МИХАЙЛЮК Василь Володимирович

Михайлюк
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

Обладнання нафтових і газових промислів

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (Інженер-механік)

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

Місце роботи, посада

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Наукові інтереси

Імітаційне моделювання конструкцій нафтогазових машин та обладнання

ORCID ID: 0000-0002-3329-2068

Загальна інформація

У 2001 р. закінчив Калуський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості».У 2005 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів». Цього ж року працював слюсарем-ремонтником 6 розряду у КП «Тепловодосервіс» (м. Калуш). Протягом 2006-2008 р. навчався в аспірантурі ІФНТУНГ та після її закінчення працював асистентом кафедри нафтогазової гідромеханіки. У 2009 р. переведений на посаду асистента кафедри нафтогазового обладнання. 2013 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2014 р. – доцент кафедри нафтогазового обладнання. У 2010, 2011, 2014 та 2020 р – відповідальний секретар відбіркової приймальної комісії ІІМ ІФНТУНГ.

 

Навчальна робота

1 Основи моделювання.
2 Проектування гідроприводу.
3.Технічне обслуговування нафтогазового обладнання.
4.Моделювання в проектуванні машин.
5.Моделювання фізичних процесів і явищ у нафтогазовій справі.
6.Інформаційно-програмне забезпечення науково-дослідних робіт для оптимізації нафтогазового обладнання.
7.Комп’ютерне моделювання нафтогазових машин та обладнання.

 

Наукова діяльність

Тема дисертації –  Підвищення ефективності експлуатації різьбових з’єднань насосних штанг (2013р).
Напрям наукової роботи:  підвищення ефективності експлуатації різьбових з’єднань. Імітаційне моделювання конструкцій нафтогазових машин та обладнання.
Автор 8 патентів на винаходи, серед яких:

Патенти:
1. Патент № 86814, Україна, В25В 23/14. Ключ гайковий динамометричний / Патентовласник Івано-Фрнаківський національний технічний університет нафти і газу // Михайлюк Василь Володимирович (UA); Шостаківський Ігор Іванович (UA) - а200613771; Заявл. 25.12.2006; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10. – 3 с. 
2. Патент №77955, Україна, В01F 3/04 Піногенеруючий пристрій багатосопловий // Савик Василь Миколайович (UA); Лях Михайло Михайлович (UA), Михайлюк Василь Володимирович (UA) - u201205435; Заявл. 03.05.2012; Опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 5 с.
3. Патент № 125921, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство ""Завод обважнених бурильних і ведучих труб"", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800265; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
4 Патент № 125922, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство ""Завод обважнених бурильних і ведучих труб"", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800266; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
5 Патент № 125915, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство ""Завод обважнених бурильних і ведучих труб"", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201713152; Заявл. 29.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. – 4 с.
6. Патент на корисну модель № 137086, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA); Єрьоміна Олена Борисівна (UA); Артим Володимир Іванович (UA); Михайлюк Василь Володимирович (UA); Дейнега Руслан Олександрович (UA); Фафлей Олег Ярославович (UA) – u2019 07819; Заявл. 10.07.2019; Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18. – 5 с.
7. Патент на корисну модель № 138393, Україна, F04B53/00 F04C15/00 F16J1/00. Поршень насоса / Патентовласник ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA) // Концур Іван Федорович (UA); Лях Михайло Михайлович (UA); Михайлюк Василь Володимирович (UA); Дейнега Руслан Олександрович (UA); Лях Василь-Данило Михайлович (UA); Станович Василь Володимирович (UA) – u201905373; Заявл. 20.05.2019; Опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22. – 6 с.
8. Патент на корисну модель № 152837, Україна, В03С 3/02. Спосіб виділення рідини і механічних частинок з газового потоку / Патентовласник ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA) // Крижанівський Є.І. (UA); Лях М. М. (UA); Михайлюк В. В. (UA); Маковійчук М.В. (UA); Кучірка Ю.М. (UA); Витриховський Є.А. (UA) – u202200306; Заявл. 25.01.2022; Опубл. 19.04.2023, Бюл. № 16. – 4 с.
9. Патент на корисну модель № 153431, Україна, Е21В 37/00. Шламоуловлювач зворотної циркуляції / Патентовласник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (UA), набережна Гімназійна, буд. 20, м. Харків, 61010 (UA) // Кушнарьов Сергій Іванович (UA), Коцаба Василь Іванович (UA), Семеняка Олександр Григорович (UA), Михайлюк Василь Володимирович (UA),  Ступка Олег Васильович (UA), Ганчук Роман Романович (UA) – u202204626; Заявл. 07.12.2022; Опубл. 05.07.2023.
10. Патент на корисну модель № 151593, Україна, E02B3/10 E02B8/00. САМОДІЮЧИЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПАВОДКОВИМ РОЗЛИВАМ/ Патентовласник ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA) // Мандрик Олег Миколайович (UA), Михайлюк Роман Йосипович (UA), Витриховський Євстахій Андрійович (UA), Михайлюк Василь Володимирович (UA), Шкіца Ярослав Ігорович (UA) – u202200025; Заявл. 04.01.2022; Опубл. 17.08.2022. 
11. Патент на корисну модель № 144638, Україна, E21B10/16 E21B10/18. БУРОВА ГОЛОВКА З РІЗНООРІЄНТОВАНИМИ ГІДРОМОНІТОРНИМИ НАСАДКАМИ/ Патентовласник Білецький Ярослав Семенович (UA), Сенюшкович Микола Володимирович (UA), Михайлюк Василь Володимирович (UA), Савчук Назарій Михайлович (UA) // Білецький Ярослав Семенович (UA), Сенюшкович Микола Володимирович (UA), Михайлюк Василь Володимирович (UA), Савчук Назарій Михайлович (UA) – u202003565; Заявл. 15.06.2020; Опубл. 12.10.2020.

