Федоришин Дмитро Дмитрович

Додаткова інформація
Фото Федоришин ДД
Alma mater

Івано-Франківський інститу нафти і газу, 1974

Спеціальність

Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

Доктор геологічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Завідувач кафедри нафтогазової геофізики

Наукові інтереси

Системи інтерпретації результатів геофізичних свердловинних досліджень.

Державні нагороди

Фундаментальні наукові доробки Д.Д. Федоришина відзначено міжнародною організацією авторів наукових відкриттів (дипл. № 384 від 25.11.2009 р. медаллю ім. П. Капіци) за відкриття в області наук про Землю, Міжнародною асоціацією геофізичних досліджень свердловин нагороджений медаллю Камарова І. , нагороджений відзнаками Державної геологічної служби України – медаллю В.І. Лучицького та медаллю Л.І. Лутучіна.

Загальна інформація

Народився 15.06.1951 р. в с. Перерісль Івано-Франківської області.

Середню освіту здобув у Переріслянській середній школі, яку закінчив у 1968 р.

У період 1968 - 1969 працював в ремонтно-механічній дільниці Івано-Франківського паровозоремонтного заводу.

З 1969 р. по 1974 р. навчався на геологорозвідувальному факультеті ІФІНГ, який закінчив у 1974 р, отримавши диплом за спеціальністю гірничий інженер-геофізик.

Трудову діяльність за спеціальністю розпочав в Ухтинській геофізичній експедиції в Нарянмарській партії на посаді інженера-геофізика ремонту геофізичної апаратури.

З 1980-1981 р. – старший геофізик польової  геофізичної партії.

1981-1994 - завідуючий галузевої науково-дослідної лабораторії №6.

1994-2016 завідувач кафедри ГДС.

З 2016 завідувач кафедри нафтогазової геофізики.

Д.Д. Федоришин – академік Української нафтогазової академії, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальності: “Геофізика” та “Геологія”,  Член спеціалізованої вченої ради інститут геології, геохімії горючих копалин, із захисту кандидатських та докторських дисертацій з геології нафти і газу, член редколегії ,,Наукового вісника” ІФНТУНГ та журналу ,,Розвідка та розробка нафти і газу”.

Навчальна робота

Промислова геофізика, Геофізичні дослідження свердловин, Петрофізика, Методологія наукових досліджень в геофізиці, Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

 

Підвищення кваліфікації:

Наукова діяльність

2000 р. захист докторської дисертації “Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції)”

Напрями наукової діяльності: Удосконалення систем інтерпретації результатів геофізичних свердловинних досліджень та створення петрофізичного забезпечення  обробки даних геолого-геофізичних вимірювань.

Автор більше 180 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників, тлумачних словників.

Вибрані публікації

У наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus/Web of Science:

1. Fedoryshyn, D.D., Piatkovska, I.O., Trubenko, O.N., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. Improved methods of allocation reservoir rock from complex constructed geological sections by using mathematical statistics. 17th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects 2018. Kiev, Ukraine 14-17 May 2018. р. 5.

2. Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. The factors of increased radioactivity in Neogene deposits within Bilche-Volytska zone precarpathian foredeep. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018.  р. 4.

3. Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.N., Piatkovska, I.O., Fedoryshyn, S.D., Trubenko, A.O. Criterion signs of oil and gas prospects in the rift zones. 12th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Kiev, Ukraine 13-16 November 2018. р. 4. Федоришин Д.Д. Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам’яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія“. Киїів:  – 2018. – № 2(81). – С. 39–43.

5. D.D. Fedoryshyn, O.N. Trubenko, I.O. Piatkovska, S.D. Fedoryshyn Improvement the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (woc) and gas-water contact (gwc) by the results of neutron and electric methods / Geodynamics, JGD. 2019; 1(26)2019, № 1(26) : p. 90-95.

6. Федоришин Д.Д. Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин, Я. М. Коваль, Я.М. Фтемов// Геодинаміка. – Львів: Львівська політехніка. – 2016. № 2(21). – 134-144 с.

У наукових фахових виданнях України:

1. Федоришин Д.Д. Використання результатів акустичних та нейтронних досліджень при виділенні газоносних покладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища [Текст] / Д.Д. Федоришин, В.В. Федорів // Нафтогазова галузь. – Київ. – 2019. – № 1. – С. 3-9.

2. Федоришин Д.Д. Геолого-петрофізична характеристика олігоценово-нижньоміоценового комплексу за результатами геофізичних досліджень / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. –2015. №4 (57). С.-7-11.

3. Федоришин Д.Д. Геолого-геофізичні чинники низькоомно-сті порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину / Д.Д. Федоришин., О.М. Трубенко, Я.М. Фтемов, Я.С. Витвицькии,С.Д. Федоришин, В.В.Федорів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2016.– № 2 (59). С. 37 – 44.

4. Федоришин Д.Д. Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин, Я. М. Коваль, Я.М. Фтемов// Геодинаміка. – Львів: Львівська політехніка. – 2016. № 2(21). – 134-144 с.

5. Федоришин Д.Д. Особливості геологічної будови неогено-вих відкладів за результатами ядерно-фізичних методів /  Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.– 2017. №1 (62). – 43 – 49 с.

6. Федоришин Д.Д. Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам’яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія“. Киів:  – 2018. – № 2(81). – С. 39–43.

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: dmytro.fedoryshyn@nung.edu.ua