Гладь Іван Васильович

Гладь І. В.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Електротехнічні системи електроспоживання

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри ЕЕМ

Наукові інтереси

1. Технологія віртуальних приладів в електроенергетиці.

2. Підвищення надійності та ефективності функціонування електрообладнання систем електропостачання.

3. Захист електрообладнання від грозових та комутаційних перенапруг.

Загальна інформація

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. Інженер кафедри Електропостачання та електрообладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2000-2001 р.р.

2. Асистент кафедри Електропостачання та електрообладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2001-2002 р.р.

3. Аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2002-2004 р.р.

4. Асистент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2004-2006 р.р.

5. Доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,  з 2006 року.

6. Заступник декана факультету  електрифікації та інформаційно- вимірювальних технологій (2010-2015 рр.)

7. Член спеціалізованої вченої  ради із захисту дисертацій К 20.052.03 та К.05.052.05.

8. Керівник лабораторії захисту та комерціалізації інтелектуальної власності ІФНТУНГ

Завершені наукові розробки

1. Участь у науково – дослідній темі Д-4-01Ф ”Розробка методики та засобів по оцінці, прогнозуванні та екологічному моніторингу електрообладнання бурових установок і забезпечення його надійності" номер державної реєстрації 0101U001664”, 2004 р. Розроблений експериментальний зразок системи контролю енергетичних параметрів електробурів СКЕП-2, впроваджений у Прикарпатському управлінні бурових робіт.

2. Держбюджетна тема “Розроблення методології оптимізації витрат енергоресурсів у вищих навчальних закладах МОН України (на прикладі ІФНТУНГ”, 2008 р.

Навчальна робота

Електричні машини

Електричні апарати

Зварювальні джерела живлення

Основи електрифікації електротехнічних комплексів

Наукова діяльність

Аспірантура - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, роки навчання 2002-2004, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук з 2005 р.; ДК № 032220, 15.12.2005 р.

Вчені звання, роки присвоєння. - Доцент, 2009 р. ДЦ № 020817, 23.12.2008р.

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - Забезпечення надійності електробурового обладнанняпри бурінні свердловин. Місце захисту – Вінницький національний технічний університет.

Наукове керівництво канд.техн. наук
1. Бацала Я.В. (2019),

Патенти:

1. Пат. 113027 UA, МПК F24J 2/04 (2006.01) Плоский сонячний колектор  [Текст] / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В., Бацала Я. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна    – № u 201606384 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1, 2017 р.

2. Пат. 118430 UA, МПК F24J 2/04 (2006.01) Плоский сонячний колектор з гнучкими патрубками  [Текст] / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна  – № u 201701459 ; заявл. 16.02.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15, 2017 р.

3. Пат. 131668 UA, МПК F28D 7/10 (2006.01) Теплообмінник «Гофрована труба в трубі»  [Текст] / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В., Кузенко А. О. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна  – № u 201808031 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2, 2019 р.

4. Пат. 131717 UA, МПК F04D 15/00 (2006): Пристрій керування подачею циркуляційного насоса геліосистеми  [Текст] / Мандрик І. О., Іванов В. І., Гладь І. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна  – № u 201808326 ; заявл. 30.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2, 2019 р.

5. Пат. 132429 UA, МПК F04B 51/00 (2006): Спосіб діагностування технічного стану штангового насосного обладнання  [Текст] / Харун В. Р., Райтер П. М., Джус А. П., Гладь І. В. ; заявник Харун В. Р., Райтер П. М., Джус А. П., Гладь І. В.  – № u 201809694 ; заявл. 27.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4, 2019 р.

Вибрані публікації

1. Inproving a technique for the estimation and adjustment of counterbalance of sucker-rod pumping units’ drives. / V. Kharun, A. Dzhus, I. Gladj, P. Raiter, T. Yatsiv, N. Hedzyk, o. Hryhoruk, S. Kasatkin // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. - № 6/1 (96). – С. 40-46. (Scopus) v._r._harun_a._p._dzhus_i._v._glad_p._m._rayter_t._v._yaciv_n._m._gedzyk_o._o._grygoruk_s._v._kasatkin_2018.pdf
2. M.Fedoriv Increasing reliability and energy efficiency of electrically driven drilling units. / M.Y.Fedoriv, I.V.Gladj, I.D.Galushchak,Y.V.Batsala // Науковий вісник НГУ. -2017. -№2. -С. 93-98. (Scopus). Підвищення надійності та енергоефективності електроприводних бурильних установок.

3. M.Y.Fedoriv, I.V.Gladj, I.D.Galushchak, I. M. Mykhailiv Система електропостачання електробура з ланкою постійного струму  // Науковий вісник . НГУ, -2020. -№1. -С. 94-99. (Scopus). 01_2020_fedoriv.pdf
4. Федорів М.Й. Модернізація системи струмопідворду двигуна електробура / Федорів М.Й., Михайлів І.М, Галущак І.Д., Гладь І.В. // Scientific World  Journal. Іssue №15, p 19. Yolnat PE,  Minsk, Belarus. - 2017. (Index Copernicus).

4. Ya.V.Batsala, I.V.Hlad, I.I.Yaremak, O.I.Kiianiuk Mathematical model for forecasting the process of electric power generation by photoelectric stations  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 111 - 116. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/111  SCOPUS

http://orcid.org/0000-0002-8247-655X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=m9V6v84AAAAJ&hl=uk&oi=sra

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194410195

Індекс Хірша - 1.

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/IV-Gladj-2129382201

Основні методичні праці:

1. Романюк Ю.Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням: конспект лекцій / 2-ге вид. перер. і доп. //  Ю.Ф. Романюк, І.В. Гладь. - ІФНТУНГ: 2016.- 247 с.
2. Гладь І. В., Бацала Я. В. Основи енергоефективності. Конспект лекцій.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 194 с.
 3. Гладь І.В., Николин П.М., Кіянюк О.І. Електрифікація технологічних комплексів НГП: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.- 90 с.

4. Галущак І. Д., Гладь І. В., Михайлів М. І., Михайлів І. М., Кіянюк О. І., М. Й. Федорів Проблема підвищення надійності та зменшення техногенного впливу на довкілля бурильних установок // Глобалізація сучасних наукових досліджень 2019: Научный мир, 2019: Монографія.- 168с.

Контакти