Чернова Оксана Тарасівна

Чернова Оксана Тарасівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Наукові інтереси

Підземне зберігання газу

Загальна інформація

Оксана Тарасівна здобула середню освіту в СШ №11 м. Івано-Франківська, де навчалась з 1982 по 1992 роки. З 1992 року навчалась в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю "Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ". У 1997 році закінчила дану спеціальність, отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію інженера-механіка.

З вересня 1997 року працювала в ЗАТ НТЦ "Промтехдіагностика" на посаді інженера-технолога ІІІ категорії. 19 грудня 1997 року була звільнена за власним бажанням, а 22 грудня 1997 року зарахована в аспірантуру на навчання з відривом від виробництва.

01.09.2000 року переведена в аспірантуру на навчання без відриву від виробництва та зарахована на посаду асистента кафедри СРГГ.

18.03.2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України" та 11.06.2003 року отримала диплом кандидата технічних наук. 01.09.2003 року переведена на посаду доцента кафедри СРГГ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

17.02.2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри СРГГ, а у 2007 році закінчила Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і отримала кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

На даний час працює доцентом кафедри газонафтопроводів і газонафтосховищ, є автором 55 наукових праць та монографій, 18 науково-методичних праць (з них 7 навчальних посібників). З 10.01.2020 по 01.01.2023 року виконувала обов’язки завідувача кафедри газонафтопроводів  та газонафтосховищ.

Навчальна робота

Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу 

Протикорозійний захист трубопроводів

Підземне зберігання газу

Наукова діяльність

Тема дисертації: Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України. Рік захисту - 2003.

Напрям роботи на даний час - технологічні процеси роботи ПСГ, аналіз умов зберігання, модернізації та роботи сховищ.


Ідентифікатор ORCID

Профіль у Google Scholar

 

Вибрані публікації

1. Chernova O. T. The importance of underground shelters on the world market and tendencies of the development of underground preservation // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал 4(53) 2014 р. с. 18-25.
2. Чернова О. Т. Оцінювання запасів газу в підземних сховищах // Щорічний науково-технічний збірник "Розробка родовищ". – Дніпропетровськ, ЛізуновПрес. – 2015 р. – с. 267-274.
3. Чернова О. Т. Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал 2(59) 2016 р. – с. 64-71.
4. Olijnyk A., Chernova О. Estimation of gas losses based on the characteristic of the state of wells of dashava storage // Eastern-evropean journal of enterprise techologiesнологій) – 2017. – 6/8 (90). – С. 25-32.
5. Чернова О.Т., Федорович І. В. Дослідження особливостей транспортування і зберігання газу на Опарській СПЗГ // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2017. - №2(43). – С. 61-71.
6. Чернова О. Т. Патент на корисну модель №126139. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.06.2018 р. Пристрій для відновлення несучої здатності магістральних газопроводів /; дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 11.06.2018 року, Бюл.№11. – 3 с.
7. Чернова О. Т. Моделювання процесу наливання продукту через приймально-роздавальний пристрій РВС. Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» Івано-Франківськ, 1 (42) 2019. ст. 104-115.
8. Чернова О.Т. Критерії якості влаштування свердловин. ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE. Abstracts of XІV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 27-28 April 2020 . С. 631-634.
9. Чернова О. Т., Гершун Б. І. Аналіз зростання дебіту свердловини за рахунок збільшення діаметру фонтанних труб Дашавського ПСГ. Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» Івано-Франківськ, № 1 (44) 2020 р. ст. 76-88.ст.
10. Halyna Zelinska, Irina Fedorovyc, Uliana Andrusiv, Oksana Chernova, Halyna Kupalova. Modeling of the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas Transmission System. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy DynamicsProceedings of the Selected Papers оf the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020), Odessa, Ukraine July 13-18, 2020. Arnold Kiv (Ed.) st. 415-433.
11. Чернова О.Т., Кривенко Г. М. Аналіз небезпек на газонаповнювальних пунктах. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». К.:ДЕА, 2020.-4(31). (науково-метрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). Ст. 120-124.
12. Чернова О.Т. Аналіз типових технологічних i монтажних схем обв'язки гирла свердловин ПСГ противикидним обладнанням. Подала в збірник: Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» Івано-Франківськ. №2 (45) 2020 р.

Контакти
Кімната 0420. Тел.: 72-71-38

E-mail: oksana.chernova@nung.edu.ua