Дисципліни вільного вибору

Додаткова інформація

Інформація про процедуру вільного вибору дисциплін

Наказ від 14 червня 2021 року №135 Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2021-2022 н.р.

Наказ від 18 листопада 2021 р. № 303 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2022/2023 н. р.""

Наказ від 01 лютого 2021 року № 18 "Про експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в 2020/2021 навчальному році (електронний журнал та електронний силабус) " (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2)

Наказ від 09 грудня 2020 р. № 320 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2021/2022 н. р.""

Наказ від 11 лютого 2020 року № 28 "Про впровадження в експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в другому семестрі 2019/2020 навчального року" (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2 - ел.кабінет здобувача)

Приклад заяви на вибір професійно-орієнтованого блоку вивчення дисциплін.

 

                                                                                     

                                                                                             БАКАЛАВРАТ   

     Для здобувачів вищої освіти 1 курсу (набору 2021) зарахування на базі повної загальної

середньої освіти за освітньою програмою «Економіка бізнесу»   (ЕК-21-1)

        Вибірковий блок 1 (спеціалізація у сфері бізнес-економіки)

Назва дисципліни Спеціальність / освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/ заочна) Анотація Кафедра
Корпоративне та підприємницьке право 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 3 3/90 год 18/18/54 залік анотація СН
Психологія професійної комунікації 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 2 6/180 год 36/44/100 залік анотація СН
Екологізація діяльності підприємств 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 8 4/120 год 16/24/80 залік анотація ПЕК
Основи науково-дослідної роботи 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 2 4/120 год 18/18/84 залік анотація ПЕК
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 7 3/90 год 18/18/54 залік анотація ТЗНС
Інтернет технології 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 4 3/90 год     36 лабораторні/ 54 самостійна, залік анотація ІКГ
Управління персоналом 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 3 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПЕК
Економічний аналіз 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 6 3/ 90 год 18/26/46 залік анотація ПЕК
Концепції управління 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 5 4/120 год 18/26/76 іспит анотація ПЕК
Капітал: формування та використання 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 8 3/90 год 18/24/50 залік анотація ПЕК
Логістика 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 6 3/90 год 18/18/54 залік анотація МІА

               

    Вибірковий блок 2 (спеціалізація у сфері міжнародного бізнесу)

Назва дисципліни Спеціальність/освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/заочна) Анотація Кафедра
Міжнародне економічне право 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 3 3/90 год 18/18/54 залік анотація СН
Психологія міжкультурної комунікації 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 2 6/180 год 36/36/54 залік анотація СН
Екологізація діяльності підприємств 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 8 4/120 год 16/24/80 залік анотація ПЕК
Основи наукових досліджень в міжнародній економіці 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 2 4/120 год 18/18/84 залік анотація ПЕК
Міжнародні норми в галузі безпеки праці та охорони здоров'я 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 7 3/90 год 36/18/54 залік анотація ТЗНС
Інтернет технології у міжнародній торгівлі 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 4 3/90 год     36 лабораторні/ 54 самостійна, залік анотація ІКГ
Світовий ринок праці та людський розвиток 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 3 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПЕК
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 6 3/ 90 год 18/26/46 залік анотація ПЕК
Міжнародні фінанси 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 5 4/120 год 18/26/76 іспит анотація ФІН
Міжнародний та Європейський досвід публічних закупівель 051 Економіка / Економіка бізнесу українська 8 3/90 год 16/24/50 залік анотація ПЕК
Міжнародна економічна діяльність 051 Економіка / Економіка бізнесу англійська 6 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПЕК

 

             Для здобувачів вищої освіти 1 курсу (набору 2021) зарахування на базі повної загальної  

               середньої освіти  за освітньою програмою «Міжнародна економіка» (МЕ-21-1)

    Вибірковий блок 1 (спеціалізація "у сфері міжнародної торгівлі")

Назва дисципліни Спеціальність/освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/заочна) Анотація Кафедра
Організаційна поведінка   051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 4 4/120 год 18/26/76 іспит анотація ПІМ
Психологія міжкультурної комунікації 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 2,3 6/180 год 36/36/108 залік/залік анотація СН
Основи науково-дослідної роботи 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 2 4/120 год 18/18/84 залік анотація ПЕК
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 7 3/90 год 16/16/58 залік анотація ТЗВС
Ринкове ціноутворення 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 2 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПЕК
Інтернет технології в міжнародній торгівлі 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 4 3/90 год     36 лабораторні/ 54 самостійна, залік анотація ІКГ
Міжнародний маркетинг 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 4 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПІМ
Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності 051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 6 3/90 год 18/18/54 іспит анотація ПЕК
Міжнародна торгівля  051 Економіка / Міжнародна економіка українська / англійська 5 4/120 год 18/26/76 іспит анотація ПЕК
Англійська мова 051 Економіка / Міжнародна економіка  англійська 6,7,8 7/210 0/84/126 залік/залік/іспит анотація ФП

 

Вибірковий блок 2 (спеціалізація " у сфері міжнародних фінансів")

