Райтер Петро Миколайович

Райтер Петро Миколайович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів

Кваліфікаційний рівень

інженер-електромеханік

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики, професор

Наукові інтереси

контроль структури та витрати компонентів багатофазних потоків; розробка алгоритмів та програмного забезпечення застосування мікропроцесорів та цифрових сигнальних процесорів в інформаційно-вимірювальних системах та система неруйнівного контролю і технічної діагностики.

Загальна інформація

Email: petro.raiter@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Raiter

 • завідувач кафедрою ЕМ і ТД (з 2015 р. по даний час)
Навчальна робота
 • Моделювання перетворювачів енергії
 • Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням
 • Основи електротехніки та промислової електроніки
 • Інформаційні технології в енергетиці
 • Комп'ютерне моделювання та симулювання енергетичних комплексів
Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора технічних наук: "Наукові засади та методи і система контролю складу газоводоконденсатних потоків з високим газовмістом" (2012)

Патенти:

 • Патент на корисну модель № 117156 Спосіб підвищення нафтовилучення із пласта на завершальній стадії експлуатації/ Бажалук Я.М., Карпаш О.М., Райтер П.М., Климишин Я.Д.,Гутак О.І., Худін М.В.. Волошин Ю.Д. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.06.2017р. Бюл. № 12/2017.
 • Патен на корисну модель № 127919 Пристрій для експрес визначення теплоти згоряння природного газу без спалювання/ Карпаш М.О., Рибіцький І.В., Яворський А.В., Райтер П.М., Карпаш О.М. Опубл. 27.08.2018р., бюл. № 16/2018.
 • Патен на крисну модель №132429 (51) МПК (2006): F04В 51/00 Спосіб діагностування технічного стану штангового насосного обладнання/ Харун В.Р., Райтер П.М., Джус А.П., Гладь І.В. Опубл. 25.02.2019р., бюл. № 4/2019.

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

 • Локальний координатор проекту по м. Івано-Франківську, Проект "Місцеві Ініціативи Задля Стабільної України (LINK) з компонентом LESP- Планування заходів з енергетичної безпеки на місцевому рівні (який фінансувався Норвезьким Міністерством Клімату і Довкілля) з 2016р./2017 р.

Підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації в рамках проекту "Місцеві Ініціативи Задля Стабільної України (LINK) з компонентом LESP- Планування заходів з енергетичної безпеки на місцевому рівні (який фінансувався Норвезьким Міністерством Клімату і Довкілля) з 1 березня 2016р. до 15 вересня 2017 р.
 • Підвищення кваліфікації в період з 13.10.2013 по 19.10 2013 р. шляхом проходження навчального стажування в університеті Ковентрі (м. Ковентрі, Велика Британія) за напрямком створення підприємницької культури в університетах "Підтримка інновацій через покращення законодавчої бази для вищої освіти в Україні" проекту TEMPUS (530158-TEMPUS-1 -2012-1-SE-TEMPUS-SMHES) (наказ №230/4 від 02.09.2013р.); 
 • Підвищення кваліфікації в період з 25.05 по 31.05 2014 р. шляхом проходження навчального стажування в католицькому університеті Льовена (м. Гент, Бельгія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність та відновлювана енергетика. (Наказ №76/4 від 07.03.14 р. ). 
 • Підвищення кваліфікації в період з 18.04.2015 по 26.04.2015 року шляхом проходження навчального стажування в університеті "Гданська політехніка" (м. Гданськ, Польща) за напрямом вища інженерне освіта для екологічного сталого промислового розвитку 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS JPCR HETES, 
 • Підвищення кваліфікації в період з 14.09.2015 по 18.09.2015 року проходження навчального стажування в університеті BUCKS (м. Хай Вайком, Велика Британія) за напрямом вища інженерне освіта для екологічного сталого промислового розвитку 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR HETES.

 

Вибрані публікації
 • V. Kharun, A. Dzhus, I. Gladj, P. Raiter, T.Yatsiv, N. Hedzyk, O. Hryhoruk, S. Kasatkin, Improving a technique for the estimation and adjustment of counterbalance of sucker-rod pumping units’ drives // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6, Issue 1 (96) P. 40–46. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150794 
 • Chudyk, I., Raiter, P., Grydzhuk, Ya., Yurych, L., Mathematical model of oscillations of a drill tool with a drill bit of cutting-scraping type, (2020) Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Volume 2020, Issue 1, 1 January 2020, Pages 52-57. 
 • Luras, I., Raiter, P., Korobeinykova, Y., Poberezhna, L., Methodology of actors analysis and modeling of the amounts of solid municipal waste generation within tourist destinations, (2020), Ecological Questions, 31(2), pp. 63-69
 • Олійник А.П., Райтер П.М., Вершинін Ю.А. Моделювання потоків рідин в трубопроводі та дослідження стійкості різницевих схем. Методи та прилади контролю якості. 2016. №3 (36). С. 48-53.
 • Райтер П.М., В.С. Цих, Є.В.Шатан Дослідження імпедансного методу контролю водовмісту в потоці з використанням спеціального експериментального пристрою. Нафтогазова енергетика. 2016. №1 (25). С. 22-31.
 • Олійник А. П., Райтер П. М., Мороз А. А. Математичне моделювання течії в'язкої рідини у газорідинних свердловинних потоках. Методи та прилади контролю якості. 2016. № 2. С. 91-97.
 • Райтер П.М., Прогнозування корозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі моніторингу структури та фазового складу газорідинного потоку зі свердловини. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2012.№ 2. С.42-48. 
 • Харун В.Р., Райтер П.М. Диагностика режима энергопотребления приводного двигателя скважинной штанговой насосной установки при изменении динамического уровня жидкости в скважине. Scientific Proceedings. 2015. №2 (165). С.40-42.
 • Райтер П.М., М.Л. Мельник Аналіз оптимальності технологій генерування електричної енергії фотоелектричними перетворювачами для умов місцевостей з помірним кліматом. World Science. - № 6(34), Vol.2, June 2018 Warsaw: RS Global Sp. z O.O. - P.37- 45. - ISSN 2413-1032,DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5818, Режим доступу http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2501.pdf.