Мельничук Степан Іванович

Мельничук Степан Іванович
Спеціальність

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Кваліфікаційний рівень

інженер з автоматизації

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж

Наукові інтереси

Методи та засоби опрацювання інформаційно-вимірювальних, комунікаційних та діагностичних сигналів в комп’ютерних системах та компонентах.

Загальна інформація
У 1994 році здобув кваліфікацію інженера з автоматизації, спеціальність "Автоматизація технологічних процесів та виробництв", Івано-Франківський держаний технічний університет нафти і газу.
Кандидат технічних наук з 2000 року, спеціальність 05.13.15 – Комп’ютерні системи і компоненти, спеціалізована вчена рада Д35.052.08 Державного університету "Львівська політехніка".
Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 2004 року, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Доктор технічних наук з 2016 року, спеціальність 05.13.15 – Комп’ютерні системи і компоненти, спеціалізована вчена рада Д35.052.08 Державного університету "Львівська політехніка". Професор кафедри комп’ютерних систем і мереж з 2021 року, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
 
Навчальна робота
Стаж у закладах вищої освіти – понад 20 років:
  • 2000 по 2001 - доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільської академії народного господарства;
  • 2001 по 2006 - доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу;
  • 2003 по 2013 - завідувач кафедри "Комп’ютерної та програмної інженерії" у інституті менеджменту та економіки "Галицька академія", м. Івано-Франківськ;
  • 2013 по 2017 - професор кафедри "Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
  • 2017 по 2018 - завідувач кафедри "Інформаційних технологій" Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ;
  • 2018 по 2019 - завідувач кафедри "Інформаційних технологій та програмної інженерії" у ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ;
  • 2019 року завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Викладання і методичне забезпечення дисциплін: об’єктно-орієнтоване програмування, організація баз даних, цифрове опрацювання сигналів, семінар в області сучасних комп'ютерних технологій, тощо.
Керування дипломним проектуванням у бакалаврів та магістрів, організація науково-дослідної роботи зі студентами.
 
Наукова діяльність
Опубліковано 173 праці наукового характеру (статті, тези), в тому числі 18 патентів і 17 праць у виданнях наукометричної бази Scopus. Крім того 52 навчально-методичного характеру, з них три навчальні посібники з грифом МОНУ.
З 2003 р. здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації, науковий керівник 4-ох успішно захищених дисертантів на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Пашкевича О.П. (05.11.01 – прилади і методи вимірювання механічних величин), Козленка М.І., Рудака С.М. та Мануляк І.З. (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).
Залучався до виконання проекту технічної допомоги Європейського Союзу в раках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2SOFT/1.2/86 "Ro-Ua trans-border Academic Development for Research and Innovation" ("Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій") в період з 2020 по 2023 р.
 
Контакти