Шийко Віра Ігорівна

фото
Alma mater

ІФНТУНГ

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Місце роботи, посада
Наукові інтереси

бюджетування,  моделювання фінансових процесів

Загальна інформація

Доцент кафедри фінансів, навчалася в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємств» закінчила його у 2009 році, отримала ступінь магістра. З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2013 році захистила дисертацію за темою «Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств», отримала ступінь кандидата економічних наук. З 2013 по сьогоднішній час працює доцентом кафедри фінансів ІФНТУНГ ІЕМ.

Сертифікати: 

Fundamentals of Financial Mathematics and Capital Budgeting (New York Institute of Finance) 

CORPFIN1x: Introduction to Corporate Finance (Columbia University)

CORPFIN3x: Risk & Return (Columbia University)

Financial Accounting Made Fun: Eliminating Your Fears (Babson College)

Участь в проектах :

Проект в межах конкурсу  НФДУ «Наука для безпеки і сталого розвитку України» №2021.01/0409

 

Навчальна робота

Основи фінансової думки

Міжнародні розрахунки і валютні операції

 

Наукова діяльність

Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / В. І. Шийко. - Івано-Франківськ, 2012. - 254 с.

Вибрані публікації

44

https://orcid.org/0000-0002-2822-0641

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bhhPAssAAAAJ&hl=uk

  1. Economic and mathematical modeling of industrial enterprise business model financial efficiency estimation Havrylenko, M.Shiyko, V.Horal, L.Khvostina, I.Yashcheritsyna, N., E3S Web of Conferences, 2020, 166, 13025
  2. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use Kryzhanivs'Kyi, E.Horal, L.Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144.
  3. Predicting the economic efficiency of the business model of an industrial enterprise using machine learning methods Horal, L.Khvostina, I.Reznik, N.Korol, S.Zaselskiy, V., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, стр. 334–351

  4. Шийко В. І. Новітні підходи до бюджетування діяльності підприємств нафтогазового комплексу / В. І. Шийко/ Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України : колективна монографія / за ред. Слатвінського М. А. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 180 с.
  5. Shyiko V. I.  Modelling business processes of natural gas transportation / L. T. Horal, I. V. Perevozova, V. I. Shyiko // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 2. – С. 141-148.
  6. Шийко В. І. Вдосконалення системи бюджетування на підприємствах газотранспортної галузі / Гораль Л. Т., Шийко В. І., Шкварилюк М. В.//. "Ефективна економіка" 2019. № 6. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7092 (дата звернення: 29.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.4
  7. Modeling Break-even Zone Using the Integral Methods. Liliana Horal, Vira Shyiko, Oleg Yaroshenko. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.34 Khmelnytskyi, Ukraine, October 4-6, 2019.- Atlantic press
  8. Economic and mathematical modeling of industrial enterprise business model financial efficiency estimation Mykola Havrylenko, Vira Shiyko, Liliana Horal, Inesa Khvostina and Natalia Yashcheritsyna E3S Web Conf., 166 (2020) 13025 
Контакти

virash@i.ua