Матвієнків Олег Михайлович

Додаткова інформація
jpg
Alma mater

Державний університет «Львівська політехніка»

Спеціальність

Обладнання та технологія зварювального виробництва

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

доцент кафедри зварювання ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Удосконалення технологій ремонту трубопроводів; Дослідження напружено-деформованого стану трубопроводів;  CAD – моделювання та інженерні розрахунки зварних конструкцій.

Загальна інформація

У 1995 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва».

Працює в ІФНТУНГ з 2002 р.:

 • 2002-2005р.р. інженер ННВЦ ІФНТУНГ.
 • 2005-2015 р.р. завідувач лабораторіями кафедри зварювання трубопроводів і конструкцій та за сумісництвом асистент кафедри.
 • 2015-2018 р.р. асистент кафедри зварювання.
 • У 2017 році захистив кандидатську дисертацію. З 2018р. по даний час доцент кафедри зварювання.

Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Основи проектування електронних курсів». Центр дистанційного навчання ІФНТУНГ, наказ №190 від 30.10.2017р.

Стажування на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій фізико-технічного факультету ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" з 23.09.-04.11.19 р.. Тема: "Ознайомлення з сучасними методами дослідження структурного складу та фізико-мехаічних властивостей дуго-паяних з'єднань CuSi3 та CuAl8". Тривалість стажування 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Довідка № 01-23/230 від 11.11.2019 р.

У 2018 році отримав сертифікат на рівень володіння польською мовою В2 в рамках Європейського освітнього проекту "The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice" у вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова (Республіка Польща).

У 2020 році взяв участь в роботі міжнародної наукової конференції: IV International Scientific-Technical Conference. Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. 6–8 February 2020, Kielce Poland.

Є автором 28 наукових праць, 24 методичних посібників, 2 дистанційних курсів.

Навчальна робота

Проектування зварних конструкцій;

Ремонт трубопроводів і конструкцій;

Практикум по зварюванню;

САПР у зварюванні;

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення технології ремонту польових магістральних трубопроводів», 2017р.

Напрямки наукової діяльності: Удосконалення технологій ремонту трубопроводів; Дослідження напружено-деформованого стану трубопроводів;  CAD – моделювання та інженерні розрахунки зварних конструкцій.

https://scholar.google.com/citations?user=YM7fFWEAAAAJ&hl=uk

Вибрані публікації

jpg

 

 

 1. Matviienkiv O., Prysyazhnyuk P., Myndiuk V. Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using. Eastern-European of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 81. № 3/5. Р. 51–54. (включено до баз: Scopus)
 2. Матвієнків О. М. Удосконалення технології виготовлення та ремонту збірно-розбірних трубопроводів. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 4/1(30). С. 4–8.
 3. Матвієнків О. М. Збереження захисного покриття при з'єднанні оцинкованих труб дуговим паянням. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ. 2016. № 4 (61). С. 7–13.
 4. Матвієнків О. М., Шлапак Л.С. Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з’єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2017. № 1 (42).     С. 80-87.
 5. Шлапак Л.С., Матвієнків О.М., Костів В.В., Циганчук В.В. Оцінка працездатності об’ємної муфти з наповнювачем для ремонту газопроводів. Нафтогазова галузь України. Київ. 2018. № 5. С. 31-34
 6. Tsyganchuk V. V., Shlapak L. S., Matviienkiv O. M., & Sydor P. Y. Remote monitoring of gas pipelines on the basis of magnetic elastic sensors of mechanical voltage. JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING. 2019. Vol. 6 (2), P. 48-55. https://doi.org/10.31471/2311-1399-2019-2(12)-48-55
 7. Panchuk M., Matviienkiv O., Shlapak, L., Szkodo M., Kiełczynski W., Panchuk A. Quality increase for single-welded joints of thin-walled structures by means of simulation modelling. Rev. Metal. 2019. Vol. 55(4): P.158. https://doi.org/10.3989/revmetalm.158 (включено до баз: Scopus)
 8. Матвієнків О., Циганчук В., & Мельник А. Ремонт поверхневих дефектів на діючих трубопроводах mig/mag зварюванням в імпульсному режимі. Вісник Вінницького політехнічного інституту, Vol. 2, P. 82-88. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-82-88
 9. Ivanov P., Prysyazhnyuk P., Lutsak D., Matviienkiv O. Improvement of abrasion resistance of production equipment Wear parts by hardfacing with flux-cored wires containing boron carbide/metal powder reaction mixtures. Management Systems In Production Engineering. Vol. 28, Issue 3, pp. 178-183. DOI 10.2478/mspe-2020-0026 (включено до баз: Scopus)
 10. Tsyhanchuk V. V., Shlapak L. S., & Matviienki O. M. Monitoring of tension state of pipelines by magnetic anisoтropic method. Oil and Gas Power Engineering,  Vol. 1(33), P. 47-55. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2020-1(33)-47-55
Контакти

Olegmatvienkiv@gmail.com