Гораль Ліліана Тарасівна

Додаткова інформація
фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Проектування і експлуатація нафтогазопроводів, баз і сховищ (1991),

Облік і аудит (2001).

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік (1991), бухгалтер-економіст (2001).

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри фінансів

Наукові інтереси

техніко-економічні аспеки функціонування, експлуатації, модернізації та реконструкції об’єктів нафтогазового комплексу; аналіз економічної діяльності підприємств, стратегічне планування, страховий менеджмент, інноваційний розвиток підприємств та територій, управління та адмініструва

Державні нагороди

Грамота Верховної Ради України

Загальна інформація

1991-2000 викладацька діяльність на посаді асистента,

2000-2011 – доцент кафедри економіки підприємства

2011-2012 – завідувач кафедри фінансів

2012-2018 – директор навчально-наукового інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі

2018 по травень 2021 – проректор з науково-педагогічної роботи

червень 2021 по т.ч. – професор кафедри фінансів

Навчальна робота

Інноваційний розвиток підприємства

Бюджетна система

Фінанси, гроші і кредит, 

Методологія науково-аналітичних досліджень у фінансах 

 

Наукова діяльність

к.т.н. за спец. 05.15.13 – Нафтогазопроводи, бази та сховища «Дослідження дифузійних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту»

д.е.н. за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами «Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу

Керівник проекту “Формування тарифної політики в газопостачанні задля інформаційно-соціальної безпеки”, який переміг у конкурсі НФДУ "Наука для безпеки та сталого розвитку України”. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/rejtyngovyj-spysok-proyektiv.pdf

Керівник аспірантури і докторантури (захищено 9 кандидатів економічних наук і 1 доктор економічних наук). 

Вибрані публікації

44    11

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LpeIKisAAAAJ&hl=uk

  1. Synthesis of Ukraine Budget Revenues Model in Conditions of Shadow Economy using Modified Method of Structural Identification Dyvak, M.Porplytsya, N.Pidhurska, I.Horal, L.Halysh, N., 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 126–129, 9208829
  2. Economic and mathematical modeling of industrial enterprise business model financial efficiency estimation Havrylenko, M.Shiyko, V.Horal, L.Khvostina, I.Yashcheritsyna, N., E3S Web of Conferences, 2020, 166, 13025
  3. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use Kryzhanivs'Kyi, E.Horal, L.Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144
  4. Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods Horal, L.Khvostina, I.Reznik, N.Korol, S.Zaselskiy, V., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 334–351

  5. Integration of the supply chain management and development of the marketing system Perevozova, I.Horal, L.Mokhnenko, A.Malynka, O.Mykhailyshyn, L., International Journal of Supply Chain Management, 2020, 9(3), стр. 496–507

  6. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions Pavlov, K.Pavlova, O.Korotia, M.Hryhoruk, I.Popadynets, N., Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1216 AISC, pp. 302–309
  7. Software Module for Data Correctness and Completeness Control in the Academic Staff Performance Appraisal System Pukas, A.Simak, A.Syrnyk, O., ...Shyjko, V.Papa, O., 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings, 2019, pp. 277–280, 8779999
  8. Emergent properties manifestation in the risk assessment of oil and gas companies Khvostina, I.Havadzyn, N.Horal, L.Yurchenko, N., CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2422, pp. 157–168
  9. Application of modern modeling in system of strategic management at oil and gas companies Fadyeyeva, I.Horal, L., Economic Annals-XXI, 2014, 1-2(1), pp. 106–109
  10. Liliana Horal, Nadiia Pysar, Viktor Oliinyk, Galyna Bodnar. Development of the Energy Potential of the National Economy in the Context of Geopolitical Challenges. Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), in series: Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 99, 2019, 6-10. DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.2.
Контакти