Шекета Василь Іванович

Завідувач кафедри Шекета Василь Іванович
Alma mater

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Спеціальність

 Математика

Кваліфікаційний рівень

Викладач

Науковий ступінь

Доктор технічних наук з інформаційних технологій

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і  газу

Завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Інтелектуальні системи, системи на основі знань

Навчальна робота

«Програмування мовою Java», «Моделювання ІТ-інновацій», «Об'єктно-орієнтоване програмування»,

 «Алгоритми та структури даних

Наукова діяльність

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити як інструмент підтримки діалогу з користувачем в інформаційних системах на основі баз даних і знань / В. І. Шекета // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2003. – Т. 8, № 4. – С. 113–119.

Шекета В. І. Інформаційно-пошукові задачі на основі обмежень для нафтогазової предметної області / В. І. Шекета // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2003. – № 3 (27). –           С. 167–172.

Шекета В. І. Аналіз еластичних семантик шаблонів виклику модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – Т. 9, № 1. – С. 117–122.

Шекета В. І. Побудова інформаційної предикатної схеми, як середовища виконання трансформації запитів користувача по напівструктурованій інформації нафтогазової предметної області / В. І. Шекета // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – (Серія «Технічні науки»). – 2003. – № 2 (6). – С. 50–57.

Шекета В. І. Побудова предикатних запитів та їх модифікація / В. І. Шекета // Науковий вісник Кременчуцького інституту економіки та нових технологій ім. Ю.І. Кравченка. – 2004. – № 1–2 (4-5). – С. 196–201.

Шекета В. І. Використання еластичних семантик модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань / В. І. Шекета // Вісник Технологічного університету Поділля. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 1, Ч. 1(58). – С. 128–132.

Шекета В. І. Автоматизація процесів обробки інформаційних потоків в нафтогазовій предметній області шляхом модифікації предикатних запитів / В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, Т. В. Дитко // Вісник Технологічного університету Поділля. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 2, Ч. 1, Т. 3 (60). – С. 32–36.

Шекета В. І. Використання домена логічних програм для представлення  абстрактних типів даних модифікаційних запитів / В. І. Шекета // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – Т. 9, № 2. – С. 129–135.

Шекета В. І. Використання необхідної модифікації, як інструменту трансформації баз знань нафтогазової предметної області / В. І. Шекета // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – (Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»). – 2003. – Вип. 70. – С. 39–46.

Шекета В. І. Дослідження позитивних і структурних систем обмежень для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Збірник наукових праць національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 2, № 19. –        С. 91–98.

Шекета В. І. Дослідження семантики модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань нафтогазової предметної області / В. І. Шекета // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 1 (7). – С. 54–59.

Шекета В. І. Ініціалізація еластичних семантик над простором Гербранда для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2003. – № 2 (22). – С. 13–18.

Шекета В. І. Аналіз семантики шаблонів виклику модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань / В. І. Шекета // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – (Серія «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології»). – 2003. – № 496. – С. 217– 228.

Шекета В. І. Застосування процедури append при аналізі абстрактних типів даних модифікаційних запитів / В. І. Шекета // Автоматика, автоматизація, електротехнічні комплекси і системи (ААЕКС). – 2004. – № 1 (13). – С. 106–114.

Шекета В. І. Аналіз властивостей модифікаційних предикатних запитів на основі абстрактних алгоритмів / В. І. Шекета // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2004. – № 4 (27). – С. 56–60.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити / В. І. Шекета // Проблеми програмування. – 2004. – № 2–3. – С. 339–343.

Шекета В. І. Прийняття рішень при модифікації предикатних запитів / В. І. Шекета // Штучний інтелект. – 2004. – № 3. – С. 392–404.

Шекета В. І. Дослідження коректних трансформацій інформаційної предикатної схеми на множині об’єктів нафтогазової предметної області / В. І. Шекета // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 3 (9). – С. 85–90.

Sheketa V. I. Scaling of user predicate queries facilities in distributed information systems of oil & gas subject domain / V. I. Sheketa // Herald of the Kremenchug State Polytechnic University. – 2004. – N 5 (28). – P. 28–31.

Шекета В. І. Побудова системи абстрактних типів і системи обмежень модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І. Шекета // Вісник СевДТУ. – (Серія «Інформатика, електроніка, зв’язок»). – 2004. – Вип. 60. – С. 58–64.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити, як множина логічних Рrolog-програм з обмеженнями / В. І. Шекета // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2004. – № 1 (11). – С. 114–117.

