Лютак Ігор

Лютак Ігор
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Прилади неруйнуючого контролю для технічної та медичної діагностики

Кваліфікаційний рівень

інженер-фізик

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

директор інституту інформаційних технологій

Наукові інтереси

Системи розподіленого вирювання, збору та обробки інформації, розроблення програмних систем

Загальна інформація

Народився в м. Івано-Франківську. Закінчив ЗОШ № 19 в м. Івано-Франківськ. Поступив в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Закінчив у 1999 р. Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Прилади неруйнуючого контролю для технічної та медичної діагностики" та здобув кваліфікацію інженера-фізика.

Захистив кандидатську дисертацію в 2003 р. зі спеціальності прилади і методи контролю та визначення складу речовин та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук.

В 2007 р. присуджено вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

В 2011 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності прилади і методи контролю та визначення складу речовин та отримав науковий ступінь доктора технічних наук.

В 2015 р. присуджено вчене звання професора кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

З 2019 р. працюю на посаді директора інституту інформаційних технологій.

Наукова діяльність

№ п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

стор.

Співав-тори

1

2

3

4

5

6

Публікації після захисту докторської дисертації

 1.  

Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв'язки компресорної станції на 10%

друк

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2011.- 4 (30).- С. 102 – 108.- ISSN 1993-9965.

7

В. В. Мандра, 

З. П. Лютак

 1.  

Визначення величини модуля юнга сталей магістральних газопроводів моделюванням методом скінченних елементів поширення ультразвукових мод Лемба

друк

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2011.- 4 (41).- С. 66 – 71.- ISSN 1993-9973.

6

А. А. Мандра,

 З. П. Лютак

 1.  

Модель роботи чутливого елемента ультразвукового первинного перетворювача

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2011. - № 27. – С. 27 - 32.- ISSN 1993-9981.

6

З. П. Лютак,  А. А. Мандра,  А. О. Бедзір

 1.  

Контроль пружних властивостей металу стінок магістральних трубопроводів акустичними методами

друк

// Шоста міжнародна науково-технічна конференція і виставка "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання", м. Івано-Франківськ, 2011.- С. 28 – 33.

5

немає

Публікації до захисту докторської дисертації

 1.  

Calculation of ultrasonic field distribution in steel plate by finite element method

друк

International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus Special number. VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education".- V. 1 (2).- 2010.- Varna, Bulgaria, Dnipropetrovsk.- p. 186-189.

4

I. S. Kisil

 1.  

Ультразвуковий контроль технічного стану магістральних трубопроводів

друк

Івано-Франківськ: Факел, 2010.

285

І. С. Кісіль

1

2

3

4

5

6

 1.  

Математична модель методу контролю донних дефектів ультразвуковими спрямованими кільцевими хвилями


 

друк

Східно – Європейський журнал передових технологій. – 2010. - № 5/4 (47). – С. 53 - 57.

5

немає

 1.  

Розроблення алгоритму обчислення дисперсних властивостей спрямованих ультразвукових хвиль та дослідження їх залежності від механічних характеристик сталі 

друк

Збірник наукових праць. Серія: Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України).- 2009.- випуск 14.- С. 22-28.

7

немає

 1.  

Контроль дефектів в стінках трубопроводів ультразвуковими спрямованими кільцевими хвилями 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2009. - № 23. – С. 20-24.

5

немає

 1.  

Побудова та обчислення математичної моделі поширення кільцевих мод в трубопроводі спрямованими хвилями в ультразвуковому діапазоні частот

друк

Технічна діагностика і неруйнівний контроль.- 2009.- № 2.- С. 30-35.

6

немає

 1.  

Контроль технічного стану магістральних трубопроводів кільцевими модами пластинчатих ультразвукових хвиль 

друк

Збірник наукових праць. Серія: Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Теорія і практика неруйнівного контролю матеріалів і конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України).- 2008.- випуск 13.- С. 193-198.

6

немає

 1.  

Використання ультразвукового методу для оцінки залишкового ресурсу газопроводу 

друк

Наукові вісті інституту менеджменту і економіки "Галицька академія". – 2007. – № 1(11).- С. 158-164.

7

немає

 1.  

Визначення коефіцієнтів демпфування пружного середовища при поширенні ультразвукової хвилі 

друк

Східно – Європейський журнал передових технологій. – 2007. - № 6/4 (30). – С. 24 - 27.

4

немає

 1.  

Математична модель обробки сигналу ультразвукових пластинчатих хвиль

друк

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – № 2 (16). – С. 178-183.

6

немає

 1.  

Моделювання методом кінцевих елементів поширення нульових мод плоских хвиль Лемба в пластині з ортотропними механічними властивостями

друк

Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - № 6. т. 1. – С. 151-156.

6

немає

 1.  

Наукові основи нового неруйнівного термоакустичного методу контролю фізико-механічних параметрів металевих конструкцій


 

друк

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. Науковий журнал. – 2007. – № 2 (15). – С. 90-94.

5

немає

1

2

3

4

5

6

 1.  

Розробка математичної моделі акустичного поля тріщиною в пружному металічному середовищі 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2006. - № 17. – С. 31-36.

6

немає

 1.  

Математична модель роботи прямокутного чутливого елементу ультразвукового перетворювача 

друк

Збірник наукових праць. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України), випуск 11.- 2006.- С. 40-47.

8

немає

 1.  

Discrete representation model of multiply connected pipelines with distributed physical properties 

друк

Міжнародний науковий журнал Комп’ютинг. – 2006. – т. 5. – Випуск 1. – С. 66-71.

6

немає

 1.  

Розробка пристрою та алгоритму обробки ультразвукового сигналу для контролю фізико-механічних характеристик сталі 

друк

Наукові вісті інституту менеджменту і економіки "Галицька академія". - 2005.- № 2(8).- С. 106-110.

5

немає

 1.  

Підхід реалізації нового термоакустичного методу неруйнівного контролю технічного стану металевих конструкцій 

друк

Східно – Європейський журнал передових технологій. – 2010. - № 4/6 (46). – с. 52 - 56.

5

А. А. Мандра 

 1.  

Автоматичне знаходження дефектів на основі аналізу зображень, отриманих неруйнівними методами контролю 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2009. - № 22. – С. 28-32.

5

А. О. Бедзір

 1.  

Спосіб селективного збудження мод ультразвукових кільцевих хвиль 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2008. - № 21. – С. 36-42.

7

І. С. Кісіль 

 1.  

Моделювання напружено-деформованого стану металевої пластини з неоднорідністю під дією гармонічних навантажень ультразвукової частоти

друк

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.- 2008.- 3 (28).- С. 65-69.

5

В. Б. Копей

 1.  

Спосіб визначення параметрів загасання хвиль Лемба в ізотропному пружному середовищі

друк

Науковий вісник національного технічного університету "ХПІ".- 2008.- № 3.- С. 114-118.

5

А. А. Мандра 

 1.  

Розробка мережевого програмного забезпечення технологією Джава для моніторингу технічного стану магістральних газопроводів 

друк

Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2007. – № 3 (4). – С. 35-40.

6

Р. М. Федорак 

 1.  

Адаптивний алгоритм обробки виміряного ультразвукового сигналу в частотній області 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2006. - № 16. – С. 15-18.

4

І. С. Кісіль 

 1.  

Експериментальний модальний аналіз повітряних переходів магістральних газопроводів 

друк

Нафтова і газова промисловість.- 2008.- №5.- С. 36-37.

3

А. А. Мандра, С. Ф. Са-вула, Ю. В. Бана-хевич

1

2

3

4

5

6

 1.  

Дослідження поширення поверхневих ультразвукових хвиль в металі при зміні величини фізико-механічних параметрів поверхні металу 

друк

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.- 2010.- 3 (36).- С. 68-72.

5

І. С. Кісіль, 

З. П. Лютак, А. А. Мандра 

 1.  

Алгоритм обробляння сигналів під час аналізу поширення поверхневих ультразвукових хвиль 

друк

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 3 (25). – С. 189-192.

4

І. С. Кісіль,  А. А. Мандра, З. П. Лютак

 1.  

Дослідження пасивуючих плівок на поверхнях сталевих конструкцій електромагнітним методом 

друк

Методи та прилади контролю якості. – 2010. - № 24. – С. 112-115.

4

Ю. Й. Стрілецький, І. С. Кісіль

 1.  

Експериментальні дослідження виявлення донних дефектів ультразвуковими спрямованими кільцевими хвилями 

друк

Вісник Інженерної академії України.- 2010.- № 2.- С. 121-124.

4

І. С. Кісіль 

 1.  

Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку

друк

Пат. 86910. Україна, МПК (2009) G01H 5/00. 

№ а 2008 04340; заявл. 27.10.2008 Бюл. № 20; опубл. 25.05.2009 Бюл. № 10.- 3 с.: іл.

3

немає

 1.  

Ультразвуковий товщиномір

друк

Пат. 90052. Україна, (51) МПК (2009) G01B 17/02. № а 2008 11619; заявл. 10.11.2009 Бюл. № 21; опубл. 26.03.2010 Бюл. № 6.- 3 с.: іл.

3

немає

 1.  

Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку 

друк

Патент на корисну модель 32624. Україна, (51) МПК (2006) G01H 5/00.№ u 2008 00077; заявл. 02.01.2008; опубл. 26.05.2008 Бюл. № 10.- 3 с.: іл.

