Проект з формування тарифної політики в газопостачанні стартував попри воєнні виклики

Відбулось перше засідання групи у рамках реалізації проекту «Формування тарифної політики в газопостачанні задля інформаційно-соціальної безпеки», який переміг у конкурсі «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України (реєстраційний номер заявки 2021.01/0409, конкурс НФДУ  «Наука для безпеки і сталого розвитку України»).

Керівник проекту, проф. кафедри фінансів  Інституту економіки та менеджменту Ліліана Гораль  зазначає: «Проект передбачався на 2 роки, однак через війну1 скорочено термін (1,5 роки) та суму фінансування (з 6 млн до 4,5 млн). Проте, мета проекту залишається незмінною: напрацювання комплексу рішень для підвищення раціонального природокористування та зменшення соціального напруження, викликаного підвищенням комунальних тарифів, зокрема на послуги з транспортування природного газу, шляхом створення нової моделі розрахунку вартості наданих послуг із врахуванням цифровізації підприємств галузі».

Серед виконавців проекту – Ліліана Гораль (проф. кафедри фінансів, керівник проекту), Ірина Перевозова (завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу ІЕМ), Василь Шекета (завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення ІІТ), Андрій Олійник (завідувач кафедри прикладного програмування та обчислення ІІТ),  Ірина Метошоп (доц. кафедри прикладної економіки ІЕМ), Віра Шийко та Світлана Король (доц. кафедри фінансів ІЕМ),  Оксана Чернова (доц. кафедри трубопровідного транспорту енергоносіїв ІНГІ), Ольга Степанюк (доц. кафедри обліку і оподаткування ІЕМ). 

2На першому засідання відбувся WorkShop  з розподілом завдань за виконавцями протягом І етапу: з 01.05 по 31.10.2023 року.

Серед основних завдання проекту:

  • Визначення техніко-економічних детермінант впливу на тариф у сучасній економічній ситуації з урахуванням цифровізації галузі та її3 технічного стану
  • Аналіз стейкхолдерів послуг газопостачання шляхом градації за обсягом споживання природного газу
  • Ситуаційний аналіз газових мереж секторів низької забудови за регіональною ознакою.
  • Порівняльний аналіз та вибір принципів формування газової мережі низького тиску
  • Розроблення моделі архітектури окремих ділянок газової мережі низького тиску
  • Об’єктне моделювання ділянок газових мереж за ознакою власності
  • Структурування медіаповідомлень про цінову політику на ринку газопостачання
  • Систематизація інструментів управління медіаінноваціями
  • Математична оцінка взаємовпливу інформаційних повідомлень та споживання газу населенням
  • Формування механізму тарифоутворення на послуги з розподілу природного газу для підвищення інформаційно-соціальної відповідальності.

У травні будуть презентовані ідеї проекту на міжнародних конференціях в Дніпрі, Полтаві та Тернополі