Гораль Ліліана Тарасівна

Гораль Л.Т
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Проектування і експлуатація нафтогазопроводів, баз і сховищ (1991),

Облік і аудит (2001).

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік (1991), бухгалтер-економіст (2001), магістр з публічного управління та адміністрування (2023)

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри фінансів

Наукові інтереси

техніко-економічні аспеки функціонування, експлуатації, модернізації та реконструкції об’єктів нафтогазового комплексу; аналіз економічної діяльності підприємств, стратегічне планування, страховий менеджмент, інноваційний розвиток підприємств та територій, 

Державні нагороди

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2017

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2018

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», 2019

Ювілейна медаль Івано-Франківської обласної ради за активну участь у процесах державотворення та з нагоди 30-їрічниці відновлення Незалежності України (2021)

Медаль "Доблесть Прикарпаття" (2024)

Загальна інформація

1991-2000 викладацька діяльність на посаді асистента,

2000-2011 – доцент кафедри економіки підприємства

2011-2012 – завідувач кафедри фінансів

2012-2018 – директор навчально-наукового інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі

2018 по травень 2021 – проректор з науково-педагогічної роботи

червень 2021 по т.ч. – професор кафедри фінансів

Сертифікати: 

International scientific and pedagogical traineeship in Ukraine-England-Slovak Republic “Sustainability in Energy and Environmental Science” (IFNTUOG (Ukraine), ICTE (England), EIFE (Slovak Republic)), 180 hours (6 ESTC credits), 2020, 21-09 – 30-10, Certificate

Academia Pomorska w Slupsku, сертифікат, тема: Актуальні проблеми викладання фінансових предметів у вищій школі, 30.12.2019

Інститут електронних закупівель, сертифікат №ІФВН-1914, 21.09.2018р. ;

ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Закупівлі»», Сертифікат №10828, 09.09.2019 р. «Публічні закупівлі в Україні: від теорії до практики»;  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Посвідчення №22 від 15.12.2020 р. «Забезпечення необхідних умов праці викладачам в умовах вимушеного дистанційного навчання, спричиненого COVID-19»

Проведення навчальних занять в іноземному університеті Akademia Pomorska w Slupsku , 10/01/2022- 31/01/2022, Umowa Zlicenia #Z.6.BRiW.21.22.IBIZ

Навчальна робота

Інноваційний розвиток підприємства

Бюджетна система

Фінанси, гроші і кредит, 

Методологія науково-аналітичних досліджень у фінансах 

 

Наукова діяльність

к.т.н. за спец. 05.15.13 – Нафтогазопроводи, бази та сховища «Дослідження дифузійних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту»

д.е.н. за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами «Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу

Керівник проекту “Формування тарифної політики в газопостачанні задля інформаційно-соціальної безпеки”, який переміг у конкурсі НФДУ "Наука для безпеки та сталого розвитку України”. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/rejtyngovyj-spysok-proyektiv.pdf

Керівник аспірантури і докторантури (захищено 9 кандидатів економічних наук і 1 доктор економічних наук). 

Науковий редактор наукових видань та численний монографій : детальніше тут

Вибрані публікації

 

44       

 

 1. Synthesis of Ukraine Budget Revenues Model in Conditions of Shadow Economy using Modified Method of Structural Identification Dyvak, M.Porplytsya, N.Pidhurska, I.Horal, L.Halysh, N., 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 126–129, 9208829

 2. Economic and mathematical modeling of industrial enterprise business model financial efficiency estimation Havrylenko, M.Shiyko, V.Horal, L.Khvostina, I.Yashcheritsyna, N., E3S Web of Conferences, 2020, 166, 13025

 3. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use Kryzhanivs'Kyi, E.Horal, L.Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144
 4. Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods Horal, L.Khvostina, I.Reznik, N.Korol, S.Zaselskiy, V., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 334–351

 5. Integration of the supply chain management and development of the marketing system Perevozova, I.Horal, L.Mokhnenko, A.Malynka, O.Mykhailyshyn, L., International Journal of Supply Chain Management, 2020, 9(3), стр. 496–507

 6. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions Pavlov, K.Pavlova, O.Korotia, M.Hryhoruk, I.Popadynets, N., Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1216 AISC, pp. 302–309

 7. Software Module for Data Correctness and Completeness Control in the Academic Staff Performance Appraisal System Pukas, A.Simak, A.Syrnyk, O., ...Shyjko, V.Papa, O., 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings, 2019, pp. 277–280, 8779999

