Спеціалізована вчена рада Д20.052.03

Голова ради:

 • Райтер Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувача кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.11.13.
Номер(и) телефону:
Адреса:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03
Гуменюку Тарасу Володимировичу,
Кафедра комп'ютерних систем і мереж,
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська, 15,
м. Івано-Франківськ,
Україна,
76019

Електронна пошта:
 Загальне фото

Заступник голови:

 • Карпаш Олег Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.11.13.

Вчений секретар:

Члени ради:

 • Горбійчук Михайло Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07;
 • Заміховський Леонід Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07;
 • Карпаш Максим Олегович, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.11.13;
 • Костишин Володимир Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07;
 • Лопатін Валерій Володимирович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. С. П. Полякова НАН України, спеціальність 05.11.13;
 • Лютак Ігор Зиновійович, д.т.н., професор, директор інституту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.11.13;
 • Мещеряков Леонід Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07;
 • Олійник Андрій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07;
 • Семенцов Георгій Никифорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07;
 • Середюк Орест Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.11.13;
 • Суздаль Віктор Семенович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут сцинтиляційних матеріалів, спеціальність 05.13.07;
 • Сучков Григорій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.11.13;
 • Трунов Олександр Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, спеціальність 05.13.07;
 • Учанін Валентин Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, спеціальність 05.11.13;
 • Шекета Василь Іванович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.13.07.

В ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада Д20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин і 05.13.07 – Автоматизація процесів керування до 1 жовтня 2021 року (Наказ від 23.04.2021 № 462 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів).

Новини

Захист дисертації Левицького Івана Теодоровича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизована система керування процесом підготовки сировини для виготовлення керамічних виробів із підсистемою…

  23 вересня 2021 року у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03.

    12  травня  2021 року у навчально науково-дослідній лабораторії апаратно-програмних засобів фірми «Siemens» (2 поверх) Івано-Франківського національного техніч

25 лютого 2021 року в спеціалізованій вченій раді Д 20.052.03 Івано Франківського національного технічного університету нафти і газу відбувся захист докторської дисертації зі спеціальності 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу…