Гуменюк Тарас Володимирович

Гуменюк Тарас Володимирович
Alma mater

Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Спеціальність

 

 • Прилади та системи неруйнівного контролю
 • Комп’ютерна інженерія
Кваліфікаційний рівень

 

 • Магістер фізики
 • Магістр з комп’ютерної інженерії
Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри комп’ютерні системи і мереж

Наукові інтереси

Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності

Загальна інформація
У 2005 році здобув кваліфікацію магістр-фізики, спеціальність "Прилади та системи неруйнівного контролю", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
03 листопада 2016 року захистив дисертацію на тему «Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування”. Отримано 13 грудня 2016 року диплом кандидата технічних наук (ДК 039796).
В 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (атестат доцента від 15 квітня 2021 року АД № 007170).
У 2023 році здобув кваліфікацію магістр з комп’ютерної інженерії, спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж з 2016 року, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
З 2018 член журі Івано-Франківського обласного турніру юних інформатиків  та ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.
 
Навчальна робота
Cтаж у закладах вищої освіти – понад 16 років:
 • 2007 по 2017 – асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

 • З 2017 – доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Викладання і методичне забезпечення дисциплін: Фронтенд-розробка та web-дизайн, Основи web-дизайну, Практикум Python.
Керування дипломним проектуванням у бакалаврів та магістрів. 
Інструктор філії Академії Cisco (ІФНТУНГ), (ідентифікатор навчального закладу № 400054985).
Підвищеня кваліфікації:
 • Tesol Training International, сертифікат проходження стажування, тема "Of completion of an international postgraduate practical internship Teachers of English to Speakers of Other languages", № US00295027, дата видачі 17.01.2021 (120 годин), Польша.

 • ІФНТУНГ, свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема: “Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle — система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання”, (Наказ ІФНТУНГ від 03.12.2020 № 313).

 • Prometheus, сертифікат проходження стажування, тема " Критичне мислення для освітян", дата видачі 05.06.2020 (30 годин).

 • WIPO Academy, сертифікат проходження стажування, тема «Основи інтелектуальної власності», № Cs4D9xTo32 від 27.04.2020, (55 годин).

 • ІФНТУНГ, свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема: «Основи проєктування електроних курсів», ЦДН № 000005, 01.06.2017

 • Академія технічних наук України, сертифікат про участь у заході «Прикладні науково-технічні дослідження» 5-7 квітня 2021 року (15 годин).

 • Семінарі-тренінгу «Формування моделі відкритого  університету: візія студентства та викладачів» 10 - 13 травня 2022 р. Загальний обсяг год. (1 кредит), сертифікат № ІПО- 2-087.

 • CISCO (Netacad.com): Свідоцтва про підвищення кваліфікації інструкторів “IPD Week”; (1 годин) – 22 - 26 лютого 2021; «Introduction to IoT», сертифікат від 17 лютого 2021; «Introduction to Packet Tracer», сертифікат від 17 лютого 2021; «CCNAv7: Introduction to Networks», сертифікат від 27 лютого 2021; «Partner: NDG Linux Unhatched», сертифікат від 28 лютого 2021; «CCNAv7: Switching, Routing, і Wireless Essentials», сертифікат від 9 серпня 2021.

Наукова діяльність
Опубліковано понад 60 праць наукового характеру (статті, тези), в тому числі 8 праць у виданнях наукометричної бази Scopus та 2 праці у виданнях наукометричної бази Web of Science. Крім того,  20 праці навчально-методичного характеру.
 
Контакти