 

 

Вибрані публікації

Автор та співавтор понад 65 наукових публікацій, серед яких:
1. Артим В.І., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з'єднань бурильних труб. Молодий вчений. - 2017. - №11 (51).
2. Федорович, Я. Т.; Михайлюк, В. В.; Дейнега, Р. О.; Воржеінова, А. О. Дослідження протектора насосних штанг. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. – № 1 (62). – С. 25-34.
3. Аналіз сучасних конструкцій замкових з’єднань обважнених бурильних труб / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Нафтогаз. енергетика. – 2017. – № 2(28). – С. 22-30.
4. V. І. ARTYM., O. Y. FAFLEI, V. V. MYKHAILIUK, A. V. SEMENCHUK, R. O. DEINEHA, I. I. YATSYNIAK. FEATURES OF CALCULATION OF DURABILITY OF MACHINE PARTS AND STRUCTURAL ELEMENTS UNDER CONDITIONS OF HIGH ASYMMETRIC LOW-AMPLITUDE LOADS. JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE. - 2018. - №1 VOL.2. - P. 47-57.
5. Вдосконалення та дослідження різьбового зєднання насосних штанг / В.В. Михайлюк, А.Р. Юрич, Р.О. Дейнега, Р.С.Кравчук, Р.А. Пінчак, Б.В. Харламов, // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2018. - № 1(44). – С. 81-86.
6. Імітаційне моделювання зношування елементів дроселя фонтанної арматури / Федорович Я.Т., Лях М.М., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Коваль Б.І. // Науковий вісник ІФНТУНГ 2019. № 1(46), с. 53-61.
7.  A. Dzhus. The use of simulation modeling in the design of elements of annular preventers / A. Dzhus, L. Romanyshyn, V. Mykhailiuk, Y. Mosora/ New Trends in Production Engineering. MONOGRAPH. – 2019 p. 295-303. DOI 10.2478/ntpe-2019-0031.
8. Концур І.Ф., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Фафлей О.Я., Репало Д.С., Станович В.В. Дослідження та модернізація конструкції клапанного вузла бурового насоса. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2020 - №1(48) – С. 86-92.
9. Фафлей , О. Я. ., Дейнега, Р. О. ., Михайлюк , В. В. . ., Семенчук , А. В. . ., & Звір , Б. І. . . (2020). Оцінка ефективності свердловинного фільтра застосуванням імітаційного моделювання. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(75), 24–31. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-2(75)-24-31.
10. Дейнега Р.О., Чумаченко Я.В., Фафлей О.Я., Мельник В.О., Михайлюк В.В., Ященко Д.О. (2020). Особливості дослідження зношування елементів фонтанних арматур методом імітаційного моделювання. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, №1(74), 45–52. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-45-52.
11. Білецький, Я. С., Шимко, Т. Я., Білецька, І. Я., Сенюшкович, М. В., Михайлюк, В. В., & Дейнега, Р. О. .. Дослідження гідродинамічних параметрів та модернізація елементів бурового долота PDC. Нафтогазова енергетика, 2020. №2(34), - С. 46–55. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2020-2(34)-46-55.
12. Копей Б. В., Михайлюк В. В., Бакун Б. Дослідження з’єднань вуглепластикових стрижнів зі сталевими головками при дії навантажень згину. Нафтогазова енергетика, (2(36), 68–79. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-2(36)-68-79. 
13. Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В., Процюк Г. Я., Мельник В. О., Файдаш Є. М. Аналіз та вдосконалення конструкції безрізьбового з’єднання насосних штанг. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(50), 34–41. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-1(50)-34-41. 
14. Михайлюк В. В., Чудик І. І., Мосора, Ю. Р. Про можливість застосування імітаційного моделювання для дослідження та проєктування ущільнювачів універсальних превенторів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(50), 53–61. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-1(50)-53-61.
15. Фафлей О. Я., Рачкевич Р. В., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Різничук А. І., Кравчук Р. С. Особливості дослідження різьбових з’єднань за допомогою методу кінцевих елементів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(50), 62–69. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-1(50)-62-69. 16. Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В., Мельник В. О., Шатан М. В., Пригоровський О. В. Дослідження впливу розміщення основної площини різьби на напружено-деформований стан замкового різьбового з’єднання елементів бурильної колони. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (2(51), 66–72. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-2(51)-66-72. 
17. Vasyl MYKHAILIUK, Oleh FAFLEY, Ruslan DEYNEGA, Yurii MOSORA Simulation features of the impeller in a centrifugal pump. Mining Machines, 2022, Vol. 40 Issue 1, pp. 1-7.

Контакти

myhajlyukv@ukr.net