Шекета В. І. Категоріальна інтерпретація модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Труды Одесского политехнического университета. – (Серія «Технічні науки»). – 2005. – Вип.1 (23). – С. 92–98. (Індексується в RSCI-РIНЦ).

Шекета В. І. Абстрактний аналіз домену змінних модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета, В. В. Бандура, Н. В. Сабат // Вісник Хмельницького національного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2005. –   № 4, Ч. 1, Т.1 (68). – С. 266–270.

Шекета В. І. Побудова формальної моделі модифікаційних предикатних запитів в рамках категорійної дедукції / В. І. Шекета // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – (Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»). – 2004. – № 521. – С.112–120.

Шекета В. І. Побудова домену низспадно замкнутих множин підстановок для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 2 (29). – С. 217–223.

Шекета В. І. Алгоритми лінійного уточнення доменів модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 3 (30). –          С. 124–131.

Шекета В. І. Побудова збірної семантики для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 1. – С. 10–15.

Шекета В. І. Дослідження абстрактних операцій на множині позитивних і структурних систем обмежень для модифікаційних запитів / В. І. Шекета // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 2. – С. 90–95.

Шекета В. І. Дослідження локальних властивостей змінних модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2004. – № 3. – С. 13–19.

Шекета В. І. Побудова моделі модифікаційних предикатних запитів на основі синтаксичної категорійної стратегії / В. І. Шекета // Бионика интеллекта. – 2004. – № 1 (61). –  С. 111–115.

Шекета В. І. Дослідження категорійної моделі модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Науковий журнал Вінницького національного технічного університету. – 2005. – № 4 (61). – С. 69–77. (Індексується в RSCI-РIНЦ).

Шeкета В. І. Побудова доменa для аналізу зв’язаності змінних модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета, Р. М. Федорак, Л. М. Гобир // Вісник Хмельницького національного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2005. – Т. 1 (76), № 6. – С. 179–185.

Шeкета В. І. Редукційний підхід до зменшення комплексності абстрактного аналізу домену модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета,    Р. М. Федорак, В. В. Бандура // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2005. – № 5 (34). – С.10–15.

Шекета В. І. Дослідження розділення змінних модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета, В. В. Бандура, Р. М. Федорак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005. – № 1 (25). – С. 185–194.

Шекета В. І. Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І. Шекета, Л. М. Гобир // Вісник ВПІ. – 2005. – № 6 (63). – С. 206 –214. (Індексується в RSCI-РIНЦ).

Шекета В. І. Дослідження повноти істинності в синтаксичних категорійних стратегіях модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукр. межведомственный научно-техн. сб. – Харьковкий национальный университет радиоэлектроники. – 2005. – Вип. 132. – С. 34–43.

Шекета В. І. Дослідження Y-семантик для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Радиоэлектроника и інформатика. – 2005. – № 4 (33). –          С. 116–122.

Шекета В. І. Застосування премоноїдної дедукції в семантичних стратегіях  модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – (Серия «Информатика и моделирование»). – 2005. – № 56. – С. 121–136. (Індексується в RSCI–РIНЦ).

Шекета В. І. Дослідження  моделі модифікаційних предикатних запитів на основі премоноїдних стратегій / В. І. Шекета // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – (Серия «Новые решения в современных технологиях»). – 2005. – № 57. – С. 10–21.

Шекета В. І. Побудова домену збірної семантики для модифікаційних предикатних запитів над простором Гербранда / В. І. Шекета, Б. В. Клим, Н. В. Сабат // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – № 1 (36). – С. 22–26.

Шекета В. І. Інтерпретація предикатних запитів на основі премоноїдної дедукції в семантичній стратегії і системі обмежень / В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, Р. І. Храбатин // Науковий журнал «Проблеми програмування» інституту програмних систем НАН України. – 2006. – № 2–3. – С. 436–444.

Шекета В. І. Побудова моделі модифікаційних предикатних запитів на основі премоноїдних категорійних структур / В. І. Шекета // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – (Серия «Системный анализ, управление и информационные технологии»). – 2005. – № 59. – С. 93–104.

