Лабораторія комп'ютерної підготовки та друку науково-технічної інформації

          Завідувач лабораторії: 
          Луканюк Олександр Романович

 

Phone number (s):
Address:

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, к. 0324

 

Загальне фото

 

Лабораторія була створена у 1994 р. при кафедрі нарисної геометрії та графіки з ініціативи тодішнього завідувача кафедри кандидата технічних наук, доцента Юрковського Петра Васильовича.

Лабораторія комп’ютерної обробки та друку науково-технічної інформації створена з метою забезпечення навчального процесу науково-технічною інформацією, поліграфічною продукцією, доукомплектування науково-технічної бібліотеки університету, друку науково-технічної літератури, службової документації для всіх структурних підрозділів університету.

Основними функціями лабораторії є такі:

• виготовлення типографічним способом друкованої продукції;

• виконання поліграфічних та палітурних робіт.

До складу лабораторії комп’ютерної обробки та друку науково-технічної інформації входять:

• сектор підготовки видань і поліграфії;

• сектор палітурних робіт.

За лабораторією закріплені такі приміщення: 0324 (головний корпус) та 8-07 (корпус науково-технічної бібліотеки).

Лабораторія комп’ютерної обробки та друку науково-технічної інформації організовує виготовлення друкованої продукції: навчальних посібників, підручників, монографій, методичних вказівок, науково-технічних журналів, матеріалів конференцій, бланків для всіх служб та структурних підрозділів університету тощо.

• виготовляє оригінал-макети з авторських матеріалів, здійснює комп’ютерну верстку.

• забезпечує своєчасне і якісне виконання розмножувальних робіт на копіювальних апаратах.

• здійснює палітурні роботи (брошурування, склеювання, ламінування виготовленої друкованої продукції).

• здійснює обов’язкову розсилку друкованої продукції в бібліотеки України.

Лабораторія комп’ютерної обробки та друку науково-технічної інформації отримує:

• від канцелярії – накази, розпорядження ректора ІФНТУНГ, вхідну документацію, адресовану лабораторії;

• від навчального відділу – замовлення на друк навчально-науково-методичної літератури;

• від лабораторії підготовки результатів інноваційної діяльності – замовлення на випуск науково-технічних журналів;

•  від інших структурних підрозділів – замовлення на виготовлення та тиражування необхідної службової інформації та бланків тощо.

Лабораторія комп’ютерної обробки та друку науково-технічної інформації надає :

• послуги з тиражування бланків, копій службової документації для всіх структурних підрозділів університету;

• передає підручники, посібники та іншу науково-методичну документацію,  конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки в науково-технічну бібліотеку з метою доукомплектування і поповнення фонду бібліотеки навчально-науково-технічною літературою.

ЛКОДНТІ спільно з відділом інформації та зв’язків із громадськістю та лабораторією підготовки результатів інноваційної діяльності тиражує науково-технічні фахові видання університету.

News