Назва дисципліни Спеціальність /освітня програма Мова вкладання Семестр Кр./год (денна/ заочна) Анотація Кафедра
Бренд-менеджмент 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 4 4/120 18/26/76 іспит анотація ПІМ
Психологія професійної комунікації 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 2,3 6/180 год 36/36/108 залік/залік анотація СН
Основи наукових досліджень у
міжнародній економіці
051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 2 4/120 год 18/18/54 залік анотація ПЕК
Міжнародні норми в галузі безпеки праці та охорони здоров`я працівників 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 7 3/90 16/16/58 залік анотація ТЗВС
Економічна конфліктологія та
корупційні ризики
051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 2 3/90 год 18/18/54 іспит анотація ПЕК
Інтернет технології 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 4 3/90 год     36 лабораторні/ 54 самостійна, залік анотація ІКГ
Міжнародний та європейський досвід публічних закупівель 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 4 3/90 год 18/18/54 залік анотація ПЕК
Міжнародні розрахунки і
валютні операції
051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 6 3/90 год 18/18/54 іспит анотація ФІН
Міжнародні фінанси 051 Економіка / Міжнародна економіка українська/ англійська 5 4/120 18/26/76 іспит анотація ФІН
Англійська мова 051 Економіка / Міжнародна економіка  англійська 6,7,8 7/210 0/84/126 залік/залік/іспит анотація ФП

 

 

                                                                                        МАГІСТРАТУРА

Для здобувачів вищої освіти 2 року навчання ОПП «Бізнес-економіка» (ЕКм-20-1, ЕКмз-20-1)

Назва дисципліни  Спеціалізація /освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/заочна) Анотація Кафедра

Дисципліна 1

Тренінг-курс "Стартап і франдрейзинг в інноваційному бізнесі"

051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 3

4/120

26 практивні /96 самостійна робота, іспит

анотація ПЕК

Дисицпліна 2

Чииники успішного працевлаштування за фахом 

051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 3 3/90 год 12/12/66, залік анотація ПЕК

Дисицпліна 3

Креативна економіка

051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 3 3/90 год 24 практичні /66 самостійна робота , залік анотація ПЕК

 

   Для здобувачів вищої освіти 1 року навчання ОПП «Бізнес-економіка» (ЕКм-21-1)

  Вибірковий блок 1 Професійно-орієнтовані дисципліни у сфері управління

Назва дисципліни  Спеціалізація /освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/заочна) Анотація Кафедра
Методологія наукових досліджень 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

3/90 год 12/18/60 залік


3/90 год 4/4/82 залік

анотація ПЕК
Ситуаційний менеджмент 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

4/120 год 12/18/90 екзамен


4/120 год 4/6/110 екзамен

анотація МІА
Економіка та організація діяльності корпоративних структур 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

4/120 год 18/36/66 залік


4/120 год 6/8/106 залік

анотація ПЕК
Тренінг-курс «Управління ресурсами» 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 2

3/90год    24 практики 66 самостійна, залік


3/90 год     8 практичних, 82 сам, залік

анотація ПЕК

 

  Вибірковий блок 2 Професійно-орієнтовані дисципліни у сфері природокористування

Назва дисципліни  Спеціальність /освітня програма Мова викладання Семестр Кр./год (денна/заочна) Анотація Кафедра
Методологія еколого-економічних досліджень   051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

3/90 год 12/18/60 залік


3/90 год 4/4/82 залік

анотація ПЕК
Управління вартістю 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

4/120 год 12/18/90 екзамен


4/120 год 4/6/110 екзамен

анотація ФІН
Екологічний бізнес  051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 1

4/120 год 18/36/66 залік


4/120 год 6/8/106 залік

анотація ПЕК
Тренінг-курс «Інформаційна підтримка діяльності у природоохоронній сфері» 051 Економіка / Бізнес-економіка українська/ англійська 2

3/90год    24 практики 66 самостійна, залік


3/90 год     8 практичних, 82 сам, залік

анотація ПЕК

 

Дисципліни кафедри прикладної економіки для здобувачів вищої освіти 2 курсу усіх спеціальностей - більше інформації читайте  тут

1.Тренінг-курс "Власний стартап та ризики ринку" - анотація

2.Тренінг-курс "Організація та ведення власного бізнесу" -анотація

3. Малі та середні підприємства в Євросоюзі - анотація

4.SMART спеціалізація територіального розвитку - анотація

Дисципліни кафедри прикладної економіки для здобувачів вищої освіти 3 курсу усіх спеціальностей - більше інформації читайте тут

1. Формування бізнес-моделі підприємства - анотація

2. Поведінкова економіка - анотація

3. Капітал: формування і використання - анотація

4. Тренінг- курс "Електронна система закупівель для бізнесу" - анотація

Дисципліни кафедри прикладної економіки для здобувачів вищої освіти 1 курсу - магістерського рівня  вищої освіти усіх спеціальностей - більше інформації читайте тут

  1. Тренінг-курс «Стартап і фандрейзинг в інноваційному бізнесі»- анотація

2. Креативна економіка - анотація

3. Чинники успішного працевлаштування за фахом - анотація

 

З переліком дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  можна ознайомитися у розділі "Навчальний відділ" п.13  Дисицпліни вільного вибору за посиланням: Перелік дисциплін вільного вибору з анотаціями для електронного голосування на 202/2023 н.р