Кафедра комп'ютерних систем і мереж

ksm

 

Фахівці з комп’ютерної інженерії забезпечують понад 50% потреб персоналу ІТ - компаній, зокрема розробки та обслуговування комп’ютерних мереж, проектування компонентів ІоТ (інтернет речей), прикладного та спеціалізованого програмного забезпечення.
Кафедра Комп’ютерних систем і мереж, що є випусковою для бакалаврів та магістрів спеціальності 123-Комп’ютерна інженерія, створена 05.05.2004 р. З 1 вересня 2014 р. кафедра Комп’ютерних систем і мереж (КСМ) входить до складу Інституту інформаційних технологій.
Інформаційні технології стали єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі та системи, які фактично застосовуються в усіх сферах національної економіки. Таким чином підготовка фахівців, здатних розробляти апаратні, апаратно-програмні та програмні рішення для створення сучасних комп’ютерних компонентів, систем, мереж і їх програмного забезпечення є одним з актуальних завдань вищої освіти.
 
Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс:

 

Бакалаври:

- денна форма

50 осіб;

 

 

 

- заочна форма

30 осіб;

 

Магістри:

- денна форма

25 осіб;

 

 

 

- заочна форма

15 осіб;

 

Аспіранти:

- денна форма

 155 осіб (загальноуніверситетська ліцензія). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прийом на денну та заочну (дистанційну) форми навчання за спеціальністю 123-Комп’ютерна інженерія здійснюється на базі повної середньої освіти а також за скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста.
 
Нормативний термін навчання:

 

Бакалаври:

 - на основі базової вищої освіти

- 3 р.10 міс.;

 

 

 

 - на основі освітнього рівня молодший спеціаліст

- 2 р.10 міс.;

 

Магістри:

 - на базі освітнього рівня бакалавр чи спеціаліст

- 1 рік 4 місяці (3 семестри);

 

Аспіранти:

 - на базі освітнього рівня магістр чи спеціаліст

- 4 роки.

 

Новини

7.11.2024 року студенти другого курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мали нагоду відвідати лекційне заняття в рамках навчального курсу «Архітектура компʼютерів» (лектор к.т.н, доц. мойсеєнко ОВ).

З 14 червня 2024 р. розпочала свою роботу екзаменаційна комісія з захисту бакалаврських робіт за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Комп’ютерний столик "Компакт-С0124" спроектований на кафедрі КСМ для організації робочого місця студента в комп’ютерних лабораторіях/класах. Столики компонуються (з’єднуються стяжними болтами) групами по 4..10 шт.

В рамках проекту 6-12 травня 2024 року було проведено 4 семінарських заняття для викладачів кафедр комп'ютерних систем і мереж, інженерії програмного забезпечення, центру інноваційного розвитку ІФНТУНГ (які в перспективі зможуть організувати…