Відділ забезпечення якості освіти

В.о. начальника відділу забезпечення якості освіти:

Іванов олександр Васильович

Phone number (s):
Address:

к. 0200, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна, 76019

 Загальне фото

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • Формування політики гарантії забезпечення якості освіти в ІФНТУНГ.
 • Побудова ефективної структури управління щодо надання якісних освітніх послуг.
 • Безперервний та систематичний моніторинг якості освітніх послуг
 • Впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності
 • Організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців.
 • Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості підготовки фахівців учасникам (викладачам і студентам) моніторингових заходів.
 • Координація діяльності інститутів, кафедр університету з питань організації моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
 • Визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці.

​​​​​​​ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • Організація дієвої системи гарантії якості освіти
 • Контроль процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу
 • Розробка та затвердження форм анкет (опитувань, оцінювань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень.
 • Організація та забезпечення проведення різноманітних опитувань, що стосуються якості освіти
 • Координація діяльності навчальних структурних підрозділів Університету з питань забезпечення високої якості підготовки фахівців.
 • Сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та навчально-допоміжного персоналу Університету.
 • Координація процесів, пов'язаних з розробкою і впровадженням нових технологій контролю якості освіти.
 • Створення інформаційного банку даних моніторингу показників діяльності університету.
 • Методичний супровід моніторингу якості вищої освіти університету, ринку освітніх послуг тощо.
 • Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій щодо постійного вдосконалення процесу надання освітніх послуг;.
 • Аналіз кращих практик вітчизняних та зарубіжних освітніх закладів щодо організації освітнього процесу.
 • Співпраця з іншими освітніми установами, національними та міжнародними центрами з метою забезпечення порівнянного визнання кваліфікацій університету та результатів проведеної акредитації, оцінювання тощо.

News