Олійник Андрій Петрович

http://new.nung.edu.ua/sites/default/files/2020-12/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg
Alma mater

Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, механіко-математичний факультет

Спеціальність

МЕХАНІКА

Кваліфікаційний рівень

механік

Науковий ступінь

д-р техн. наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри прикладного програмування та обчислення

Наукові інтереси

Математичне моделювання складних технічних , промислових, соціальних, екологічних, медичних систем, програмна реалізація моделей, методи їх оптимізації

Загальна інформація

 

1989-1991 – науковий співробітник ЦНДІСМ (м.Хотьково, Московська  обл.), 1991 – по теперішній час – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідуючий кафедрою прикладної математики, 247 публікацій в наукових виданнях України та світу  

Навчальна робота

Вища математика, Дискретна математика (анг), Теорія інформації (анг), Тензорний аналіз, Математине та компютерне моделювання, Informatics and Programming (eng), Дослідження операцій (анг)

Наукова діяльність

Є автором  247 наукових праць, в тому числі трьох монографій, одна з яких написана одноосібно. Ряд статей опубліковано в журналах, що входять до різних науко метричних баз, зокрема 11 – в SCOPUS, 5 - Web of Science 

Член спеціалізованої Вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті.

Дисертації:

Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів за зміною їх конфігурації, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи,

14.10.2011 р., Математичне моделювання складних технічних, соціальних, екологічних систем,

Патенти

1. Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів. / Жовтуля Л.Я., Карпаш О.М., Олійник А.П., Яворський А.В. – Патент України на корисну модель № 124268. Зареєстровано в Державному реєстрі України на корисні моделі 26.03.2018.

2.Комп’ютерна програма «Моделювання процесу мікродугового оксидування алюмінію та його сплавів» («PEO – Andromeda (Plasma electrolytic oxidation») / Григорчук Г.В.,Олійник А.П., Григорчук Л.І.,  Витвицький В.С., Роп’як Л.Я., Пригоровська Т.О., Величкович А.С., Корнута О.В. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. - №92700, 08.10.2019. 

3.. Барабанний апарат / Григорчук Г.В., Олійник А.П., Григорчук  Л.І. –                   Патент на корисну модель №14470 – Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 12.10.2020.

Проекти №036  та №630 Українського науково-технологічного центру

 

Вибрані публікації

1. Modelling of stress – strained state of piping systems with erosion and corrosion wear  -  / Ya.V.Doroshenko,  A.P.Oliynyk, O.M. Karpash,  . – Physics and Chemistry of Solid State, V.21, № 1 (2020), pp. 151- 156. Web of Science. DOI: 10.15330 pcss.21.1.151-156

2. Impact assessment on non-technological fluid accumulations  in the cavity of an existing gas pipeline on the energy efficiency of its operation  -  / I.V.Rybitskyi, A.P.Oliynyk, A.V/ Yavorskyi, O.M. Karpash, M.O. Karpash,  V.S. Tsykh, M.V. Slobodyan. – Physics and Chemistry of Solid State, V.20, № 4 (2019), pp. 457- 466. Web of Science.

3.  Estimation of gas losses based on the characteristics of the state of wells of Dashava storage.  / A.Olijnyk, O.Chernova. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, №8 (90), 2017. -  pp. 25 – 32.  SCOPUS

4. Modeling of the filtration processes in a rectangular area soils using the Darcy. - / A.Olijnyk, L.Shtaier, O.Belei, R.Stasyuk, L.Yasinetska. - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, №10 (90), 2017. -  pp. 24 – 30.  SCOPUS

5. Statements of optimization tasks for the process of developing normative documents for gas infrastructure.- / Karpash M.O., Oliynyk A.P. , Klyun A.M., Kogut G.M./ - Naukovij Visnyk Natsionalnogo Hirnychoho Universitetu, №4, 2020. – рр. 105 – 110.SCOPUS

Контакти

0662354813