Гуменюк Тарас Володимирович

Гуменюк Тарас Володимирович
Alma mater

Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Спеціальність

Прилади та системи неруйнівного контролю

Кваліфікаційний рівень

магістер

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

Доцент кафедри комп’ютерні системи і мереж

Загальна інформація

Народився 6 жовтня 1981 року в селі Цуцилові Надвірнянського району Івано-Франківської області.

З 1988 року по 1997 рік навчався в Цуцилівській загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Протягом 1997 – 2000 років навчався у Фізико-технічному ліцею при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу де здобув повну середню освіту.

У 2000 – 2005 роках навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Від 1 серпня 2005 року по даний час працює інженером, а з 1 вересня 2011 року асистентом кафедри комп’ютерні системи і мережі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Навчальна робота

Кабанова О.В. Архітектура комп'ютерів: практикум/ О.В.Кабанова, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 107 с.

Кабанова О.В. Архітектура комп'ютерів: метод. вказівки для курсової роботи / О.В. Гуменюк Т.В. Кабанова. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. — 35 с.

Пітух І.Р. Комп'ютерні мережі: конспект лекцій/ І.Р.Пітух, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 258 с.

Гуменюк Т.В. Інформаційна мережа Internrt: лабораторний практикум/ Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. - 163 с.

Кропивницька В. Б. Системне програмне забезпечення: лабораторний практикум/ В. Б. Кропивницька, Т. В. Гуменюк. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. — 77 с.

З цифровими версіями даного методичного забезпечення можна ознайомитися на сайті науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

Вибрані публікації

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195202215

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2610-2550

Research ID: https://publons.com/researcher/3088209

Google Scholar: https://scholar.google.ca/citations?hl=uk&pli=1&user=q7t6JwgAAAAJ

Researchgate ID:  https://www.researchgate.net/profile/Taras-Gumenuk

 1. Бабчук , С. М. ., Гуменюк , Т. В. ., & Романів , І. Т. . (2021). МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ RASPBERRY PI 3B+ . Радіоелектроніка, iнформатика, управління1(1), 46–56. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-1-5
 2. Kropyvnytska V. Development of a set of methods for preforecasting fractal time series analysis to determine the level of persistence / V. Kropyvnytska, T. Humeniuk, N. Sabat, G. Sementsov // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies: Information Technology. Industry Control Systems. – №1/2(92). 2018.– С. 48-58.
 3. Gorbiychuk M. Development of the imitation model of the two-stage separation process of oil / M. Gorbiychuk, D. Povarchuk, T. Humeniuk, N. Lazoriv // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 1(2). - С. 59-67.
 4. Horbiichuk M. I. Neural network identification technology for manufacturing operations of drilling rig / M. I. Horbiichuk, T. V. Humeniuk // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 3. - С. 107-113.
 5. Gorbiychuk, M.I. Synthesis method of empirical models optimal by complexity under uncertainty conditions. / M. I. Gorbiychuk, T.V. Humenyuk // Journal of Automation and Information Sciences. – 2016. -№ 48(9). Р. 64-74. 5. Kropyvnytska V. Modeling of dynamic stability of the well deepening process based on the catastrophe theory / V.Kropyvnytska, A. Lahoida,T. Humenuik, G.Sementsov // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies. –№4/3(94). 2018.– С. 36-46.    
 6. Горбійчук М. І. Оптимальне відпрацювання шарошкових доліт за станом озброєння в неоднорідних породах. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – №4 (21). – С. 20-23.
 7. Горбійчук М. І. Оптимізація процесу поглиблення свердловини на засадах генетичного алгоритму. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Східно-європейського журналу передових технологій. – 2007. – №7. – С. 44-47.
 8. Кропивницька В. Б. Розробка програмного забезпечення для комп’ютерної системи оптимальним керуванням процесом буріння / В. Б. Кропивницька, Б. В. Клим, Т. В. Гуменюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. - №2(18). – С. 126-130.
 9. Гуменюк Т. В. Метод ідентифікації станів бурової установки / Т. В. Гуменюк, В. Б. Кропивницька, Д. О. Ткачівський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 94 – 97.
 10.  Горбійчук М. І. Нечітка оптимізація процесу поглиблення глибоких свердловин. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2015. – №3(34). – С. 15 - 21.
 11. Горбійчук М.І. Концепція системи управління енергоресурсами на прикладі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк, Т. Р. Халак // Нафтогазова енергетика. – 2009. – №1(10). – С. 98-102.
   
Контакти

t.humeniuk@nung.edu.ua