Король Світлана Василівна

фото
Alma mater

ПВНЗ ІМЕ «Галицька академія»

Спеціальність

«Фінанси»

Кваліфікаційний рівень

Магістр з фінансів

Науковий ступінь

к.е.н.

Вчене звання

доцент кафедри фінансів

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри фінансів

Наукові інтереси

Розвиток підприємств нафтогазового комплексу, страховий ринок, бізнес-процеси в умовах діджиталізації.

 

 

Державні нагороди

грамоти ІФНТУНГ

Загальна інформація

Свою професійну кар’єру розпочала з вересня 2008 року у ПВНЗ ІМЕ «Галицька Академія» на посаді асистента кафедри економічної теорії. З 2010 року була переведена на посаду асистента кафедри фінансів та обліку, де пропрацювала до 2014 року.

У 2012-2015 роках працювала викладачем  у Івано-Франківському фінансово-комерційному кооперативному коледжі імені С. Граната за сумісництвом.

За період роботи викладала фінансово-економічні дисципліни, була керівником виробничих і переддипломних практик, дипломних та магістерських робіт.

З 2016 року працювала асистентом кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а з 2018 року була переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де і працює  на поточний момент.

Навчальна робота

для ОПП бакалавра:

«Ризик-менеджмент у страхуванні», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси територіальних громад», «Моделювання та прогнозування у фінансах», «Вступ до фаху», «Соціальне страхування»  , «Фінансове моделювання», «Місцеві фінанси», «Економічне оцінювання (due diligence)», «Автоматизація бізнес-процесів»;

для ОПП магістра:

«Страховий менеджмент», «Моделювання фінансової діяльності  суб'єктів господарювання»,

Наукова діяльність

«Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств», 2017 рік.

Напрями наукової роботи: страховий ринок, бізнес-процеси в умовах діджиталізації, фінанси, фінансові послуги, економічне оцінювання

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1) №92484 наукова стаття «Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності газорозподільних підприємств: методичний аспект». Автор Король Світлана Василівна (дата реєстрації 08.10.2019). Видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2) №92485 наукова стаття «Імперативи розвитку підприємств нафтогазового комплексу в Україні». Автор Король Світлана Василівна (дата реєстрації 08.10.2019). Видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3) №102037 наукова стаття «Інвестиційно-інноваційний механізм управління газорозподільних підприємств». Автор Король Світлана Василівна (дата реєстрації 26.01.2021). Видане державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

4) №101877 наукова стаття «Фінансування інвестиційних заходів газорозподільних підприємств, як чинник їх розвитку». Автор Король Світлана Василівна (дата реєстрації 26.01.2021). Видане державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

5) №102292 наукова стаття «Сучасні проблеми кредитування суб’єктів господарювання банківськими установами». Автор Король Світлана Василівна (дата реєстрації 03.02.2021). Видане державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Вибрані публікації

 

 

44               

 1. Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods Horal, L.Khvostina, I.Reznik, N., ...Korol, S.Zaselskiy, V., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 334–351

 2. Management of Enterprise's Assortment Policy by Production of Solid Biofuels Brych, V.Manzhula, V.Halysh, N.Korol, S.Stetsko, M., 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings, 2019, pp. 370–373, 87799

 3. Гораль Л. Т., Голубчак О. І., Фадєєва І. Г., Король С. В., Гавадзин Н. О., Крихівська Н. О., Спасів Н. Я. Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів: монографія; за заг. ред. Л. Т. Гораль. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 272 с. URL: http://194.44.112.14/handle/123456789/7078

 4. Король С. В. Сучасні проблеми кредитування суб’єктів господарювання банківськими установами. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління».  Запоріжжя, 2018. №1(19) лютий. С. 62-66. URL: http://siee.zp.ua/images/journal/2018/1(19)2018.pdf

 5. Нolubchak O., Нoral L., Korol S. The research of theoretical and practical aspects of decentralization as a new management system in Ukraine. Technology audit and production reserves. Kharkiv: SPC PC «Technology center», 2018. №6 (44). С. 4-10. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.149673

 6. Король С. В. Імперативи розвитку підприємств нафтогазового комплексу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2018. №3 (14). С. 194-198. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/35.pdf.

 7. Fadyeyeva I., Gryniuk O., Mandryk I., Korol S. Fuzzy Approach to Risk Controlling in Oil and Gas Company Management. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), (Ivano-Frankivsk, Polyanytsia village (TC Bukovel), Ukraine.  24-25 October, 2019). Advances in Economics, Business and Management Research. Paris, France: Atlantis-press, 2019. Vol. 99. Р. 96-101. URL: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.19

 8. Holubchak O., Korol S., Melnychuk I., Prykhodko M. Optimization of forest ecosystem recreational services formation in conditions of decentralization in Ukraine. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), (Ivano-Frankivsk, Polyanytsia village (TC Bukovel), Ukraine, 24-25 October, 2019). Advances in Economics, Business and Management Research.  Paris, France: Atlantis-press, 2019. Vol. 99. Р. 227-231. URL: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.43 

 9. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol.  VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 2. 367 p. (author's сhapter 2.3 Ivashkiv I., Korol S., Klochan V., Klochan I. Methodological instruments for formation and use of financial resources of insurance companies in Ukraine. Р. 81-90). URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/23614.pdf