3

Семеген М. М., Померенко А. В., Бедзір А. О.

 1.  

Ультразвуковий витратомір 

друк

Патент на корисну модель 40819. Україна, (51) МПК (2009) G01F 1/66№ u 2008 13781; заявл. 01.12.2008; опубл. 27.04.2009 Бюл. № 8.- 3 с.: іл. 

3

Мельниченко Ю. Г., Дзюргалюк І. Є., Вульчин І. В.

 1.  

Спосіб ультразвукового контролю труб

друк

Пат. 92275. Україна, (51) МПК (2009) G01N 29/04.№ а 2009 07879; заявл. 26.07.2010 Бюл. № 14; опубл. 11.10.2010 Бюл. № 19.- 4 с.: іл.

3

немає

 1.  

Calculation of ultrasonic field distribution in steel plate by finite element method

друк

International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus Special number. VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", Varna, Bulgaria.- 2010.- V. 1 (2).- p. 186-189.


 

4

I. S. Kisil

1

2

3

4

5

6

 1.  

Експериментальні дослідження взаємодії круглих дефектів в стінах трубопроводів великого діаметру із ультразвуковою спрямованою кільцевою хвилею

друк

Матеріали 15-ї міжнародної науково-технічної конференції "Електромагнітні і акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів і виробів ЛЕОТЕСТ-2010", Славське Львівської обл.- 2010.- С. 68-69.

2

немає

 1.  

Визначення дефектів в трубах спрямованими кільцевими ультразвуковими хвилями 

друк

Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України "Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи".- Львів.- 2009.- С. 349-350.

2

немає

 1.  

Дослідження залежності величини кутового хвильового числа від частоти кільцевих ультразвукових хвиль для магістральних газопроводів середніх діаметрів 

друк

6-а Національно-технічна конференція і виставка "Неруйнівний контроль та технічна діагностика".- Київ.- 2009.- С. 107-110.

4

Кісіль І. С. 

 1.  

Дослідження залежності хвильових параметрів симетричних мод спрямованих ультразвукових хвиль від товщини пластини трубної сталі 

друк

Матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції "Електромагнітні і акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів і виробів ЛЕОТЕСТ-2009", Славське Львівської обл.- 2009.- С. 49-50.

2

немає

 1.  

Дослідження дисперсних властивостей ультразвукових кільцевих мод пластинчатих хвиль в трубопроводі великого діаметру  

друк

Материалы шестнадцатой международной конференции "Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики", г. Ялта.- 2008.- С. 29- 31.

3

немає

 1.  

New Corrosion Inspection Techniques: Passive Film Measurement by Ultrasonic Surface Waves 

друк

IV International conference "Strategy of Quality in Industry and Education", Varna Bulgaria.- 2008.- v. 1.- pp. 379-381.

3

немає

 1.  

Метод енергетичного балансу для опису роботи кварцового чутливого елементу 

друк

Матеріали 5-ї національної науково-технічної конференції і виставки "Неруйнівний контроль та технічна діагностика", Київ. – 2006. – С. 104-105.

2

немає

 1.  

Wavelet analysis of ultrasonic guided waves in pipeline inspection

друк

IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Sofia, Bulgaria.- 2005.- pp. 517-523.

7

немає

Навчально – методичні роботи

 1.  

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій: Конспект лекцій

друк.

Конспект лекцій. – ІФНТУНГ: Факел, 2004.– 252 с..

252

Юрчишин В. М.

 1.  

Моделювання складних процесів і систем.

друк.

Конспект лекцій. – ІФНТУНГ: Факел, 2006.– 175 с.

175

Федорак Р. М.

1

2

3

4

5

6

 1.  

Обробка експериментальних даних на комп’ютерах.

друк.

Конспект лекцій. – ІФНТУНГ: Факел, 2006.– 168 с.

168

Федорак Р. М.

 1.  

Графічне та геометричне проектування. 

друк.

Конспект лекцій. – ІФНТУНГ: Факел, 2006.– 209 с.

209

Федорак Р. М.

 1.  

Мережеве програмування

друк.

Конспект лекцій. – ІФНТУНГ: Факел, 2006.– 169 с.

169

Федорак Р. М.

 1.  

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

друк.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – ІФНТУНГ: Факел, 2005.– 56 с.

56

Бандура В. В.

 1.  

Управління проектуванням програмних систем

друк.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи. Для курсового проектування студентами спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем". – ІФНТУНГ: Факел, 2008.– 47 с.

47

немає

 

Контакти

E-mail: i.liutak@nung.edu.ua

Tel: +380 (68) 541-20-69

Skype: ihorlt

Facebook: Ihor Lyutak | Facebook