 8. Emergent properties manifestation in the risk assessment of oil and gas companies Khvostina, I.Havadzyn, N.Horal, L.Yurchenko, N., CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2422, pp. 157–168

 9. Application of modern modeling in system of strategic management at oil and gas companies Fadyeyeva, I.Horal, L., Economic Annals-XXI, 2014, 1-2(1), pp. 106–109

 10. Liliana Horal, Nadiia Pysar, Viktor Oliinyk, Galyna Bodnar. Development of the Energy Potential of the National Economy in the Context of Geopolitical Challenges. Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), in series: Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 99, 2019, 6-10. DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.2

 11. Horal L. T., Shyiko V. Perevozova I. V.Modelling business processes of natural gas transportation Scientific Bulletin of Polissia. – Chernihiv: ChNUT, 2018. – № 1 (13). P. 2. –P.  141-148.

 12. Гораль Л. Т. Методологія процесно-просторового управління потенціалом підприємств системи газопостачання в постіндустріальній економіці // Innovation and Sustanability, 2022, #2, с. 191-198

 13. Гораль Л. Т., Гавриленко М. М., Шийко В. І., Шкварилюк М. В. Стратегічні орієнтири регулювання діяльності природних монополій в умовах цифровізації. В.: Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки:  монографія , заг.ред.. В. В. Прохорова, Харків, 2020. В-во Іванченка І. С., С. 194-201.

 14. Havrylenko М.,  Horal L., Kafka S., Haliuk L.. An Analysis Of Financial Controlling As A Tool Of Enterprise Administrative Accounting On Firm Performance. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. vol. 9, is. 04

 15. Гораль Л., Б. Брич, К. Клименко Стратегічне управління інноваційними процесами підприємств енергетики Збірник наукових праць "Економічний аналіз" ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649

 16. Гораль Л., Клименко К., Король С., Федорович І. Шляхи диверсифікації розвитку промислових підприємств через призму їх технічної реструктуризації Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка» Випуск 9 (18), 2020

 17. Khvostina, I.Shyiko, V., Horal L., .Korol, S.Panevnyk, T. Sustainable development of forest recreation management as a basis for environmental safety IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 628(1), 011001

 18. Perevozova, I.Daliak, N.,Horal L., .Chekmasova, I.Shyiko, V. Experimental management of ecological security of territorial facilities for forecasting the developing economy dynamics IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 628(1), 012022

 19. Pavlova, O.Pavlov, K., Horal L., Protsyshyn, O.Popadynets, N. Integral estimation of the competitiveness level of the western ukrainian gas distribution companies Accounting, 2021, 7(5), pp. 1073–1084

 20. Dyvak, M.Porplytsya, N.Pidhurska, I., Horal L.,  Halysh, N. Synthesis of Ukraine Budget Revenues Model in Conditions of Shadow Economy using Modified Method of Structural Identification, 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 126–129, 9208829

 21. Kryzhanivs'Kyi, E., Horal L., Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144

 22. Pavlov, K.Pavlova, O.Korotia, M., Horal L., ..Hryhoruk, I.Popadynets, N. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1216 AISC, pp. 302–309

 23. Perevozova, I., Horal, L., Mokhnenko, A., Malynka, O., Mykhailyshyn, L. Integration of the supply chain management and development of the marketing system / /International Journal of Supply Chain Management, 2020, 9(3), pp. 496–507 

 24. Кафка С. М., Кісь С. Я., Штанько Я. В Трансформаційні процеси формування науково-педагогічного персоналу Університетський менеджмент: засади ефективності: монографічна серія в 4 томах. Т 3. Наук. ред.. серії проф.. Парсяк В. Н. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 292 с. С. 153-187

 25. Гораль Л. Т. Багатоаспектність формування процесу управління безпекою розвитку промислового підприємства Проблеми економіки. 2020. №2. C. 240–246.https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-240-246

 26. Liliana Horal,  Nadiia Pysar, Viktor Oliinyk, Galyna Bodnar Development of the Energy Potential of the National Economy in the Context of Geopolitical Challenges Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, October 2019. DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.2

 27. Svitlana P. Kozhushko, L. Horal, L M Arkhypova, Mykola M. Prykhodko Concept of ecosystem services and its implementation in Ukraine Journal of Geology, Geography and Geoecology, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2020  DОІ: 10.15421/112034

 

 

 

 

 

 

Контакти