сертифікату про успішне засвоєння програми відкритого онлайн-курсу через платформу Prometheus на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» тривалістю 60 год. Ідентифікаційний номер сертифікату 982fea98dd6d4a678e828c3f2ec16602 від 10.10.2021 р.
 • Training “Energy Management in Higher Education Institutions“ (project NET4SENERGY) (11-31 October 2021, 1 ECTS Credits (30 hours, certificate № TR21-0367)
 • Навчання в рамах ІІ фази навчального проекту, реалізованого в рамах Пріоритетної програми під назвою: „E-ETAP – Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні ” повністю фінансованого з Національного фонду охорони довкілля та водного господарства (NFOŚiGW), договір № 263/2019/Wn50/UR-PO-ku/D (з 6 вересня 2021 року до 31 жовтня 2021 року)
 • Отримання сертифікату про успішне засвоєння програми відкритого онлайн-курсу через платформу Prometheus за профілем дисципліни «Управління проектами в енергетиці», що викладається: Сучасне керівництво проектами -мистецтво порушення правил. Ідентифікаційний номер сертифікату 18090/cert/1ac6e54a703743abb2418e6487940f70 від 12.11.2022 р.
 • Сертифікат про участь в онлайн-семінарах: Техніко-економічна аргументація та Монтаж віконних та дверних конструкцій із систем REHAU, які проходили 28.02 - 03.03.2023 р.в Демонстраційно-технологічному центрі REHAU в м.Києві .
Вибрані публікації
 • Ващишак І.Р. Удосконалення комбінованої системи генерації електричної енергії / І.Р. Ващишак, В.С. Цих // Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 2(307). С.146-152.
 • Ващишак І.Р. Проектування гравітаційно-коловоротної малої ГЕС / І.Р. Ващишак // Науковий вісник НЛТУ. – 2021. –№ 31(2). – с. 93-97.
 • Ващишак І.Р. Агрофотовольтаїчна сонячна станція з вимірювальними каналами ІоТ/ І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак // Науковий вісник НЛТУ. – 2020. –№ 30(2). – С.129-134.
 • Vashchyshak I. R. Determination of heat energy losses by underground heat pipelines taking into account soil moisture / I. R. Vashchyshak, V.S. Tsykh // SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. 2023. № 18(1). С.54-61.  
 • Ващишак І.Р. Підвищення енергоефективності сонячної електростанції / І.Р. Ващишак, В.С. Цих // Нафтогазова енергетика. – 2020. – №1(33)2020. – с.132-143.
 • Ващишак І.Р. Рекуператор на пульсаційних теплових трубках з мікропроцесорним управлінням / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак // Науковий вісник НЛТУ. – 2019. – № 29.5. – С. 107 –110.
 • Ващишак І.Р. Проектування рекуператора на пульсаційних теплових трубках для об’єктів нафтогазового комплексу / І.Р. Ващишак, Є.Р. Доценко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2018. – № 2(45). – С. 16 –23.
 • Ващишак І.Р. Модернізація системи опалення шляхом застосування турбокаміну та інтегратора / І.Р. Ващишак, О.В Лаврик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2018. – № 4(69). – С. 57 –69.

Тези та матеріали конференцій:

 • Iryna Vashchyshak, Serhii Vashchyshak, «The web application of calculation of parameters for a small hydroelectric power plant», 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада 2022 р., стор. 74-77.
 • Ващишак І.Р. Комбінована система генерації електроенергії з використанням відновлюваних джерел / І.Р. Ващишак, А.В. Яворський // Нафтогазова енергетика 2021: міжнар. конф., Івано-Франківськ, 21-24 вересня 2021 р.: зб. тез доп. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 190-191.
 • Ващишак І.Р. Оцінювання енергетичної ефективності коловоротної мініГЕС / І.Р. Ващишак // Прикладні науково-технічні дослідження: ІV міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 1-3 квітня 2020 р.: зб. матер. – с. 87-88.
 • Андреїв І.І., Ващишак І.Р. Перспективи використання турбін Тесла в системах електропостачання багатоповерхових житлових будинків. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. 262-264 с.
 • Vashchyshak I.R. Development of the scheme of the combined power generation system / I.R. Vashchyshak, V.S. Tsykh // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали VI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2022 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022.– С. 56 -61.
 • Vashchyshak I.R. Сooling of photovoltaic panels by using turboexpanders / I.R. Vashchyshak // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали VI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2022 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022.– С. 53-56.
 • Vashchyshak І. Increasing the energy efficiency of wind generator with auger rotor / І. Vashchyshak // Applied scientific and technical research: V International scientific and practical conference, Ivano-Frankivsk, 5-7 April 2021 р. – р. 165-166.
 • Vashchyshak І. Improving the energy efficiency of solar plants / І. Vashchyshak // Applied scientific and technical research: ІV International scientific and practical conference, Ivano-Frankivsk, 1-3 April 2020 р. – с. 61-63.
 • Ващишак І.Р. Енергоефективний рекуператор на пульсаційних теплових трубках / І.Р. Ващишак // Неруйнівний контроль та технічна діагностика: 9 нац. наук.-техн. конф., Київ, 19-21 листопада 2019 р.: матер. конф. – Київ, 2019. – С. 145-149.
 • Ващишак І.Р. Оцінка енергетичної та економічної ефективності агрофотовольтаїчної сонячної станції / І.Р. Ващишак // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні: міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 3 жовтня 2019 р.: зб. тез доп. у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – с. 9-11.
 • Ващишак І.Р. Система опалення на основі турбокаміну / І.Р. Ващишак, Є.Р. Доценко // Енергетичний менеджмент: Стан та перспективи розвитку – PEMS’19: міжнар. наук-техн. та навчю-метод. конф., Київ, 4-7 травня 2019 р.: зб. тез доп. – Київ, 2019. – С. 23.