Кропивницька Віталія Богданівна

Кропивницька Віталія Богданівна
Спеціальність

 

  • Автоматизація  та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів
  • Комп’ютерна інженерія
Кваліфікаційний рівень

 

  • Інженер з автоматизації
  • Магістр з комп’ютерної інженерії
Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Загальна інформація
У 1992 році здобула кваліфікацію інженера з автоматизації, спеціальність "Автоматизація  та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів", Івано-Франківський інститут нафти і газу.
З 2003 по 2005 рік навчання в аспірантурі, по закінченні якої працювала асистентом на кафедрі комп’ютерних систем та мереж. 
В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій” в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. 
Кандидат технічних наук з 2008 року, спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів. 
Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж з 2010 року, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
У 2023 році здобула другу освіту за спеціальністю 123 - Комп’ютерна інженерія, освітній рівень магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

 

Навчальна робота
Педагогічний стаж — 29 років, стаж у закладах вищої освіти – 20 років:
  • з 1992 по 1993 — асистент кафедри автоматизації виробничих процесів;
  • з 1995 по 2008 — викладач інформатики вищої категорії в “Фізико-технічному ліцеї при ІФНТУНГ”.
  • з 2004 по 2008 — асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж ІФНТУНГ; 
  • з 2010 — доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж ІФНТУНГ.
Викладання і методичне забезпечення дисциплін:  Алгоритми та структури даних, системне програмування, Системне програмне забезпечення, Командна комунікація і розробка програмного забезпечення, Моделювання систем масового обслуговування тощо.
Керування дипломним проектуванням у бакалаврів та магістрів, організація науково-дослідної роботи зі студентами та аспірантами.
 
Наукова діяльність
Опубліковано понад 60 праць наукового характеру (статті, тези), в тому числі 6  праць у виданнях наукометричної бази Scopus. Крім того,  32 праці навчально-методичного характеру.