Фафлей Олег Ярославович

Фафлей О.
Науковий ступінь

кандидат технічних наук.

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, асистент.

Загальна інформація

Асистент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Працює на кафедрі: з 2017 р.

Напрямки наукових досліджень:

– удосконалення методів розрахунку довговічності елементів бурильної колони при глибокому бурінні;

– оцінка впливу асиметрії циклу напружень на втомну довговічність;

– підвищення ефективності експлуатації різьбових з’єднань ОБТ.

Опублікував 26 наукових праць, серед них 4 патенти на корисну модель.

Брав участь в тематиці № 79/6-28-17 «Розроблення і обґрунтування конструкції двоопорного різьбового з’єднання обважнених бурильних труб».

Вибрані публікації

– Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4(65). – С. 77-87.
– Аналіз сучасних конструкцій замкових з’єднань обважнених бурильних труб / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Нафтогаз. енергетика. – 2017. – № 2(28). – С. 22-30.
– Артим В.І., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб. Молодий вчений. - 2017. - №11 (51). - С. 1043-1047.
 – Дослідження   впливу асиметричного навантаження на кінетику втомних тріщин / О.Я. Фафлей //  Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 1(66). – С. 44-52.
– Артим В. І., Фафлей О. Я., Пенц В. Ф., Карюк А. М. Особливості розрахунку довговічності деталей машин та елементів конструкцій, які працюють в умовах високо асиметричного низькоамплітудного навантаження / В.І. Артим, О.Я. Фафлей, В.Ф.Пенц, А.М. Карюк// Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1 (50). − 2018. − ПолтНТУ. - С. 14-24.
– Патент № 125921, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800265; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125922, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800266; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125915, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201713152; Заявл. 29.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. – 4 с.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, А.В. Семенчук / Удосконалення методів розрахунку довговічності елементів бурильної колони при глибокому бурінні // Міжнародна науково-технічна конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження Івана Пулюя 19–21 травня 2015 року, м. Тернопіль, с.66-68.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, І.Я. Петрик, І.Я. Фафлей / Проектування двоопорних замкових з'єднань бурильних труб // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018 24-27 квітня 2018р. Івано-Франківськ, 2018. – с.182-185.
– О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк / Кінцево-елементний аналіз двоопорних замкових з’єднань бурильних труб // II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція – 2017: матеріали конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі», 2017 р.: – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2017. С. 313.
– В.І Артим, В.В. Гриців, О.Я.Фафлей /ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНИХ ТРУБ ЗА ДОПОМОГОЮ 3D МОДЕЛЮВАННЯ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 2017: секція «системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні», 28 – 30 березня 2017 року, м. Дніпро, с.48-49.
– V. І. Artym., O. Y. Faflei, V. V. Mykhailiuk, A. V. Semenchuk, R. O. Deineha, I. I. Yatsyniak. Features of calculation of durability of machine parts and structural elements under conditions of high asymmetric low-amplitude loads. Journal of new technologies in environmental science. - 2018. - №1 vol.2. - p. 47-57.
– Федорович Я. Т., Михайлюк В. В., Фафлей О. Я, Дейнега Р. О., Захара І. Я, Самсонов О. Дослідження роботи ущільнення пакера. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2023. № 1 (54).
– A.P.Dzhus, O.Y.Faflei, R.O.Deineha, L.R.Yurych, M.A.Dorokhov Design of double-shoulder threaded joints of drilling string elements. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (3): 060 – 065 https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/060 Scopus (Україна)