Аспірантура


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Робота аспірантури


У 2010-1019 роках в університеті на базі кафедри публічного управління та адміністрування функціонувала аспірантура за спеціальностями 25.00.01 (теорія та історія державного управління) й 25.00.02 (механізми державного управління) наукової галузі "Державне управління".

У 2016 році  отримано ліцензію і розпочато набори аспірантів для підготовки докторів філософії (PhD) за третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".

Продовжує роботу спеціалізована вчена рада К 20.052.07 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття стунея кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 (теорія та історія державного управління) й 25.00.02 (механізми державного управління).

Чинний склад спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 затверджено наказом Міністерства освіти  і науки України від 28.12.2019 р. № 1643:

Дзвінчук Дмитро Іванович (голова спецради), доктор філософських наук, професор, спеціальність у раді 25.00.02;

Бутирська Тетяна Олександрівна (заступник голови), доктор наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Мазак Андрій Вальдемарович (учений секретар), кандидат наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.02;

Баран Марія Петрівна, кандидат наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.02;

Безверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, спеціальність у раді 25.00.02;

Грицяк Ігор Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, спеціальність у раді 25.00.01;

Дзьоба Олег Григорович, доктор економічних наук, професор, спеціальність у раді 25.00.01;

Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор,спеціальність у раді 25.00.02;

Малімон Віталій Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Молодцов Олександр Володимирович, доктор наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Мосора Лариса Степанівна, кандидат наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Онищук Світлана Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Орлів Мар'яна Степанівна, доктор наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01;

Петренко Віктор Павлович, доктор економічних наук, професор, спеціальність у раді 25.00.02;

Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного управління, професор,спеціальність у раді 25.00.02;

Сорока Оксана Ярославівна, кандидат наук з державного управління, доцент, спеціальність у раді 25.00.01.

Шаптала Олександр Сергійович, доктор наук з державного управління, професор, спеціальність у раді 25.00.02;

Якайтіс Інга Бронюсівна, кандидат наук з державного управління, спеціальність у раді 25.00.02.

У спецраді здобувачі захистили понад 40 наукових досліджень:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема дисертації

Спеціа-льність

Дата захисту

1

Доротич Сергій Іванович

Механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог

25.00.02

29.04.2011

2

Шевченко Валентина Миколаївна

Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів

25.00.02

08.07.2011

3

Малімон Віталій Іванович

Культурна політика держави як чинник реформування суспільства

25.00.02

08.07.2011

4

Ковальов Віктор Георгійович

Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України

25.00.02

07.10.2011

5

Баран Марія Петрівна

Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання

25.00.02

07.10.2011

6

Черчатий Олександр Іванович

Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції

25.00.02

09.12.2011

7

Герасимова Оксана Анатоліївна

Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти

25.00.02

18.05.2012

8

Каменєв Сергій Володимирович

Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону

25.00.02

18.05.2012

9

Горобець Інна Віталіївна

Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні

25.00.02

25.07.2012

10

Стефанова Оксана Адольфівна

Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг особам похилого віку

25.00.02

25.07.2012

11

Друк Вікторія Василівна

Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів

25.00.02

26.07.2012

12

Грицяк Наталія Василівна

Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження

25.00.02

28.09.2012

13

Татусяк Сергій Пилипович

Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції

25.00.02

28.09.2012

14

Попович Володимир Васильович

Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції

25.00.01

04.12.2014

15

Книш Павло Васильович

Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України

25.00.01

04.12.2014

16

Ашикова Евеліна Ібрагимівна

Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні

25.00.02

05.12.2014

17

Кернична Анжеліка Євгенівна

Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

25.00.02

05.12.2014

18

Проців Олег Романович

Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України

25.00.01

05.03.2015

19

Бондарева Ліна Володимирівна

Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання

25.00.02

05.03.2015

20

Булгаков Ігор Миколайович

Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні

25.00.01

10.07.2015

21

Пістракевич Олена Володимирівна

Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення

25.00.01

10.07.2015

22

Сорока Оксана Ярославівна

Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття

25.00.01

25.03.2016

23

Халавка Тарас Богданович

Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у прикордонних регіонах: теоретичний аспект

25.00.01

25.03.2016

24

Малінін Володимир Володимирович

Механізми формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління

25.00.02

03.06.2016

25

Івасенко Сергій Миколайович

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект

25.00.01

03.06.2016

26

Лис Андрій Богданович

Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг

25.00.02

30.06.2016

27

Ісаєва Ірина Миколаївна

Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції

25.00.02

30.06.2016

28

Титаренко Тетяна Григорівна

Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні

25.00.02

01.07.2016

29

Лі Жуйтін

Концепція нового державного управління Т. Геблера та Д. Озборна: теоретичні засади та практика

25.00.01

03.02.2017

30

Задорожний Сергій Анатолійович

Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади

25.00.02

10.03.2017

31

Алєксєєва Яна Валеріївна

Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості

25.00.02

11.07.2017

32

Нагорна Ганна Олексіївна

Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект

25.00.01

02.03.2018

33

Бисага Катерина Володимирівна

Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України

25.00.01

13.09.2018

34

Привалова Наталія Володимирівна

Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів

25.00.02

14.09.2018

35

Фоменко Олена Петрівна

Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади

25.00.02

15.10.2018

36

Савчук Любов Сергіївна

Участь інститутів молодіжного парламентаризму у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект

25.00.01

25.01.2019

37

Якайтіс Інга Бронюсівна

Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні

25.00.02

25.01.2019

38

Ларін Станіслав Васильович

Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект

25.00.01

22.03.2019

39

Ганцюк Тетяна Дмитрівна

Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні

25.00.02

03.10.2019

40

Опар Наталія Василівна

Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції

25.00.01

03.10.2019

41

Шевченко Наталія Павлівна

Державне управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції

25.00.01

04.10.2019

42

Дурман Олена Леонідівна

Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем

25.00.02

04.10.2019

43

Ленігевич Богдан Васильович

Взаємодія органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства

25.00.01

21.02.2020

44

Хасанов Руслан Рафісович

Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави

25.00.02

29.10.2020

45

Децик Ольга Павлівна

Удосконалення державного механізму координації діяльності суб’єктів публічної дипломатії в Україні

25.00.02

29.10.2020

46

Смачило Степан Михайлович

Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

25.00.01

30.10.2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​