Шекета В. І. Аналіз абстрактних типів даних для модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2005. – № 543. – С. 103–112.

Випасняк Л. І. Використання коефіцієнтів впевненості при побудові предикатних запитів на основі шаблонів JAVA-JESS / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета, М. Я. Бестильний // Вісник Хмельницького національного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2007. – Т. 2. – С. 43–46.

Випасняк Л. І. Імплементація CSP-концепцій для інтелектуального аналізу даних нафтогазової предметної області / Л. І. Випасняк, Б. І. Шпакодрай, В. І. Шекета // Проблеми програмування. – 2008. – № 2–3.– С. 355–360.

Випасняк Л.І. Моделювання інформаційно-пошукових задач на основі обмежень засобами графових інтерпретацій та предикатних схем / Л. І. Випасняк,   В. І. Шекета, М. Я. Бестильний // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2008. – Вип. 2 (31). – С. 114–118.

Вовк Р. Б. Формалізація сумарної моделі студента в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета // Вісник Хмельницького національного університету. – (Серія «Технічні науки»). – 2009. –   Т. 2. – С. 242–248.

Випасняк Л. І. Графова інтерпретація інформаційних систем на основі баз даних та знань у рамках концепції задоволення обмежень та правил / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета // Математичні машини і системи. – 2010. – № 4. – С. 82–88. (Індексується в RSCI-РIНЦ).

Вовк Р. Б. Контроль станів технологічного процесу буріння на основі теорії задоволення обмежень / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета, В. Р. Процюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 3 (25). – С. 138–144.

Демчина М. М. Формальні методи інтерпретації даних та знань про нафтогазові об’єкти / М. М. Демчина, В. Р. Процюк, В. І. Шекета // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – № 1 (27). – С. 100–108.

Вовк Р. Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета // Нафтогазова енергетика. – (Серія «Наука і сучасні технології»). – 2011. – № 3 (16). – С. 108–120.

Вовк Р. Б. Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах / Р. Б. Вовк, В. Р. Процюк, В. І. Шекета // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – (Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»). – 2011. – № 694. – С. 189–199.

Вовк Р. Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета, В. Д. Мельник // Методи і прилади контролю якості. – 2012. – № 29. – С. 119 – 129.

Демчина М. М. Моделювання нафтогазової предметної області на основі фреймово-продукційного підходу / М. М. Демчина, В. Р. Процюк, В. І. Шекета // Збірник наукових праць національного гірничого університету. – 2011. – Т. 1, № 36. – С. 98–105.

Демчина М. М. Система інтелектуальної підтримки прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / М. М. Демчина,  В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин // Штучний інтелект. – 2013. – № 4 (62). – С. 301–312.

Демчина М. М. Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Р. Б. Вовк // Нафтогазова енергетика. – (Серія «Наука і сучасні технології»). – 2013. – № 1 (19). – С. 26–37.

Шекета В. І. Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння / В. І. Шекета, М. М. Демчина, В. Д. Мельник // Нафтогазова енергетика. – 2013. – № 2 (20). – С. 38–50.

Шекета В. І. Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння / В. І. Шекета, В. Д. Мельник, Л. І. Гобир // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 19. – С. 96–116. (Індексується в Index Copernicus).

Юрчишин В. М. Інформаційне моделювання нафтогазових об’єктів / Юрчишин В. М., Шекета В. І., Юрчишин О. В. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010. – 196 с.

Шекета В. I. Побудова трансформацiйних запитiв для iнформацiйних систем на основi баз даних i знань нафтогазової предметної областi / В. І. Шекета // II міжнар. наук.-практ. Internet-конф. «Динамiка наукових дослiджень 2003», (Дніпропетровськ, 20–27 жовтня 2003 р.). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 52–54.

Sheketa V. I. Predicate queries modification, as an tool to work with the knowledgebases of oil&gas subject domain / V. I. Sheketa // Proc. of 6-th International scientific conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science – TCSET’2004», (Lviv-Slavsko, February 24–28, 2004). – Lviv, 2004. – P. 315–319. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити / В. І. Шекета // Проблеми програмування. – 2004. – № 2–3. – С. 339–343.

Шекета В. І. Побудова модифікаційних предикатних запитів для баз знань / В. І. Шекета // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. «Системний аналіз та інформаційні технології», (Київ, 1–3 липня 2004 р.). – Київ, 2004. – С. 235–237.

