XXXIII науково-технічна конференція студентів 2020/2021 н.р.

ІІ етап ХХXІІI науково-технічної конференції студентів ІФНТУНГ  
​​​​​​​​​​​​​​
на 2020-2021 н.р.

ХХXІІI конференція​​​​​​​​​​​​​​

ІСТОРИЧНА АРХІТЕКТУРА МІСТА КАЛУША
Дарійчук Анастасія Юріївна, студентка групи АМ-19-1
Науковий керівник – д. арх., доцент Лукомська З.В.

РЕГІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ІІ ПОЛ. ХХ СТОЛІТТЯ
Бойчук Оксана Олександрівна, студентка групи АМ-18-1
Науковий керівник – д. арх., доцент Лукомська З.В.

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ПОЧАТКУ XVII СТ. МАНЯВСЬКОГО ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ 
Гуцуляк Наталія Михайлівна, студентка групи АМм-20-1
Науковий керівник – д. арх., доцент Лукомська З.В.

ДЕКОНСТРУКТИВІЗМ. ТЕОРІЯ СТИЛЮ   (текст⇒)
Березовський Юрій Людвігович, студент групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Поліщук Л.К.

ДОСВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 1960-70-Х РОКІВ  (таблиця⇒)
Павликівський Іван Миколайович, студент групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Поліщук Л.К.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК. ВИТОКИ ТА ІНСПІРАЦІЇ 
Петрук Дмитро Ярославович, студент групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Поліщук Л.К.

ОСОБЛИВОСТІ СПОРУД ДЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Кардаш Тарас Іванович, студент групи АМ-18-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Андрусяк У.Б.

СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ ЗАСОБІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ СПОРУД
Яричківський Валентин Романович, студент групи АМ-18-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Андрусяк У.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ ВІДКРИТОГО ТИПУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Порхуновська Анна Юріївна, студентка групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Голубчак К.Т.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ 
Хрептик Вадим Янович, студент групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Голубчак К.Т.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ МЕМОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 
Іванів Богдана Романівна, студентка групи АМ-17-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Лукомська Г.В.

БІБЛІОТЕКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВИХ РІШЕНЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ
Дяків Ангеліна Іванівна, студентка групи АМ-17-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Смадич І.П.

СВІТОВА ПРАКТИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТА
Рудницький Василь Тарасович, студент групи АМ-17-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Смадич І.П.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНИХ МЕЖОВИХ ПРОСТОРІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ 
Капеліст Вікторія Олександрівна, студентка групи АМм-20-1
Науковий керівник – к. арх., доцент Смадич І.П.

ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТИП СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРУ НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Середюк Іванна Романівна, студентка групи АМ-19-1
Науковий керівник – к. істор. наук, доцент Федунків З.Б.

БУДІВЕЛЬНІ ПЕРІОДИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЗАМКУ
Ковальчук Марія Сергіївна, студентка групи АМ-17-1
Науковий керівник – к. істор. наук, доцент Федунків З.Б.

РИТМО-МЕТРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В АРХІТЕКТУРІ 
Броневич Дарина Володимирівна, студентка групи АМ-19-1
Науковий керівник – викладач Борсук Н.Г.

КОЛІР ТА ЙОГО ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
Якимів Андрій Андрійович, студент групи АМ-19-1 
Науковий керівник – викладач Борсук Н.Г.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ У ХХІ СТОЛІТТІ
Борин Дмитро Васильович, студент групи АМ-17-2 
Науковий керівник – викладач Василів Х.В.