Стасюк Роман Богданович

Стасюк Роман Богданович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

Наукові інтереси

Дослідження процесів протікання газу в трубопроводі.

Загальна інформація

Стасюк Роман Богданович, 1989 року народження.
Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у 2011 р. за спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища», та здобув кваліфікацію інженер механік. Кандидат технічних наук з 2015 року. Отримав вчене звання доцента кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ у 2020 році.

Навчальна робота

Обслуговування та ремонт насосних та коспресорних станцій

Спорудження та ремант насосних та коспресорних станцій.

Наукова діяльність

"Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж" 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д20.052.04, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДК № 033145.

Напрям накової  роботи "Діагностування витоків з газових мереж середнього та низького тиску."


Ідентифікатор ORCID

Профіль в Scopus

Профіль у Google Scholar​​​​​​​

 

Вибрані публікації

1. Zamikhovska O. Development of the top level of the automated SCADA system of feeding moisture in the soilvegetative cover / Beley О, Zamikhovska O, Stasuyk R // Technology audit and production reserves– Kharkov – № 4/2(36),2017 – pp. 13-18.ISSN: ‎2226-3780. Index Copernicus/
2. Olijnyk A. Modeling of the filtration processes in a rectangular area soils using the darcy/ Olijnyk A.Shtaier L. Beleі О.Stasyuk R.I. Yasinetska// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies № 6/10 ( 90 ) 2017 p.p 24-30ISSN 1729-3774. SciVerse Scopus.
3. Стасюк Р.Б. Вплив нерівномірності газоспоживання на нестаціонарний процес, викликаний появою витоку газу з газопроводу [Текст] / Р.Б. Стасюк, В.Б. Запухляк, О.І. Белей, Т.Ю. Пиріг, Т.Ф. Тутко // Нафтогазова галузь України. – 2018. – №4. – С. 22-26.
4. Белей О. І. Вплив паводкових вод на екологічну безпеку довкілля [Текст] / О. І. Белей, C. Я. Петрів, О. Ю. Мірзоєва, Р. Б. Стасюк // Методи та прилади контролю якості. – 2018. – №2(41). – С. 58-62.
5. Стасюк Р.Б. Аналіз небезпечної речовини між запірними пристроями трубопровідних систем при виникненні аварійних ситуацій [Текст] / Р.Б. Стасюк, В.Б. Запухляк, Т.Ю. Пиріг, Д.П. Береза. // Розвідка та розробка нафтових і газовихродовищ – 2019. – №3. – С. 22-30.
6. Doroshenko Ya. DEVELOPMENT OF TRENCHLESS TECHNOLOGY OF RECONSTRUCTION OF «PULLING PIG P» PIPELINE COMMUNICATIONS [Text] / Ya. Doroshenko, V. Zapukhliak, K. Poliarush, R. Stasiuk, S. Bagriy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019 – Vol. 2, No 1 (98). – P. 19–29. ISSN(e) 1729-4061 (SCOPUS)
7. Zapukhliak V. MATHEMATICAL MODELING OF UNSTEADY GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATING CONDITIONS UNDER INSUFFICIENT LOADING [Text] / V. Zapukhliak, L. Poberezhny, P. Maruschak, V. Grudz Jr., R. Stasiuk, J. Brezinová, A. Guzanová // Energies. – 2019 – Volume 12, Issue 7 (April-1 2019). – P. 1–14. EISSN 1996-1073 (SCOPUS)
 

Контакти
Кімната 0420. Тел.: 72-71-38

E-mail: stax5552005@gmail.com