Шекета В. І. Проблема обробки невизначеності при побудові предикатних запитів / В. І. Шекета, В. Р. Процюк // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», (Львів, 21–23 вересня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 140–141.

Sheketa V. I. Scaling of user predicate queries facilities in distributed information systems of oil&gas subject domain / V. I. Sheketa // Рroc. of the International conference of science and technology «Scalable systems and computer networks design and applications – Scalnet’04», (Kremenchuk, 28–30 September 2004). – Kremenchuk, 2004. – P. 82–87.

Шекета В. И. Модификационные предикатные запросы с коэфициентами увереннности / В. И. Шекета // Материалы Х Юбилейной междунар. научной конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», (Харьков-Туапсе, 28 сентября – 1 октября 2004 г.). – Харьков, 2004. – Ч. 2. – С. 14–16.

Sheketa V. І. Predicate queries modification as an tool for intellectualization of information systems / V. I. Sheketa // Рroc. of the Fourth International Conference «Internet-education-science. – New informational and computer technologies in education and science», (Vinnytsia, 5–9 October 2004). – Vinnytsia, 2004. – P. 495–499.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити, як інструмент роботи з базами знань нафтогазової предметної області / В. І. Шекета, Л. М. Гобир, Т. О. Ваврик // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. Internet-конф. “Наука і освіта 2004”, (Дніпропетровськ, 10–25 лютого 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 29–32.

Шекета В. І. Автоматизація процесів обробки інформаційних потоків в нафтогазовій предметній області шляхом модифікації предикатних запитів /  В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, Т. В. Дитко // Матерали III МНПК «Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів», (Хмельницький, 13–16 травня 2004 р.). – Хмельницький, 2004. – C. 32–36.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити із коефіцієнтами впевненості / В. І. Шекета // Матеріали міжнар. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2004), (Київ, 5–8 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004. – С. 297–305.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити / В. І. Шекета // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології», (Чернівці, 19–21 травня 2004 р.). – Чернівці, 2004. – С. 33–34.

Шекета В. И. Модификационные предикатные запросы с коэфициентами увереннности / В. И. Шекета // Материалы Междунар. научн.-техн. конф. «Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцесорные системы», (Таганрог-Донецк, 20–25 сентября 2004 г.). – Таганрог-Донецк, 2004. – Т. 2. –           С. 183–189.

Шекета В. І. Модифікаційні предикатні запити із коефіцієнтами впевненості / В. І. Шекета // Праці 2-ї міжнар. школи-семінару «Теорія прийняття рішень», (Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.). – Ужгород, 2004. – С. 95–96.

Шекета В. І. Автоматизація прийняття рішень в базах знань нафтогазової предметної області / В. І. Шекета, Г.І. Левицька, А.Ю. Левицький // Матеріали I міжнар. наук.-практ. Internet-конф. “Науковий потенціал світу 2004”, (Дніпропетровськ, 1–15 листопада 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 20–21.

Шекета В. І. Обробка інформації в інформаційних системах шляхом модифікації предикатних запитів / В. І. Шекета, Л. М. Гобир // Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. «Системи і засоби передачі та обробки інформації ССПОИ-2005», (Черкаси, 5–10 вересня 2005 р.). – Черкаси, 2005. – С. 106–108.

Шекета В. І. Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І. Шекета, Л. М. Гобир // Матеріали VIII міжнар. конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)», (Вінниця, 24–27 жовтня 2005 р.). – Вінниця, 2005. – С. 123–124.

Шекета В. И. Применение премоноидной дедукции в семантических стратегиях модификационных предикатных запросив / В. И. Шекета // Материалы V междунар. научн.-техн. конф. «Проблемы информатики и моделирования», (Харьков, 24–26 ноября 2005 г.). – Харьков, 2005. – С. 13–14.

Шекета В. І. Категорійний підхід до формалізації нафтогазової предметної області на основі предикатних схем / В. І. Шекета, Л. І. Випасняк, М. М. Яцишин // Матеріали І міжнар. конф. молодих науковців «CSE – 2006», (Львів, 11–13 жовтня 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 113 – 119.

