Ільків Євген Юрійович

Додаткова інформація
Ільків Євген Юрійович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу.

 

Спеціальність

прикладна геодезія 

 

Кваліфікаційний рівень

інженер-геодезист 

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 1990 р.

 

Вчене звання

Доцент по кафедрі інженерної геодезії, 1999 р.

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, доцент кафедри геодезії та землеустрою

 

Наукові інтереси

 

 -    геодезичне забезпечення надійної експлуатації газотранспортної системи України; 
-    інвентаризація земель населених пунктів;
-    дослідження проблемних питань щодо ДГМ України;
-    дослідження питань щодо межових знаків. 

Державні нагороди

 

-    грамоти Головного управління геодезії, картографії та кадастру і геодезичної служби України;
-    грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
-    грамота Івано-Франківської обласної профспілкової організації;
-    грамоти ІФНТУНГ за високі досягнення в науковій і педагогічній діяльності;
-    грамоти ІФНТУНГ за керівництво студентською науковою роботою (3-є місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, двічі: 2020, 2021);
-    грамота ІФНТУНГ за перше місце в конкурсі на кращий навчальний посібник університету;
-    грамота ІФНТУНГ за третє місце в конкурсі на кращий підручник університету;
-    медалі «За заслуги в геодезії і картографії»;
-    медаль «50 років ІФНТУНГ».
-    медаль «За заслуги перед ІФНТУНГ».

 

Контакти:

Yevhen.ilkiv@nung.edu.ua

Загальна інформація

Доцент кафедри геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук.

Гарант магістерської освітньої програми «Геодезія».

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

Організація і управління виробництвом

Геодезичне приладознавство

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Методологія та методика наукових досліджень

Інвентаризація земель та нерухомості

Наукова діяльність

•    Кандидатська дисертація на тему: «Розроблення методів та засобів геодезичного
забезпечення експлуатації газокомпресорних станцій магістральних трубопроводів» (спеціальність 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія).
•    Є автором понад 300-ти наукових та методичних праць, у тому числі 14-ти монографій, підручників та навчальних посібників.


Scopus (Author ID): 57224946391

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0508-8702

Учать у міжнародних проєктах
•    Учасник проєкта «Development of cross-border cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania and Ukraine» (2020-2023 рр.).

Вибрані публікації

Монографії:
1) Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Моніторинг геодезичних пунктів: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 214 с. 
2) Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 181 с. 
3) Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Межові знаки України: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 129 с. 
4) Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В., Нікітенко К. О. Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів: монографія. 2-ге вид., допов. та випр. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 338 с. 
Підручники:
1) Тревого І. С., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю. Державний земельний кадастр: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 280 с. 
2) Тревого І. С., Губар Ю. П., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю. Державний земельний кадастр: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 2-е видання. 423 с. 

Навчальні посібники:
1) Дутчин М. М., Ільків Є. Ю., Біда І. В. Кадастр: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 508 с. 
2) Ільків Є. Ю., Дутчин М. М., Дзьоба О. Г. та ін. Основи земельного права та кадастру: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 320 с. 
3) Дутчин М. М., Ільків Є. Ю. Інвентаризація земель населених пунктів: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 299 с. 
4) Ільків Є. Ю., Лісевич М. П. Організація і управління виробництвом: навчальний посібник. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 121 с. 
5) Дутчин М. М., Ільків Є. Ю. Державний земельний кадастр: навчальний посібник.–Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.– 280 с. 
6) Тревого І. С., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю. Інвентаризації земель та нерухомості: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2016. – 351 с. 
7) Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Геодезичне приладознавство: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. –156 с. 
8) Тревого І. С., Дутчин М. М., Ільків Є. Ю., Біда І. В. Ґрунтознавство з основами меліорації: навчальний посібник / Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 247 с. 

Публікації, які індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS:
-    Research and improvement of bimetal benchmark construction. Trevoho, I., Ilkiv, E., Halyarnyk, M., Kukhtar, D., Hrushko, O. International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2022, 2022
-    Scientific fundamentals of agricultural landscapes optimization and planning with the use of GIS technologies. Trevoho, I., Prykhodko, M., Ilkiv, E., Halyarnyk, M., Yershov, M. International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2021, 2021
-    Application of GIS technologies for assessment of anthropogenic changes in the basins of the main rivers of Ivano-Frankivsk region and ways to optimize the nature use. Trevoho, I., Prykhodko, M., Ilkiv, E., Halyarnyk, M., Yershov, M. International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2021, 2021
-    The foundation subsidence of the tower-type structures. Trevoho, I., Ilkiv, E., Halyarnyk, M., Hrushko, O. International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2021, 2021
-    Geophysical monitoring of geospatial data infrastructure as a component of the state environmental monitoring system. Trevoho, I., Ilkiv, E., Halyarnyk, M., Kukhtar, D.International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2020, 2020

Публікації у фахових та закордонних виданнях:
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. До питання зняття інформації із «закритих» геодезичних пунктів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. ІІ (36), 2018. – C. 25-27. 
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Мязіна Ю. В., Галярник М. В., Про стан пунктів ДГМ України в Івано-Франківській області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. І (37), 2019. – C. 64-68. 
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Аналіз сучасного стану ДГМ України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. IІ (38 ), 2019. – C. 54-61.
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Галярник М. В. Вплив історичних факторів на трансформацію межoвих знаків в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. I (39 ), 2020. – C. 139-147.
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., А. Дрбал, Галярник М. В. Дослідження технічних характеристик стінових нівелірних знаків у контексті етимології термінів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. I (41), 2021. – C. 55-60.
-    Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В., Галярник М. В. Аналіз забезпечення територій пунктами Державної геодезичної мережі //     Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. IІ (42), 2021. – C. 35-43.
 

Контакти