Баран Марія Петрівна

Баран Марія Петрівна
Вчене звання

Доцент (2014)

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Державні нагороди

DIPLOMA «SCIENTIFIC PROGRESS» №DA-015/0080 following the results of the National Research Analytics Championship of Ukraine held in London, in the Economics and Management  «Management theory  and practice in the XXI century», London, United Kingdom, 22.12.2015. ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Професійний досвід
Маю 15-річний досвід викладання для дорослої аудиторії у вищих навчальних закладах та 5-річний досвід тренера, фасилітатора, модератора. 
Успішно закінчила понад 25 навчальних курсів/тренінгів/семінарів з підвищення кваліфікації як викладача, тренера, фасилітатора, модератора за напрямами роботи.
Окремі із них представлені нижче:

 1. Training courses according to the Polish methodology of VCC Foundation. Received a Certificate of VCC Trainer confirming that she is authorized to deliver VCC standard training sessions in Grant Project Management Specialist (Lublin 29.04.2020).

 2. Тренінг «Мистецтво діалогу», Інститут колективного лідерства (Німеччина), 12-15.03.2019 р., Київ. Отримала сертифікат (Програма «U-LEAD з Європою»).

 3. Тренінг «Мистецтво співпраці зацікавлених сторін», Інститут колективного лідерства (Німеччина), 22-25.10.2018 р., Київ. Отримала сертифікат (Програма    «U-LEAD з Європою»).

 4. Тренінг для тренерів «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування», 22-23.10.2018 р. Отримала сертифікат: ТП 31115684/000022-18 (Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»; Програма «U-LEAD з Європою»).​​​​​​​

 5. Навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» для викладачів ВНЗ, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (90 год., квітень 2017 р.). Отримала свідоцтво майстер-тренера №27042017-1.

Громадська діяльність
Член Івано-Франківської обласної громадської організації «Суспільна амністія»

Зміни – це не тільки стрес))), а й рух. Я люблю рух. Люблю та поважаю тих, хто встигає за мною і тих, кого мені потрібно доганяти, щоб рухатися тільки впередJ ​​​​​​​

 

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування. 

Навчальна робота

децентралізація публічного адміністрування
управлінська гра​​​​​​​​​​​​​​

Наукова діяльність

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; диплом ДК 003101 від 22 грудня 2011 р.).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (атестат доцента 12 ДЦ № 037210 від 17 січня 2014 р.)

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-6070-9378

Web of Science Researcher ID – https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=z2WwrQkAAAAJ&hl=uk

​​​​​​​

Вибрані публікації
 1. Baran Mariia. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: realia, problemy, perspektywy. Zastosowanie idei public governance w  prawie administracyjnym / Redakcia naukowa Iwona Niżnik-Dobosz. –Warszawa: Difin, 2014. – Р. 50-58

 2. Баран Марія. Механізми подолання опору добровільному об’єднанню територіальних громад. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015.  № 2: URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/25.pdf

 3. Баран Марія. Роль вищих навчальних закладів у системі підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад в умовах автономізації діяльності. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2017 № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/26.pdf

 4. Баран Марія. Врахування ментальності людських ресурсів при реалізації державної освітньої політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1335

 5. Nikonenko, U., Medynska, T. ., Bilotskyi, O. ., Baran, M. ., Shevchuk, I.   Analysis of institutional factors as part of the component of economic freedom as a background of improvement of structural proportions in the context of improving governance. Business, Management and Education. 2020.18(2), URL:. https://doi.org/10.3846/bme.2020.12421

 6.  ​​​​Дзвінчук Дмитро, Баран Марія.  Застосування діалогічної моделі змін у процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні на первинному рівні. Публічне управління та регіональний розвиток. 2020. 7. С. 89-109. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/166/130

Методичні матеріали

 1.  Баран М. П. Менеджмент організацій: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2015. 78 с.
 2. Петренко В.П. , Струк Н.П. , Кушнірюк В.М. Обізнані мешканці – сильна громада : навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / за заг. ред. А.В. Мазака, М.П. Баран. Івано-Франківськ: ТзОВ «Цифрові технології друку». 2016. 28 с.
 3. Мягкоход Володимир, Вернигор Юлія, Чепель Ольга, Баран Марія. Формування спроможних територіальних громад. Практичний посібник (видання третє) / Видання здійснене в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України впроваджує за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, 2017. URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/otgbook3new_obgortka_i_blok.pdf
 4. Баран М.П., Красій М.О. Запобігання і протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2019. 160 с.
 5. Баран М. Запобігання корупції: збірник ситуаційних задач. Івано-Франківськ: підпр. Голіней О.М., 2020. 20 с.

 

Тези та матеріали конференцій

 1. Баран М. П., Панасюк Р. В., Чопей М. В., Петренко В. П.  Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування і його вплив на процеси утворення та розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 368 с. URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii202019.pdf
 2. Баран Марія, Мельник Оксана. Виклики на шляху створення та розвитку комунальних некомерційних підприємств: досвід закладу охорони здоров’я Тлумацької об’єднаної територіальної громади. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.А. Маркіної. Полтава : ТОВ «Сімон», 2020. 275 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua.pdf​​​​​​​
 3. Баран М. П. Роль міжнародної технічної допомоги у впровадженні реформ в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції м. Полтава. 26 березня 2020 р. Частина 6. URL: http://www.economics.in.ua/2020/03/6.html​​​​​​​

 

Контакти