Sheketa V. І Applicable scaling of user predicate queries in given categorical strategy and restrictions system / V. I. Sheketa, M. Y. Bestylny, R. I. Khrabatyn // Proc. of International scientific conference "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science – TCSET’2006", (Lviv-Slavske, February 28 – March 4 2006). – Lviv, 2006. – P. 34–37. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

Шекета В. І. Побудова мультиагентної моделі інтелектуальної системи для прогнозування неорганічних відкладень / В. І. Шекета, М. М. Яцишин, Л. І. Випасняк, О.Є. Шевчук // Матеріали III міжнар. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2006), (Київ, 5–8 грудня 2006 р.). – Київ, 2006. – С. 147–151.

Шекета В. І. Аналіз модифікаційних предикатних запитів на основі категорійнних структур / В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, Р. І. Храбатин // Матеріали VI міжнар. конф. «Інтелектуальний аналіз інформації» (ІАІ-2006), (Київ, 16–19 травня 2006 р.). – Київ, 2006. – С. 324–333.

Шекета В. І. Інтерпретація предикатних запитів на основі премоноїдної дедукції в семантичній стратегії і системі обмежень / В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, Р. І. Храбатин // Науковий журнал «Проблеми програмування» інституту програмних систем НАН України. – 2006. – № 2–3. – С. 436–444.

Реалізація предикатних запитів в Java-технологіях для інформаційних систем на основі баз даних та знань нафтогазової предметної області / Л. І. Випасняк, О. Є. Шевчук, М. Я. Бестильний, В. І. Шекета // Матеріали IX міжнар. наук.-техн. конф. «Системний аналіз та інформаційні технології», (Київ, 15–19 травня 2007 р.). – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 170.

Випасняк Л.І. Використання коефіцієнтів впевненості при побудові предикатних запитів на основі шаблонів JAVA-JESS / Л.І. Випасняк, В.І. Шекета, М.Я. Бестильний // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів», (Хмельницький, 17–19 травня 2007 р.). – Хмельницький, 2007. – С. 22.

Випасняк Л. І. Інтелектуалізація процедур аналізу даних нафтогазової предметної області засобами інформаційно-пошукових задач на основі обмежень / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета, М. Я. Бестильний // Матеріали 12 міжнар. форуму «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.», (Харків, 1–4 квітня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 186.

Випасняк Л.І. Концепція задоволення обмежень та правил як інструмет інтелектуального аналізу даних нафтогазової предметної області / Л. І. Випасняк,    В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, О. Є. Шевчук // Матеріали VIII міжнар. конф. «Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2008», (Київ, 14–17 травня 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 133.

Випасняк Л. І. Використання логічного програмування з обмеженнями для побудови інформаційних інтелектуальних систем нафтогазової предметної області / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета, М. Я. Бестильний // Матеріали X міжнар. наук.-техн. конф. «Системний аналіз та інформаційні технології», (Київ, 20–24 травня 2008 р.). – К.: НТУУ “КПІ», 2008. – С. 339.

Випасняк Л. І. Імплементація CSP-концепцій для інтелектуального аналізу даних нафтогазової предметної області / Л. І. Випасняк, Б. І. Шпакодрай, В. І. Шекета // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. з програмування «УкрПрограмування-2008», (Київ, 27–29 травня 2008 р.). – К.: Кібернетичний центр НАНУ, 2008. – С. 355–360.

Випасняк Л. І. Моделювання інформаційно-пошукових задач на основі обмежень засобами графових інтерпретацій та предикатних схем / Л. І. Випасняк,   В. І. Шекета, Б. Я. Бестильний // Матеріали Міжнар. конф. по математичному моделюванню МКММ-2008, (Феодосія, 15–20 вересня 2008 р.). – Феодосія, 2008. – С. 114–118.

Випасняк Л. І. Категорійна інтерпретація інформаційно-пошукових задач на основі обмежень та правил / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета, М. Я. Бестильний, О.Є.Шевчук // Матеріали XV міжнар. конф. з автоматичного управління, (Одеса, 23–26 вересня 2008 р.). – Одеса, 2008. – С. 29–32.

Випасняк Л. І. Побудова інтерпретації інформаційно-пошукових задач на основі обмежень та правил / Л. І. Випасняк, В. І. Шекета // Матеріали ІХ міжнар. конф. «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2008), (Вінниця, 21–24 жовтня 2008 р.). – Вінниця, 2008. – С. 15.