 10. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde. Riga (Latvia): Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020.  296 p. (author's сhapter 2.2 Ivashkiv I., Korol S., Klochan V., Klochan I. Features of formation and directions of use the financial resources of insurance companies in Ukraine: theoretical aspect. Р. 76-88). URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4186/1/INTEGRATED%20…

 11. Horal L., Korol S., Havrylenko M., Hvostina I., Shyiko V. The Management of Business-Processes Strategic Sectors of Economy on Digital Transformation Conditions. Proceedings of the  III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020), (Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Poland, 12-19 May, 2020). Advances in Economics, Business and Management Research. Paris, France: Atlantis-press, 2020. Vol. 129. Р. 240-247. URL: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.030

 12. Івашків І. М., Стефанишин Л. С., Король С. В. Економічні передумови використання відновлювальних енергетичних ресурсів на вітчизняних підприємствах в умовах розвитку зеленої енергетики. Науково-практичний журнал «Агросвіт». Київ, 2020. № 13-14. С. 61-65. URLhttp://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2020/10.pdf

 13. Horal L., Khvostina I., Reznik N., Shyiko V., Yashcheritsyna N., Korol S., Zaselskiy V. Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods. In: Kiv, A. (ed.). Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020), (Odessa, Ukraine, July 13-18, 2020).  Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2020. Beer Sheva, Israel: CEUR-WS.org, online (2020, in press). Vol. 2713.   Р. 334-351. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/.

 14. Король С. В. Фінансово-економічна оцінка грошових потоків підприємства. Економічний аналіз. 2020. Том 30. №3. С. 268-275. URL: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.268

 15. Гораль Л., Клименко К., Король С., Федорович І. Шляхи диверсифікації розвитку промислових підприємств через призму їх технічної реструктуризації. Електронне наукове фахове видання  «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2020. Випуск №9 (18). С. 1-14. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0654-9(18)-04

 16. Король С. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України. Економічний аналіз. 2020. Том 30. №4. С. 204-210. URL: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.204

 17. Horal L., Khvostina I., Shyiko V., Radin M., Korol S., Panevnyk T. Sustainable development of forest recreation management as a basis for environmental safety. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science of 8th International Scientific Conference  on Sustainability in Energy  and Environmental Science (ISCSEES2020). (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 21-22 October 2020). England: IOP Publishing Ltd, 2021. Vol. 628. Р. 1-12 (012013).  URL: https://doi:10.1088/1755-1315/628/1/012013

 18. Pavlova O., Pavlov K. , Horal L., Novosad O., Korol S., Perevozova I., Obelnytska Kh., Daliak N., Protsyshyn O. and Popadynets N. Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Journal Accounting. licensee Growing Science, Canada, 2021. № 7(5). P. 1073-1084. URL: https://www.researchgate.net/publication/350128067_Integral_estimation_…

 19. Ivashkiv I., Korol S., Lyashenko O., Sadovska I., Nadvynychnyy S. Financial and economic evaluation of agricultural insurance market in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2021. Vol. 7. №3. Pp. 44-59. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.03.

 20. Король С. Оптимізація фінансової стійкості страхових компаній як запорука сценаріїв їх розвитку. Економічний аналіз. Тернопіль. 2021. Том 31. №1. С. 306-312.  URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1937/6565656987

 21. Король С., Івашків І. Напрями використання фінансових ресурсів страховика крізь призму системи контролінгу. Економічний аналіз. Тернопіль. 2021. Том 31. №2. С. 148-159. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1942/6565657007

 22. Кнейслер О. В., Спасів Н. Я., Король С. В. Новелізаційні тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Світ фінансів. Тернопіль. 2021. №2 (67). С. 106-117. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1440/1446

 23. Король С. Екологічний due diligence ‒ мейнстрим у страхуванні. Економічний аналіз. Тернопіль. 2022. Том 32. №1. С. 257-263. URL: https://doi.org/10.35774/econa2022.01.257

 24. Король С. Екологічне страхування: виклики сьогодення і стратегічні орієнтири розвитку. Економічний аналіз. Тернопіль. 2022. Том 33. №2. С. 118-124. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2061/6565657089

 25. Horal L., Korol S., Khvostina I., Dub S. and Shyiko V. Strategic management of enterprises innovative development in the conditions of digitalization of economy. Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2022 (ISC-SAI 2022), (Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Portugal – India, October 17-21, 2022, in Kryvyi Rih, Ukraine). Portugal: SCITEPRESS Digital Library. 2022. Vol.  Sustainable Development and Global Climate Change. Р. 230-239. URLhttps://www.scitepress.org/Papers/2022/113487/113487.pdf

 26. Horal L., Korol S., Khvostina I., Maksimova A., N. Yashcheritsyna and Shyiko V. Scenarios of change of enterprises in the conditions of digitalization. Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2022 (ISC-SAI 2022), (Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Portugal – India, October 17-21, 2022, in Kryvyi Rih, Ukraine). Portugal: SCITEPRESS Digital Library. 2022. Vol. Sustainable Development and Global Climate Change. Р. 382-393. URL: https://www.scitepress.org/Papers/2022/113608/113608.pdf 

Контакти

svitlana.korol@nung.edu.ua +380974777972