Координаційний центр дуальної освіти

Координатор дуальної освіти університету, завідувач кафедри  підприємництва та маркетингу     

ПЕРЕВОЗОВА Ірина Володимирівна

Address:

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, навчальний корпус 0, к. 304

Загальне фото

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

 

4 січня 2023 р. о 14:00 год  круглий стіл для викладачів

Тема: «Практика впровадження ДФЗО в Україні: кейси підприємств».

Модератори: експерти – Максим Романов - експерт з питань впровадження ДФЗО, член робочої групи МОН України, Віта Бугайчук - кандидат економічних наук, доцент, керівниця Навчально-наукового центру дуальної освіти, Поліський національний університет.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/MEUfLyyFsicWuvcL9

 

12 січня 2023 р. о 14:00 год   онлайн-консультація

Тема: «Процедура попереднього відбору здобувачів на ДФЗО роботодавцем. Використання практики попереднього навчання претендентів на ДФЗО для отримання допуску до роботи».

Модератори: експерти – Максим Романов, експерт з питань впровадження ДФЗО, член робочої групи МОН України, Віта Бугайчук - кандидат економічних наук, доцент, керівниця Навчально-наукового центру дуальної освіти, Поліський національний університет.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/ShZcreHFV58nxcrNA

 

19 січня 2023 року о 14:00 год   круглий стіл для викладачів

Тема: «Організація ДФЗО в умовах підприємства: процедура та внутрішні документи».

Модератори: експерти – Максим Романов, експерт з питань впровадження ДФЗО, член робочої групи МОН України, Віта Бугайчук - кандидат економічних наук, доцент, керівниця Навчально-наукового центру дуальної освіти, Поліський національний університет

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/s4cQ53nGXPrHe27F7

 

20 січня 2023 року о 14:00 год  тематичний студентський клуб «Чим ДФЗО відрізняється від заочної форми навчання? Покрокова інструкція з експлуатації?»

Модератори: Олена Бучинська, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та запрошений експерт

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/yhWiHNNUivbnWv5t6

 

 

 

Для оперативної взаємодії з координаційним центром дуальної освіти перейдіть за цим посиланням https://forms.gle/nLZkUQiaF8wLPmEW6

 

Координаційний центр дуальної освіти університету створено у лютому 2020 року, згідно наказу ректора №19 від 4 лютого 2020 року.

Координаційний центр дуальної освіти виконує організаційні, координаційні функції щодо інтенсифікації співпраці, співробітництва між університетом, здобувачем вищої освіти та суб'єктом господарювання, стимулювання конкурентоспроможності здобувача вищої освіти на ринку праці шляхом реалізації навчання в ЗВО і на підприємстві.

У своїй діяльності координаційний центр дуальної освіти керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.01.2018 р. № 660-р “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, наказом Міністерства освіти та науки України від 15.10.2019р. № 1296 “ Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, іншими наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, законодавчими, і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, першого проректора та інших проректорів університету, а також Положенням про Координаційний центр дуальної освіти Івано - Франківського національного університету нафти і газу.

Координаційний центр дуальної освіти функціонує як структурний підрозділ університету, підпорядковується безпосередньо ректору. Координує роботу центру перший проректор.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

  • участь в процесі впровадження та реалізації моделі дуальної освіти в університеті
  • забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах на основі реалізації моделі дуального навчання із залученням державно-приватного партнерства
  • участь у проведенні у проведенні профорієнтаційної роботи,спрямованої на осмислений вибір майбутніми студентами спеціальностей,найбільш перспективних з точки зору розвитку регіону
  • апробація і модернізація освітніх програм, приведення структури, змісту і технологій реалізації освітніх програм у відповідність до вимог роботодавців, професійних стандартів та прогнозом соціально-економічного розвитку регіону
  • впровадження механізмів професійно-громадської акредитації освітніх програм з прямою участю роботодавців
  • організація та проведення конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів щодо дуальної освіти тощо

News