Вовк Р. Б. Інтелектуальна тьюторна система на основі бази знань обмежень з мітками / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета // Матеріали III міжнар. конф. молодих вчених «CSE-2009», (Львів, 14–16 травня 2009 р.). – Львів, 2009. – C. 45–48.

Вовк Р. Б. Формалізоване представлення моделі тьюторної системи на основі концепції задоволення обмежень / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета // Матеріали IX міжнар. конф. «Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2009», (Київ, 19–22 травня 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 48–54.

Застосування інтелімедійних інформаційних технологій в навчальному процесі / В. Д. Мельник, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин, О. Б. Гургула // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», (Івано-Франківськ-Яремче, 23–28 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 62–64.

Шекета В. І. Управління процесом інтерпретації інформації про нафтогазові об’єкти на основі нечітких моделей / В. І. Шекета, М. М. Демчина, Л. М. Гобир // Матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. «Математичне та імітаційне моделювання систем», (Чернігів-Жукин, 25–28 червня 2012 р.). – Чернігів, 2012. –   С. 43–46.

Демчина М. М. Формальна методика прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Штучний інтелект. Інтелектуальні системи ШІ-2013», (с.м.т. Кацивелі, АР Крим, 23–27 вересня 2013 р.). – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2013. – С. 162–165.

The Formal Structuring of Subject Domain for oil and Gas Industry IT Applications / M. S. Chesanovskyy, V. I. Sheketa, V. M. Yurchyshyn, T. R. Styslo // XIII International Theoretical and Practical Conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016)», (Lviv-Slavske, 23–26 february, 2016). – Lviv, 2016. – P. 503–505. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation / V. I. Sheketa, M. M. Demchyna, R. B. Vovk, Y. L. Romanyshyn //  XIII International Theoretical and Practical Conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016)», (Lviv-Slavske, 23–26 february 2016). – Lviv, 2016. – P. 476–479. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

The Construction of Technological Problems Cases for the Purpose of Intelligible Control / V. I. Sheketa, V. D. Melnyk, Y. L. Romanyshyn, M. S. Chesanovskyy // ХIIth International Conference «Perspective technologies and methods in MEMS  design (MemsTech’2016)», (Lviv-Polyana, 20–24 th April 2016). – Lviv, 2016. – P. 96–99. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

 

Вибрані публікації

​​​​​​​1. The Construction of Technological Problems Cases for the Purpose of Intelligible Control / V. I. Sheketa, V. D. Melnyk, Y. L. Romanyshyn, M. S. Chesanovskyy // ХIIth International Conference «Perspective technologies and methods in MEMS design (MemsTech’2016)», (Lviv-Polyana, 20–24 th April 2016). – Lviv, 2016. – P. 96–99. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

2. The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation / V. I. Sheketa, M. M. Demchyna, R. B. Vovk, Y. L. Romanyshyn // XIII International Theoretical and Practical Conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016)», (Lviv-Slavske, 23–26 february 2016). – Lviv, 2016. – P. 476–479. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

3. The Formal Structuring of Subject Domain for oil and Gas Industry IT Applications / M. S. Chesanovskyy, V. I. Sheketa, V. M. Yurchyshyn, T. R. Styslo // XIII International Theoretical and Practical Conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016)», (Lviv-Slavske, 23–26 february, 2016). – Lviv, 2016. – P. 503–505. (Індексується в Scopus, Web of Science, IEEE Xplore Digital Library).

4. FORMAL FOUNDATIONS OF CASE-BASED APPROACH FOR DECISION MAKING MODELING IN DRILLING CONTROL // Sheketa V., Romanyshyn Y., Chesanovskyy M., Pikh V. // In proceedings of 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies–ACIT’2019 .– Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC.– 5-7 June 2019.– P.

5. CASE-BASED NOTATIONS FOR TECHNOLOGICAL PROBLEMS SOLVING IN THE KNOWLEDGE-BASED ENVIRONMENT // Sheketa V., Chesanovskyy M., Poteriailo L. , Pikh V. , Romanyshyn Y., Pasyeka M. // in Proceedings of the IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT).– Vol.1.– 17-20 September 2019.– Lviv, Ukraine.– P.10–15 .

6. Y. SOCIAL-COMMUNICATION WEB TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION AS MEANS OF KNOWLEDGE TRANSFER// Romanyshyn Y., Sheketa V. ,

Контакти

vasyl.sheketa@nung.edu.ua

тел. +380 97 337 64 02